Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Vågorna från Röda havet

Small cap

Attackerna mot fraktfartyg i Jemen och den eskalerande konflikten i Mellanöstern skapar vågor, även på finansmarknaderna.

Varutransporter har skett nästan problemfritt tidigare under detta århundrade men nu har störningar i försörjningskedjan nästan blivit vardagsmat. Vi minns alla hur covidpandemin medförde alla möjliga problem för varutransporterna till och från världens hamnar. Inte minst när Kina stängde ner i flera månader.
 
Vi skruvar fram tiden till 2021 då ett containerfartyg ställde sig på tvären i Suezkanalen och blockerade sundet i flera veckor. Vattenbrist i europeiska floder och Panamakanalen skapade problem för sjöfarten i somras. Och nu, till råga på allt, har missiler riktats från Houthi-rörelsen i Jemen mot fartyg, vilket har tvingat rederier att ta den långa omvägen runt Afrikas sydspets.
 
 
Problem hos biltillverkarna
De senaste månadernas riktade attacker mot sjöfarten, som ett svar på Israels militära angrepp mot Hamas i Gaza, orsakar stora problem för västerländska tillverkare inom många branscher. Attackerna fortsätter trots USA:s och Storbritanniens anfall mot Jemen. Viktiga insatsvaror och delar kommer inte fram i tid och produktionslinjer står stilla. Fordonsindustrin är särskilt hårt utsatt och både Volvo Cars och Tesla har tvingats stoppa delar av sin produktion. Även däcktillverkaren Michelin har periodvis haft produktionsstopp.
 
Detta har redan påverkat aktiemarknaden. Volvo Cars aktiekurs, som har fallit sedan huvudägaren, kinesiska Geely, lade ut 100 miljoner aktier till försäljning i november, har fortsatt nedåt och tappat hela 18 procent på en månad. Tesla, som har stoppat en stor del av sin produktion på grund av leveransproblem, har sett sin aktie falla på motsvarande sätt under den senaste månaden.
 
 
Fraktpriserna skjuter i höjden
Samtidigt är stämningen inom sjöfarten närmast euforisk. Seglingstiden från Europa till Shanghai har blivit 10 dagar längre eftersom fartygen nu måste runda Afrikas sydspets istället för att ta den korta vägen genom Suezkanalen. Detta ger fler fraktdagar och högre fraktpriser, på grund av färre tillgängligt tonnage. Frontlines aktiekurs har stigit med 15 procent i år, och även ett antal andra tankrederier har sett sina aktier stiga i början av året. Priserna för containerfrakt har mer än fördubblats sedan attackerna mot fartyg utanför Jemen inleddes. MPC Container Ships har klättrat 15 procent i år medan Maersk har avancerat 11 procent. Rederier som transporterar bilar har också haft en bra start på börsen i januari.
 
När fraktpriserna stiger och transporterna blir mer ojämna sprider det sig snabbt genom hela värdekedjan. Det är oundvikligt att fraktpriserna leder till prisökningar på en rad varor, inklusive livsmedel. Det kan innebära att den lägre inflationstakt vi sett sedan i somras inte håller i sig. Om inflationen stiger kan det få betydande konsekvenser för aktiepriserna och obligationskurserna. Marknaderna har redan prisat in fler räntesänkningar under 2024. Om centralbankerna tvingas behålla den nuvarande relativt höga räntenivån, eller kanske till och med höja räntorna ytterligare under 2024, kan marknaderna kanske räkna med betydande kursfall.
 
 
Priser för flygfrakt följer med upp
När priserna på sjöfrakt stiger och leveranstiderna förlängs på grund av längre fraktrutter, börjar frustrerade tillverkare att leta efter alternativ. Vissa väljer att få sina varor transporterade via järnväg, men det mest uppenbara alternativet för västerländska tillverkare är flygfrakt. Dyrare, ja, men det kostar också mycket pengar när leveranserna till kunder blir försenade.
 
"Flygfrakt är fortfarande betydligt dyrare än sjöfrakt, men vår tydliga uppfattning - baserad på dialog med våra kunder - är att effekterna av tomma hyllor eller produktionsstopp är långt värre än merkostnaden för att använda flygfrakt", säger Mads Drejer, Chief Operating Officer på Scan Global Logistics, till Financial Times.
 
Kombinationen av stigande fraktpriser till havs och transporter via flyg har gett ett uppsving för flera stora fraktföretag. Kuehne & Nagel, DSV och DHL Deutsche Post har alla sett sina aktiekurser stiga sedan oroligheterna i Rö da havet började, medan de amerikanska jättarna FedEx och UPS har pressats hårdare.
 
 
Konflikt som eskalerar
Som alltid finns det möjligheter i kriser. Ändå finns det en nervositet på finansmarknaderna när spänningarna ökar i Mellanöstern och allt fler länder dras in i konflikten mellan Israel och Hamas. Iran stöder Hamas, IS genomförde en terroristattack i Iran och Iran svarade med att attackera mål i Pakistan, Syrien och Irak. Pakistan svarade med att angripa provinser i Iran. USA fortsätter att attackera Houthi-positioner i Jemen, samtidigt som samma rörelse skickar nya missiler mot fartyg i området. Samtidigt fortsätter Hizbollah sina attacker mot Israel.
 
Krisen i Mellanöstern eskalerar och förebådar oroliga tider för finansmarknaderna och varutransporterna. Marknadsräntorna stiger igen. Om vi ser ett förnyat inflationstryck kan det bli skralt med de räntesänkningar under 2024 som marknaderna räknar med och som centralbankerna signalerade med varierande styrka mot slutet av 2023. Inflationen blir fortsatt en joker i ett turbulent geopolitiskt hav.
 
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.