Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

PE letar vind i seglen

Small cap

Private equity-fonder jagar nya möjligheter med stora mängder torrt krut, men är fortsatt sårbara för ränteutvecklingen.

Private equity-fonder (PE) har haft ett par tuffa år med räntehöjningar och en åtföljande nedgång i värderingen av många portföljbolag sedan marknaden toppade i slutet av 2021. Den globala transaktionsvolymen föll med 25 procent under 2023, enligt dataleverantören PitchBook.
 
Flera av de mest välkända aktörerna, som Apollo, Blackstone, Carlyle och KKR, har sett sina aktiekurser stiga med 30-70 procent sedan man på allvar började tro att räntesänkningar var nära förestående i början av november förra året. För många har den starka utvecklingen fortsatt under årets två första månader, men har lett till en stor fallhöjd om bilden skulle förändras.
 
En liten försmak kom för ett par veckor sedan, när den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) signalerade att man sannolikt inte kommer att sänka räntan redan i mars: flera av PE-bolagens aktiekurser föll runt 5 procent på beskedet.
 
Lovande signaler
Det fjärde kvartalet 2023 visade lovande signaler för PE-industrin, med transaktioner på totalt 124 miljarder USD - en ökning med 11 procent från det tredje kvartalet och det överlägset starkaste kvartalet förra året, enligt en rapport från EY vid årsskiftet.
 
Marknaden för företagsaffärer och förvärv var utmanande, men PE stod för 25 procent av den totala aktiviteten. Hela 31 procent skedde inom tekniksektorn, mer än dubbelt så mycket som nästa sektor på listan - konsumentvaror. Finanssektorn fördubblades från 5 till 11 procent, medan industri- och fastighetssektorn såg de största nedgångarna - från 14 till 4 respektive 13 till 3 procent. Teknologi förväntas fortsätta att dominera och det kommer att vara särskilt attraktivt att förvärva bolag med stark kompetens inom artificiell intelligens (AI) som kan delas med andra portföljbolag.
 
Kapital och krediter
Det är inte bara private equity som är hett igen. De vassaste aktörerna har insett att det finns pengar att tjäna på att utnyttja de höga räntorna till sin fördel på kreditsidan, genom att erbjuda lån till företag som nu får nej av bankerna. Dessutom får PE-fonderna en attraktiv riskspridning. 
 
Den relativt höga räntenivån har gjort vissa finansieringsavtal mer utmanande, men detta behöver inte enbart vara negativt för PE-bolag. De som har torrt krut tillgängligt - och det är många - kommer att kunna gå in på fördelaktiga nivåer för att hjälpa företagen genom en svår period.
 
Utmaningar vid exit och strängare krav
Medan första halvåret 2023 präglades av avnoteringar och mindre tilläggsförvärv inom samma bransch, såg andra halvåret mer aktivitet i sekundära transaktioner, delvisa avknoppningar och ägarbyten inom den privata sektorn. Denna bredd på affärer förväntas fortsätta långt in i 2024.
 
Att hitta bra exitmöjligheter är dock fortfarande en stor utmaning. Exit-försäljningar på totalt 355 miljarder USD tillkännagavs förra året, en minskning med 28 procent jämfört med 2022. Det finns en risk att man sitter kvar med investeringar som måste skrivas ned kraftigt.
 
Möjligheterna att ta in nytt kapital står därför högst på branschens agenda, samtidigt som förväntningarna från ledande institutionella investerare är högre än någonsin. Det handlar bland annat om möjligheter till exit från tidigare fonder, rabatterade förvaltningsavgifter och fler möjligheter att investera tillsammans med varandra.
 
Faller mindre när det kraschar
Som nämnts har många noterade PE-förvaltare sett en kraftig uppgång sedan oktober, och de senaste analytikernas beräkningar tyder på att mycket av uppsidan har realiserats på kort sikt. 
 
Men i osäkra tider är det värt att notera att private equity utvecklades betydligt bättre än de breda aktiemarknaderna under både IT-bubblan och finanskrisen. Under den förstnämnda föll US Buyout Index med 27 procent från toppen, jämfört med 47 procent för S&P 500. Under finanskrisen var motsvarande siffror 28 respektive 55 procent.
 
Företag som backas upp av PE-fonder sägs också ha återhämtat sig snabbare och tagit större marknadsandelar efter finanskrisen än andra, enligt en studie som genomförts i Storbritannien av Stanford Institute for Economic Policy Research.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.