Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Skjuter sig själva i foten

Small cap

Finns det bokstavligen inga säkra hamnar på tillväxtmarknaderna?

Friendshoring eller nearshoring är olika namn på samma trend: I en mer protektionistisk värld har internationella företag sedan omkring 2016 behövt ta större kontroll över sina leveranskedjor. Därmed vänds den offshoring till lågkostnadsländer som inleddes på 1960-talet och som accelererade i takt med att den globala handeln tog fart.
 
Detta har gett näring åt optimismen i de länder som har varit bäst positionerade för att ta över där riskerna har ökat. Detta gäller speciellt tillväxtmarknader som ligger närmare västvärlden geografiskt, och i viss mån ekonomiskt och politiskt.
 
I Europa talar vi om länder som Ungern, Tjeckien, Polen, Slovenien och Turkiet, medan USA blickar mot Mexiko och andra latinamerikanska länder.
 
I Asien har bland annat Vietnam, Indien, Thailand och Indonesien blivit alternativ till Kina.
 
För multinationella företag i västvärlden är fördelarna tydliga: lägre lager, mer tillförlitliga leveranskedjor med kortare ledtider och bättre patentskydd.
 
Grannen i söder
Mexiko har gått om Kina som USA:s viktigaste producent av industrivaror och har under en längre tid ofta nämnts som det land som skulle kunna dra störst nytta av nearshoring-trenden. Det södra grannlandet är en stor exportör av bland annat bilar, elektronik bränsle och jordbruksprodukter.
 
Trenden har också påverkat rekryteringen. Många amerikanska företag har sagt upp dyra amerikaner som får sin lön i dollar och ersatt dem med billigare alternativ söder om Rio Grande - i samma tidszon.
 
Brasilien och Argentina gynnas också av detta. De har en uppsjö av ingenjörer och produktdesigners. Dessa arbetar ofta hårt för omkring 50-60 procent av lönen för en motsvarande amerikan, enligt siffror från Bureau of Labor Statistics.
 
Men den gryende optimismen kan ha varit förhastad, och en oro växer om att flera av dessa länder kan vara på väg att försvaga sina kort genom sin instabilitet. Det är en påminnelse om att det ofta finns goda skäl till att betrakta tillväxtmarknader som riskfyllda.
 
Håller tillväxtmarknaderna på att skjuta sig själva i foten just när det är deras tur att skina?
 
Oron ökar
Enligt riskanalysföretaget Verisk Maplecroft ökar den politiska risken i 27 av de 40 länder som anses vara nav för tillverkningsindustrin runt om i världen.
 
Dessa 40 länder står tillsammans för omkring 20 procent av världens produktionskapacitet, vilket är i nivå med Kina.
 
Social oro framhålls som det viktigaste hotet, men rapporten nämner även upp instabila regeringar konflikter och terrorism. Ekonomiska ojämlikheter inom länder ses som den främsta orsaken.
 
I Maplecrofts analys bedöms risken för social oro vara "hög" eller "mycket hög" i samtliga 40 länder under 2024. Mexiko ligger på femte plats på listan över länder med högst risk. Detta gäller i synnerhet blockader och protester som stör varutransporterna i viktiga stadsområden. Andra utmaningar är infrastruktur, energiförsörjning och säkerheten rent generellt.
 
Den mexikanska börsen har hittills inte tjänat mycket på denna utveckling, men den mexikanska peson stärktes med 15 procent mot dollarn under 2023. Den genomsnittliga växelkursen under det gångna året var den starkaste sedan 2015, och är därmed en fortsättning på den starka trend som setts sedan utbrottet av pandemin och accelererat under 2022. Möjligen kan valutaväxling vara ett sätt att utnyttja denna trend.
 
Nya impulser för amerikansk industri
Som en förlängning av nearshoring finns reshoring, där produktion och leveranser flyttas hela vägen hem, till exempel till USA. Och på en kreativ finansmarknad finns det nischer för det mesta: ETF Tema American Reshoring (ticker: RSHO) investerar uteslutande i företag som drar nytta av denna övergång, oavsett om de är möjliggörare, tillverkare eller mer indirekt exponerade.
 
De största portföljinnehaven är industriföretag som Eaton (kraft), CRH (byggmaterial) och Applied Industrial Technologies (industriprodukter). Sedan lanseringen i maj förra året, för att dra nytta av denna trend, har ETF:en avkastat 31 procent, vilket är betydligt bättre än både S&P 500 och globala index.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.