Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Inspirerande omställning

Small cap

Singapore arbetar hårt för att även i fortsättningen vara en framgångssaga.

Singapore, den lilla önationen i Sydostasien, har klarat att hävda sig mot större länder sedan självständigheten från britterna och Malaysia 1965. Detta har stärkt landets profil.
 
Från att ha varit en strategisk hamnstad för det brittiska imperiet, omgiven av utvecklingsländer, har landet sett till på egen hand att bli ett ekonomiskt mirakel.
 
Det var ingen överraskning att Singapore nyligen rankades som världens friaste ekonomi av tankesmedjan Fraser Institute. Landet håller också på att ta över statusen som Asiens största finans- och innovationscentrum från Hongkong. Många ambitiösa kineser har sökt lyckan där.
 
När tidskriften The Economist för några år sedan utnämnde Singapore till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi var skälen tre: Det strategiska läget, välkomnande av internationellt kapital och en effektiv och "ärlig" regering.
 
Beroende av handel  
Men trots att Singapore ständigt imponerar med att kunna omstrukturera och modernisera går det inte att komma ifrån att landets ekonomi fortfarande är starkt beroende av internationell handel.
 
Under åren 2005-2010 var Singapore världens mest trafikerade hamn, innan den passerades av Shanghai. Men det är fortfarande världens mest trafikerade omlastningshamn, och en klar tvåa totalt sett
 
Som en liten och öppen ekonomi ses Singapore ofta som kanariefågeln i kolgruvan när det gäller utvecklingen av den globala handeln och tillståndet i världsekonomin. Singapore är en viktig handelspartner för USA, Europa och Kina, och påverkas av att deras investeringslöften 2023 sänktes med hela 44 procent jämfört med året innan.
 
Singapore har hittills klarat sig från att hamna i recession, men den ekonomiska tillväxten bromsade in till 1,2 procent under 2023, vilket är en avmattning från en tillväxttakt på 3,6 procent 2022. I år väntas landet växa 1-3 procent, i linje med ambitionerna om en årlig BNP-tillväxt på 2-3 procent under det kommande decenniet.
 
Landets styrelse för ekonomisk utveckling, EDB, beskrev 2023 som ett "mycket utmanande år på grund av svag efterfrågan utifrån, ökade geopolitiska spänningar och höga räntor." 
 
Malackasundet under press
Då vi befinner oss i en tid med sårbara sjöfartsrutter, finns det också en oro för framtiden för Malackasundet, där omkring 60 procent av världens sjöfartshandel passerar förbi Singapore, Malaysia och Indonesien, enligt National Bureau of Asian Research.
 
Cirka 90 000 fartyg passerar genom sundet varje år, vilket gör navigeringen svår och farlig. I juli 2021 kolliderade ett brittiskt och ett maltesiskt fartyg, vilket ledde till ett katastrofalt oljeutsläpp i ett känsligt havsområde med 3 000 marina arter.
 
Efter en positiv trend sedan 2006 ökade piratattackerna i sundet betydligt fram till 2023. Klimatförändringarna har också en negativ inverkan: Högre temperaturer gör att havsnivån stiger, och extrema väderförhållanden orsakar ibland stora förseningar.
 
Till sist kan vi nämna den stora geopolitiska risken: Spänningarna i den Sydkinesiska sjön kan spridas vidare västerut i Asien.
 
Med andra ord har myndigheterna i Singapore mycket att tänka på. Landets beprövade förmåga att anpassa sig kommer att komma väl till pass.
 
Kommer att bli ett hav för AI
Medan Norge har kunnat förlita sig på sin goda tillgång på råvaror, har Singapore - med ungefär lika många invånare - inte haft det lika förspänt. Landet har varit tvunget att visa upp en helt annan typ av innovation och konkurrenskraft. Med en företagsvänlig politik har man lyckats bli ett nav för teknik- och startups i Asien.
 
Under 2022 bidrog den digitala ekonomin till mer än 17 procent av Singapores BNP - en ökning från 13 procent 2017. Med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 13,5 procent under de senaste fem åren har värdeskapandet från digitaliseringen vuxit betydligt snabbare än Singapores BNP som helhet (3,8 procent) under samma period, enligt en rapport från landets Infocomm Media Development Authority.
 
När statsbudgeten för 2024 presenterades den 16 februari var tekniksektorn en av vinnarna, och nu vill landet ta sin del av marknaden inom artificiell intelligens. Redan 2019 var Singapore bland de första i världen att ta fram en nationell AI-plan, och i årets budget aviserades investeringar på omkring 7,8 miljarder norska kronor i tekniken.
 
Oförändrad aktiemarknad
På aktiemarknaden har det lokala Straits Times Index legat kring nollstrecket de senaste tre åren, och hittills i år har det gått ned med två procent. Värderingen med ett p/e-tal på 11,2 har nu ökat värderingsgapet mot S&P 500 till över 60 procent - den högsta nivån någonsin, enligt det lokala finansinstitutet Maybank Securities.
 
Analytikerna tror nu att indexet kan få draghjälp av flera sektorer framöver, bland annat AI, Internet of Things, förnybar energi, transport, resor, hälsovård och industrifastigheter. Inom den senare sektorn finns det en bra nivå på utdelningar inom Real Estate Investment Trusts (REITs), inklusive CapitaLand, Mapletree och Frasers.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.