Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Ett bra år för aktier kommer sällan ensamt

Small cap

Men kan januari fungera som en vägvisare?

 
2023 måste betraktas som ett ovanligt bra år för det ledande amerikanska indexet S&P 500: Avkastningen på 24,2 procent (26,3 procent om man inkluderar utdelningar) ligger långt över det historiska genomsnittet.
 
Det kan vara naturligt att befara att nedsidan har blivit för stor, men vad säger historiken?
 
I 16 fall där S&P 500 har gett en tvåsiffrig årlig avkastning har det efterföljande kalenderåret gett en negativ avkastning. Detta enligt data som sammanställts av New York University.
 
Det kan låta oroväckande, men samma dataset visar att 26 år med tvåsiffrig avkastning har följts av ytterligare ett år med tvåsiffrig avkastning. I flera fall har det varit 3-5 sådana år i rad, senast under perioden 2019-2021 då index sammantaget steg med nästan 80 procent.
 
Detta stämmer väl överens med den gamla lärdomen att momentum på aktiemarknaden inte ska underskattas och att de flesta år trots allt ger positiv avkastning: S&P 500 har varit positivt under 71 procent av åren sedan 1946.
 
Medan alla år med positiv avkastning i genomsnitt har följts av ett år med en avkastning på 6,9 procent, har år med en avkastning på över 20 procent i genomsnitt följts av ett år med en vinst på 10 procent. Sannolikheten för ett bra år ökar med andra ord ju bättre det föregående året var, tvärtemot vad man spontant skulle kunna tro.
 
 
Bra januari = bra år?
Hur är det med utvecklingen i januari, kan den redan säga oss något om utsikterna för resten av året?
 
"Som januari går, så går året", är ett gammalt talesätt på Wall Street. Med tre handelsdagar kvar av årets första månad kan det därför vara värt att hålla ett öga på. Den aktuella statusen är upp 2,54 procent, så det bådar gott.
 
Det är naturligtvis lite konstlat att anta att marknaden förhåller sig slaviskt till kalenderskiften, men samtidigt räcker det med 22 handelsdagar i januari för att ge lite tyngd åt historiska data.
 
Webbplatsen Stock Trader's Almanac lanserade för en tid sedan sin så kallade "januaribarometer" och påstår att utvecklingen under årets första månad kan förutsäga årsutvecklingen med 84,5 procents träffsäkerhet.
 
När S&P 500 stiger i januari är avkastningen för resten av året i genomsnitt 9,2 procent. När januari är negativ faller de kommande 11 månaderna till en totalavkastning på 2,1 procent. Det visar marknadsdata som sträcker sig tillbaka till 1928. Korrelationen mellan januari och kalenderåret var god både 2023 och 2022, men det är på inget sätt en vattentät korrelation.
 
 
Ny toppnotering
Ändå är januari en viktig månad eftersom många investerare har justerat och ombalanserat sina portföljer vid årsskiftet. Vinster och förluster har realiserats av skatteskäl och de flesta förvaltare börjar året med en nystart. Avkastningen jämförs ofta med konkurrenterna på årsbasis och i januari är det dags att ta förnyad risk som kan betalas med en 12-månaders horisont.
 
"Januaribarometern" följer andra populära indikatorer som nyårsrallyt och de första fem dagarna på året. Det stora nyårsrallyt uteblev denna gång och S&P 500 inledde därmed året med att gå negativt under de fem första handelsdagarna. Nervositeten började sätta in, men stämningen har sedan dess förbättrats. Tillräckligt för att indexet skulle nå en ny historisk toppnotering på 4906,69 förra veckan.
 
Använd med försiktighet
Statistiska uppgifter kan ge en bra vägledning, men var förmodligen en klen tröst för investerare som upplevde en 13-procentig uppgång i januari 1987, tio månader innan marknaden kollapsade på "svarta måndagen". Historiens kanske viktigaste bidrag är att påminna oss om att aktiemarknaden över tid har en uppåtgående trend, trots en hel del turbulens på vägen.
 
På kort sikt finns det dock ingen anledning att bortse från all osäkerhet i världen och S&P 500-index är trots allt ganska högt prissatt med ett Forward P/E-tal (förväntad vinst de närmaste 12 månaderna) på cirka 20 - jämfört med 17 för ett år sedan.
 
Den pågående rapportsäsongen är inte minst av detta skäl viktig, och hittills är signalerna ganska otydliga.
 
 
 
 
 
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.