Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Tredubbling ger ökat inflytande

dejting

Family offices träder fram ur skuggorna och skapar ringar på vattnet i den globala finansvärlden.

Enligt en rapport från dataleverantören Preqin har antalet family offices i världen tredubblats till cirka 4 500 sedan 2019.
 
Andra mer löst definierade uppskattningar tyder på att det kan finnas så många som 10 000 family offices i världen.
 
Ett family office är i grunden ett investmentbolag med syfte att bevara och öka värdet på stora familjeförmögenheter, men funktionen är också att fungera somen administration för att ta hand om andra behov i skärningspunkten mellan familj och förmögenhet.
 
Familjen Rockefeller var bland de första att popularisera begreppet i slutet av 1800-talet, men det är först i och med de superrikas framväxt i den moderna globaliseringens tidevarv som antalet family offices verkligen har ökat i antal.   
 
Gör det själv
Onormalt höga kapitalavkastningar efter finanskrisen 2009 har skapat enorma familjeförmögenheter för flera generationer runt om i världen. Men lika viktigt är att många förmögna familjer har insett att de kan förvalta sina tillgångar mer effektivt på egen hand än genom att outsourca det till någon annan.
 
Medan professionella kapitalförvaltare vanligtvis tar ut två procent i löpande avgifter och 20 procent av vinsten över ett visst tröskelvärde, lyckas family offices pressa ner de totala kostnaderna till nästan en procent i genomsnitt, enligt UBS Global Family Office Report. Detta inkluderar kostnader för drift, administration och prestationsbaserade bonusar. 
 
Under lång tid var de flesta family offices anonyma och verkade bakom kulisserna. Nu när nästan alla av världens cirka 3 000 dollarmiljardärer har skapat sina egna förvaltningsmiljöer präglar de den internationella affärsverksamheten mer än någonsin tidigare. Family office-industrin förväntas växa från 18,9 miljarder USD i år till 25,9 miljarder USD år 2029, enligt analysföretaget Mordor Intelligence.
 
Kund, partner och konkurrent
Detta har lett till att aktörerna på Wall Street, oavsett om det handlar om private equity, venture capital, hedgefonder eller andra, har hittat en ny attraktiv investerarbas.
 
Family offices har i stor utsträckning utvecklats från konservativa portföljer, med huvudsyfte att bevara kapital, till att mer likna institutionella investerare som förväntar sig högre långsiktig avkastning genom en hög diversifiering fördelat på olika tillgångsklasser, däribland exklusiva erbjudanden med höga inträdesbarriärer.
 
Flera family offices lyckas också locka till sig toppchefer inte bara genom lukrativa ersättningssystem, utan också genom att erbjuda möjligheten att jobba mer långsiktigt.
 
För finansbranschen är ett family office därför inte bara en potentiell (med)investerare, utan också en konkurrent i kampen om lukrativa affärer och talanger.
 
Geografiska skillnader
Många familjeförmögenheter skapas i länder med stor politisk osäkerhet, och vi ser nu en ökande grad av omstrukturering och omlokalisering till säkra internationella finanscentrum som London, Luxemburg och Singapore. Naturligtvis spelar även skattenivåerna en roll inför val av bas.
 
I USA är förmögenhetsöverföring mellan generationer viktigast för så många som 76 procent, enligt UBS Global Family Office Report 2023. De föredrar fastigheter och hedgefonder för att bevara sin förmögenhet.
 
Latinamerikanska familjeföretag utmärker sig genom att föredra räntebärande investeringar med låg risk och har låg riskaptit för ny teknik, i motsats till Asien där teknikexponeringen är så hög som 77 procent - uppdelat på noterade och onoterade aktier.
 
I Europa investeras mycket i fastigheter. 28 procent av family offices i vår del av världen har också exponering mot krypto, men denna typen av investering utgör bara en procent av portföljerna. 
 
Påverkan
 
Eftersom familjens förmögenhet ofta är kopplad till bransch- eller produktspecifik expertis kan ett family office få en fördel genom att utnyttja befintliga relationer och tillgång till unika möjligheter.   
 
I detta ligger en möjlighet att sälja in icke-traditionella affärsidéer som passar bra ihop med familjens specifika intressen, där förväntningar på ren avkastning inte nödvändigtvis är det viktigaste kriteriet. Family offices har större flexibilitet att flytta kapital vart de vill, i utbyte mot tillgång till lukrativa möjligheter som andra miljöer inom kapitalförvaltning är skeptiska till.
 
Det finns flera fall där så kallade impact investing, med målet att skapa positiva sociala effekter utöver ren ekonomisk vinning, har gynnats av detta. Det återspeglas i att hälsa och medicinteknik är den mest populära sektorn globalt, med investerade medel från två tredjedelar av alla family offices.
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.