Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Dags att sikta in sig på småbolagen?

Small cap

Småföretagen har halkat efter, men kan få en fin tid framöver på börsen.

Det är tråkigt att inte vara bjuden på festen där deltagarna har jätteroligt. Så har investerare i de flesta småbolag, eller small cap, känt under en längre tid.
 
Detta har särskilt varit fallet under 2023. Fjolåret dominerades av "the magnificent seven", de sju amerikanska teknikjättarna Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla. Deras uppgång bidrog till att de breda aktieindexen, bestående av världens största bolag, gick betydligt bättre än majoriteten av småbolag.
 
Nu kan det vara hög tid att ta de mindre bolagen på större allvar.
 
Starkt momentum
Småbolagsaktierna har haft en snabb utveckling de senaste veckorna och nu hoppar flera analytiker på tåget och spår ett starkt 2024 för detta segment. Under ett år där många ser begränsad uppsida för de riktigt breda indexen är det just sådana taktiska allokeringar som kan ge överavkastning. 
 
Faktum är att Russell 2000-indexet, som består av 2 000 småbolag i USA, har chans att stiga så mycket som 50 procent i år. Det bedömer Tom Lee som är analyschef på Fundstrat Global Advisors. De flesta av dessa bolag har ett börsvärde mellan 0,5 och 2 miljarder USD.
 
Goldman Sachs är mer återhållsam i sina prognoser, men förutspår en 15-procentig uppgång för Russell 2000 nästa år - vilket kan jämföras med en väntad uppgång på sju procent för S&P 500.
 
Ränteeffekten
Mindre bolag tenderar att vara mer räntekänsliga eftersom de är mer benägna att prissättas utifrån framtida tillväxtförväntningar. I genomsnitt har de mer kortfristiga skulder, med en högre andel rörliga räntor än vad stora bolag har.
 
De högst belånade av dem har därför drabbats särskilt hårt av den amerikanska centralbankens (Fed:s) 11 räntehöjningar under de senaste två åren, från runt noll procent till intervallet 5,25-5,5 procent, vilket är den högsta nivån på 22 år.
 
Wall Street förutspår nu hela sex räntesänkningar i år, där de mest utsatta småföretagen för hög ränta sannolikt kommer att gynnas mest av den förändrade takten. 
 
Historisk avkastning
Förväntningar om räntesänkningar och minskad inflation har spelat en avgörande roll för den växande optimismen kring småbolagen.
 
Medan S&P 500 steg 26,3 procent under 2023, avkastade Russell 2000 "bara" 16 9 procent. Under fjolårets två sista månader steg dock Russell 2000 med 24 procent, och det är detta momentum som allt fler bedömare tror kan komma att fortsätta även under 2024.
 
Mycket av uppgången har visserligen skett till låg handelsvolym i volatila aktier, och det har förekommit mycket indirekt handel i index snarare än enskilda aktier, men detta kan vara på väg att förändras om större investerare ser bevis på en stark trend.  
 
Medan S&P 500 i stort sett är tillbaka på toppnivåerna som sågs i januari 2022 ligger Russell 2000-indexet fortfarande omkring 20 procent lägre än toppen från november 2021. Detta kan vara ett bra tecken på vad som väntar. Historiken för det senare visar på en årlig avkastning på 14,9 procent i rullande femårsperioder efter en dålig femårsperiod, jämfört med 10,4 procent per år för alla sådana perioder sedan indexet etablerades 1984.
 
Värderingsskillnaden
Det finns flera trender som talar till förmån för mindre företag, bland annat deglobaliseringen som skapar en högre lokal efterfrågan. Och medan S&P 500 är ungefär jämnt fördelat mellan produkter och tjänster, får Russell 2000 omkring två tredjedelar av sina intäkter från tjänster. Vid tidigare konjunkturnedgångar har det visat sig att tjänstekonsumptionen har återhämtat sig snabbare.
 
Amerikanska småbolag är historiskt billiga nu. Även efter två månaders uppgång har Russell 2000 ett framåtblickande P/E-tal, alltså förväntad vinst under de kommande 12 månaderna, på 15. Detta är tre procent under det historiska genomsnittet, enligt Bank of America. I jämförelse ligger storbolagen 27 procent över det historiska genomsnittet.
 
Värderingsgapet kan gynna en ökad aktivitet för fusioner och andra företagsaffärer där större aktörer ser det som mer attraktivt att förvärva mindre bolag än att växa organiskt. Och förvärv sker vanligtvis till en bra premie på aktiekursen för den som blir uppköpt.
 
Läge att vara uppmärksam nu
Kanske är värderingen av småbolag nu så låg att nedsidan är begränsad, en typ av asymmetrisk risk som är attraktiv för investerare. Att köpa lite i Russell 2000-indexet eller liknande kan vara ett bra tillskott i många portföljer. För den mer aktiva investeraren innebär bristen på analysbevakning av småbolagen en möjlighet att hitta dolda juveler.
 
Risken är att bolagens vinster försvagas eller att det blir en hårdlandning av ekonomin. Småbolag tenderar att underprestera under första halvan av en lågkonjunktur. En del av detta verkar redan vara inprisat, men en hårdlandning kan medföra mer nedsida på kort sikt.
 
I dagarna inleds rapportsäsongen och det kan vara värt att hålla ett öga på om den positiva trenden kan fortsätta. Det gäller inte minst för hur bolagen guidar för de kommande kvartalen.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.