Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Elbils-aktier behöver laddas!

Small cap

Elbilar vinner fortfarande marknadsandelar, men är det investerarna som får betala priset?

Det sände chockvågor genom elbilsmarknaden när Hertz - ett av världens största biluthyrningsföretag - bet i det sura äpplet och lade ut 20.000 elbilar, främst Tesla, till försäljning: "Kunderna vill inte ha dem och det finns underhållsproblem", sa företaget. Hertz gjorde en nedskrivning på 250 miljoner dollar och satte ett stort frågetecken för elbilarnas frammarsch i USA. 
 
Ändå såldes ett rekordstort antal elbilar i USA under 2023. Inklusive laddhybridbilar såldes cirka 1,2 miljoner elbilar, en tillväxt på cirka 50 procent. Andelen sålda elbilar uppskattas nu till cirka 9 procent av den amerikanska bilmarknaden, upp från 7,3 procent år 2022, enligt BloombergNEF. Men det finns en knut i laddningskablarna. Hos återförsäljarna väntade en elbil 113 dagar på att hitta en ny ägare, medan siffran för bilar med förbränningsmotorer var 69 dagar. En analytiker påpekar att de som var först nu har fått sin elbil och säger att det kommer att bli mycket svårare att övertyga de mer skeptiska traditionalisterna med förbränningsmotorer. Det tar tid. Det saknas laddstationer, och potentiella köpare ser problem med bilarnas räckvidd och saknar kunskap om hur man använder en helt ny teknik.
 
Tesla dominerar i USA
Tesla är den dominerande aktören på den amerikanska marknaden med en marknadsandel på 55 procent. Imponerande, förvisso, men 2022 var den 65 procent. Detta har fått företaget att sänka priserna på sina modeller, särskilt Model Y. Denna modell stod för 33 procent av all elbilsförsäljning i världen 2023, och två av tre Tesla som såldes 2023 var Model Y. Det enda problemet är att prissänkningarna har en direkt påverkan på vinstmarginalen, vilket kommer att leda till lägre framtida intäkter. Teslas aktieägare har fått betala priset med ett kursfall på 21 procent under 2024 och 33 procent sedan juli. Tesla har inte förnyat sitt modellprogram tillräckligt och har för närvarande endast två modeller på marknaden. Jämför detta med det kinesiska företaget BYD som nu erbjuder mer än 30 modeller. Därmed har de öppnat upp elbilsförsäljningen för en ny grupp yngre bilköpare i det lägre prissegmentet. Tesla arbetar på sin nya modell för massmarknaden, men det är tveksamt om den kommer att rulla på vägarna 2024.
 
Kinesiska BYD stormar fram och gick om Tesla som världens största leverantör av elbilar under fjärde kvartalet förra året. BYD nådde alla sina mål under 2023 och sålde 1,6 miljoner elbilar och 1,4 miljoner plug-in hybrider. Expansionen, som hittills frä mst har skett på hemmamarknaden, fortsätter med aggressiv tillväxt på många exportmarknader. Exporten ökade med 334 procent förra året. Men den snabba tillväxten, särskilt under det fjärde kvartalet i Kina, drevs av stora rabatter på många modeller. Detta återspeglades i det nyligen presenterade bokslutet, där vinsten per såld bil sjönk under det sista kvartalet. Det fick aktiekursen att falla med fyra procent och den har tappat 12 procent i år. I likhet med utvecklingen i Tesla-aktien har även BYD tappat cirka 32 procent av sitt värde sedan juli 2023. Priskrig är kostsamt och investerare går ut genom bakdörren. 
 
Bilarna säljs i Kina
Kina är världens i särklass största marknad för elbilar och BYD är ett stort hot mot Tesla. Än så länge har BYD inte angripit den amerikanska hemmamarknaden. Kineserna har inte tillgång till många av de incitament som finns i USA:s Inflation Reduction Act (IRA), som syftar till att främja den gröna omställningen och samtidigt skapa ny industri i USA. Elbilskunder kan få upp till 7 500 dollar i skatterabatt vid köp av modeller som uppfyller alla krav. För plug-in hybridbilar är rabatten upp till 3 750 dollar. Detta ger Tesla en dominerande ställning på sin hemmamarknad, där Ford, GM och Stellantis (tidigare Chrysler/Fiat) kämpar. De har alla nedgraderat sina fö rväntningar på elbilsförsäljningen. 
 
Abrupt stopp efter att subventionerna upphört
I Europa minskar entusiasmen för elbilar. Försäljningen ökade med cirka 14 procent under 2023, men analytiker förväntar sig en tillväxt på endast cirka fem procent i år. I december 2023 föll försäljningen av rena elbilar med 48 procent i Tyskland efter att subventionerna tagits bort, vilket bidrog till den första nedgången i den europeiska elbilsförsäljningen för månaden sedan 2020. 
 
Många av de fördelar som vi utlovades för elbilar har inte infriats. Reparationskostnaderna har varit mycket högre än förväntat, inte minst på grund av batterifel. Det råder brist på mekaniker, vilket gör det dyrt att ha bilen på verkstad. Höga reparationskostnader har höjt försäkringspremierna avsevärt. När elpriserna är höga har besparingarna av att köra elbil inte varit lika stora. Och slutligen, lågt andrahandsvärde gör det svårt att finansiera ett bilbyte. 
 
Tillverkarna har reagerat på den faktiska situationen genom att sänka priserna på nya bilar. Detta stimulerar en viss efterfrågan, men begränsar vinster och aktiekurser, som är under press över hela linjen. Hoppet om framtiden hålls vid liv av strikta miljöbestämmelser som tvingar fram en övergång till elbilar med tiden. Övergången är på väg. Men nu är köparna motvilliga och investerarna negativa. Finns det laddstationer för elbils-aktier?


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.