79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Klager

Hva er fremgangsmåten for klager på CFD-handel hos CMC Markets?

Feedback og klager

Vårt mål er å gi best mulig service til alle våre kunder. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger fra vår kunder og bruker dem til å forbedre våre produkter og tjenester. Vi er klar over at ting fra tid til annen kan gå galt, eller det kan oppstå misforståelser. For oss i CMC Markets er det viktig at du som kunde er fornøyd og at deres henvendelser og klager blir mottatt på en vennlig og positiv måte. Tar vi feil, prøver vi å rette opp feilen ved første anledning.

Spørsmål om kontoen

Dersom du har spørsmål om kontoen din eller handlene dine med CMC Markets, ta først kontakt med vårt kundeservice på:

E-post: post@cmcmarkets.no

Telefon: 22 01 97 02

Post: Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo, Norge

Vårt kundeservice team vil avgjøre om spørsmålet ditt kan løses umiddelbart eller om det kreves ytterligere undersøkelser. De fleste spørsmål kan løses umiddelbart eller innen 24 timer. Dersom spørsmålet krever ytterligere undersøkelser, vil vi prøve å informere deg om utfallet innen fem virkedager fra første forespørsel.

Klagebehandlingsprosess

Dersom den første forespørselen ikke løses tilfredstillende eller du ønsker å klage, må du ta kontakt med kundeservice teamet på:

E-post: post@cmcmarkets.no

Telefon: 22 01 97 02

Post: Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo, Norge

Når vi har mottatt klagen, vil vi raskt sende deg en bekreftelse på e-post. Klagen blir behandlet av noen som ikke har vært direkte involvert med forholdene i klagen. Vi har som mål å løse klagen og informere deg om utfallet så raskt som mulig. Dersom vi ikke kan svare på klagen innen fem virkedager etter den var mottatt, vil vi oppdatere deg om statusen for klagen inntil undersøkelsen er fullført.

Dersom vi ikke kan løse klagen innen avtalt uker etter vi mottak klagen, vil vi kontakte deg skriftlig for å forklare hvorfor vi ikke har gitt et endelig svar og gi en indikasjon på når vi forventer å gjøre det. Vi vil også informere deg om at du kan henvise klagen til Verdipapirforetakenes Forbund eller The Financial Ombudsman Service (FOS).

Når vi undersøker klagen, vil vi ta i betraktning innholdet i klagen, bevisene du har gitt, bevisene i våre registreringer og relevant veiledning fra vår reguleringsmyndighet, det britiske finanstilsynet, Financial Conduct Authority (FCA) samt fra FOS. Vi vil gi deg skriftlig beskjed om utfallet av klagen med begrunnelser og om hvordan vi har beregnet en eventuell godtgjørelse. Vi vil også informere deg om du kan henvise klagen til Verdipapirforetakenes Forbund eller FOS hvis du fortsatt er misfornøyd, og gi deg relevante kontaktopplysninger. Hvis du vil at FOS skal behandle klagen din, må du vanligvis henvise klagen innen seks måneder etter datoen for vårt endelige svar.

Verdipapirforetakenes Forbund og Financial Ombudsman Service (FOS)

Dersom du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet eller vi ikke har klart å gi deg et endelig svar innen 8 uker etter vi mottok klagen, kan du sende klagen til Verdipapirforetakenes Forbund eller FOS. Verdipapirforetakenes Forbund og FOS fungerer som en upartisk klageinstans innen Finansbransjen og er kostnadsfri. Kontaktdetaljene er som følger:

Verdipapirforetakenes Forbund
P.O. Boks 1501 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 17 40
Email: post@vpff.no
Nettside: http://www.vpff.no/

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London E14 9SR

Tel: 0800 0 234 567

Kontakt The Financial Ombudsman Service på e-post
http:www.financial-ombudsman.org.uk

Du kan klikke på denne linken http://www.fos.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm for å se en kopi av veiledningen fra FOS. Om du ønsker papirkopi er det bare å ta kontakt med oss så sender vi kopien i posten til deg.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.