Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Investera som en politiker?

Sober omstilling

Nu kan du investera som demokraterna och blanka republikanerna, eller tvärtom. De två partiportföljerna speglar olika världsbilder.   

Politikers och deras nära medarbetares aktieaffärer kan väcka debatt om vilka regler som ska gälla för våra folkvalda och deras nära medarbetare, även vid blygsamma vinster.
 
I teorin har de mäktigaste politikerna stora möjligheter att direkt eller indirekt påverka utvecklingen i näringslivet, och det är rimligt att anta att de har tillgång till viktig information innan den blir allmänt känd.
 
Men lönar det sig att investera som en politiker? Det testas nu i praktiken i USA
 
Amerikanska förhållanden
Det finns många anledningar till att vi fortsätter att blicka mot USA, världens största ekonomi och aktiemarknad. Amerikanen i allmänhet är förmodligen mycket mer intresserad av aktiemarknaden än en Medelsvensson, eftersom de är mer beroende av sina egna besparingar för att bekosta sin sjukvård, pensioner och sina barns utbildning.
 
Och amerikanska småsparare vet att det länge har funnits ett nära band mellan den politiska eliten i Washington DC och den finansiella eliten på Wall Street. Hela 81 procent av amerikanerna anser att det bör införas ett förbud mot aktieägande för kongressledamöter, enligt en färsk undersökning som University of Marylands Program for Public Consultation har genomfört. Flera versioner av ett sådant lagförslag har försenats, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vilka som kommer att behandla det. En fråga som väckts är hur ett förbud att äga aktier skulle kunna göra det svårare att rekrytera ledamöter till kongressen.
 
Även om det finns regler som förbjuder handel med insiderinformation har det i praktiken visat sig vara svårt att tillämpa dessa. Det avslöjades till exempel att flera viktiga politiker sålde sina aktier i början av 2020, kort efter att de informerats om den kommande pandemin - och precis innan konsekvenserna fick aktiemarknaderna att gå i taket.
 
Men som skulle kunna sägas i det här fallet: "Om du inte kan slå dem, ta rygg på dem." Intresset för toppolitikernas investeringsval har lett till nya idéer på fondmarknaden, som marknadsförs som "kongressens samlade kunskaper".
 
Subversive Capital lanserade tidigare i år Unusual Whales Democratic ETF (med kortnamnet NANC) och Unusual Whales Republican ETF (KRUZ). De två ETF:erna, som namnen antyder, följer hur de två partiernas kongressledamöter och makar investerar på börsen och är viktade med belopp som fördelas på 750 respektive 500 aktier.
 
 
Framtid jämfört med nutid
Sedan de två instrumenten lanserades i början av februari i år har demokraternas portfölj avkastat omkring 19 procent, medan den republikanska portföljen endast har klättrat 8 procent. Det breda indexet S&P 500 har under samma period avancerat 16 procent.
 
Den korta historiken gör att det är för tidigt att dra några slutsatser kring detta, men det är intressant att se de stora skillnaderna i portföljinnehav mellan de två politiska lägren. Det är inte bara abort, invandring och skatter som de är oense om.
 
Demokraternas 10 största aktier är för närvarande Microsoft, Amazon, Apple, Salesforce, Alphabet, Nvidia, Disney, Crowdstrike, Tesla och API Group. Det är som att lista de största teknikföretagen som i år har drivit på mycket av uppgången på aktiemarknaden i år, utifrån den optimism som finns kring AI. På kort sikt kommer portföljens utveckling förmodligen att vara beroende av hur räntan förändras och om luften börjar gå ur AI-bubblan.
 
De republikanska favoriterna har en tyngre viktning mot energi: ConocoPhillips, Shell, Accenture, NGL Energy, Philip Morris International, Fedex, Comfort Systems, Intel, United Therapeutics och PayPal. Denna portfölj kan sägas vara bättre diversifierad över sektorer, men det har inte hjälpt mycket under det gångna året som präglats mycket av optimismen kring ny teknik. Oljeprisets utveckling har en större inverkan på republikanernas portfölj.
 
Det är kanske mest troligt att det kommer att gå i cykler, vilket alternativ som fungerar bäst, men om man har en stark övertygelse kan man satsa på det ena och blanka det andra.
 
Flera förbehåll
Det är värt att notera fördröjningen i informationsflödet. Kongressledamöter har 45 dagar på sig att rapportera alla aktieaffärer som överstiger 1 000 dollar, och under tiden kan mycket av potentialen redan ha tagits ut.
 
Publicerad forskning visar tvetydiga resultat för politikers investeringsval: En studie från 2004 (Ziobrowski et al.) visade att de flesta senatorer hade en högre avkastning än marknaden som helhet under en femårsperiod, medan senare studier har istället visat på underavkastning. Dessa studier har också kommit fram till olika slutsatser om vilket parti som presterar bäst.
 
Det är värt att notera att förvaltningsbolaget Subversive Capital för närvarande har betyget "Below Average" från Morningstar, på grund av sin korta historik och team utan lång erfarenhet. Fram till dess att det går att slå fast en långsiktig överavkastning mot index bör detta investeringsalternativ ses som en kuriositet, möjligen en liten krydda i portföljen. Om inte annat kan det ge en indikation på vad de olika partierna är angelägna om, vilket kan vara av särskilt intresse under presidentvalåret 2024.
 
God jul!
 
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.