Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 71 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Elektriskt 2024

Elektriskt 2024

Elektrifieringen tar fart och erbjuder spännande investeringsmöjligheter.
 
Elektrifiering, övergången från traditionella energikällor till elkraft, är en av vår tids så kallade megatrender. Det finns flera anledningar till detta. Elektrifiering är en viktig del av den globala ambitionen att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna eftersom elektrifiering bidrar till att minska luftföroreningar och buller jämfört med konventionell bränsleteknik. Detta gör elektriska lösningar attraktiva för både myndigheter, klimatförespråkare, konsumenter och industrin.
 
Det var inte länge sedan FN:s klimatkonferens, COP28, avslutades och de deltagande länderna till slut nådde ett vagt åtagande om att minska de globala koldioxidutsläppen. Att förverkliga detta kommer att innebära ökade regleringsåtgärder från regeringar runt om i världen. Elektrifiering är en viktig del av sådana klimat- och miljöåtgärder. Stränga krav på dokumentation av utsläpp i hela värdekedjan har införts. Det är just kopplingen mellan dessa lagkrav och viljan att minska utsläppen som gör elektrifiering till en megatrend", säger Stian Haugen, CTO på norska Kitron. För Kitron är elektrifiering ett stort fokusområde och ett av de områden där företaget förväntar sig den starkaste tillväxten. Kitrons aktiekurs steg med nästan 20 procent under 2023, även om den har fallit tillbaka något sedan toppnoteringen i juni. Den handlas nu till ett p/e-tal på cirka 12.
 
Stora investeringar väntar
 
En annan faktor som talar för elektrifiering är energieffektiviteten. Elmotorer kan vara mer energieffektiva än traditionella förbränningsmotorer, och långt fler fordon än bara bilar elektrifieras. Båtar, stora anläggningsmaskiner, motorcyklar, bussar och till och med flygplan elektrifieras, vilket skapar en snabbt växande marknad. Samtidigt sker en stark tillväxt inom robotisering och automation, som till stor del drivs av elmotorer och elektroniska komponenter.
 
"Elektrifiering kan vara en av de största tillväxtmöjligheterna i den industriella ekonomin om man ser till antalet områden som kommer att behöva utvecklas, utvidgas eller moderniseras", säger Joshua Pokrzywinski, aktieanalytiker på Morgan Stanley Research.
 
2023 var också ett bra år för många leverantörer av elektriska komponenter, system och lösningar. ABB, som satsar stort på elektrifiering, robotisering och automation, fick se sin aktiekurs stiga med 43 procent under 2023. Konkurrenten Siemens steg med 34 procent medan Schneider avslutade året 40 procent över aktiekursen i januari 2023. Mitsubishi Electric steg med 58 procent. Alla siffror inkluderar utdelningar.
 
För små marginaler i elbilar?
 
Den mest omtalade elbilsaktien, Tesla, fördubblade sin aktiekurs under 2023. Uppgången följer dock på en kraftigt fallande aktiekurs under 2022, och därmed svaga jämförelsetal. Vid ingången av 2024 värderas aktien fortfarande lägre än vid ingången av 2021 och 2022, och aktien har bara stigit drygt tre procent på tre år.  Vinstmarginalen har reducerats kraftigt. Med ett p/e-tal kring 80 är det en riskfylld investering.
 
Kinesiska BYD gick om Tesla som världens största elbilstillverkare under det fjärde kvartalet 2023, men aktien avslutade året på samma nivå som öppningskursen. En annan kinesisk tillverkare, NIO, har haft ett turbulent år med en kraftigt svängande aktiekurs och avslutade förra året ned nästan sex procent. Amerikanska Rivian Automatic, som ni kanske minns värderades på en vansinnigt hög nivå vid börsintroduktionen, fick se sin aktiekurs rasa under 2022 och har inte varit i närheten av att återvända till tidigare nivåer (aktiekursen steg dock 35 procent under 2023). Bolaget är inte lönsamt, men ser ut att nå en produktion på 50.000 fordon 2023. Aktien utgör sannolikt en mycket riskfylld investering, men har en uppsida. Tyska biltillverkare har generellt hanterat övergången från förbränningsmotorer till el mycket dåligt och har mestadels varit dåliga investeringar, med undantag för BMW.
 
Glöm bilarna
 
Investerare gör klokt i att se bortom fordonsmarknaden till leverantörer av den underliggande infrastrukturen för elektrifiering, där marginalerna vanligtvis är mycket högre. Laddstationer, energilagring, energiöverföring, elektriska drivlinor, vatten- och värmepumpar samt solenergi är exempel på snabbväxande marknadssegment. Morgan Stanley förutspår att marknaden kan växa med sex procent per år under de kommande 20 åren, dubbelt så snabbt som sektorn har vuxit historiskt. Det bör innebära spännande möjligheter för den långsiktige investeraren, eftersom inget tyder på att elektrifieringsvågen kommer att mattas av.
 
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.