Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Är det nu spådomarna slår in?

Sober omstilling

2024 kan bli året när vi får se en lågkonjunktur, genombrott för kryptovalultor eller en grå svan, men kom ihåg att experternas prognoser sällan är exakta. 
 
2023 var året då nedgången skulle komma, men det blev ännu ett bevis på hur svårt det är att förutse utvecklingen på aktiemarknaderna: Huvudindexet på Stockholmsbörsen har stigit med 15 procent, medan S&P 500 har stigit med över 24 procent. Det tekniktunga Nasdaq-indexet har gett en avkastning på fenomenala 43 procent, eftersom stigande räntor inte var någon match mot de förhoppningar som fanns om artificiell intelligens.
 
Investerarna har varit bra på att hitta nya argument för ytterligare prisökningar, och bankkrisen i mars är det nog knappt någon som minns. "Kryptovintern" blev relativt kortlivad, delvis på grund av det möjliga godkännandet av ETF:er som följer Bitcoinpriset. Att den kontroversiella kryptovalutan är upp 153 procent för året stämmer väl överens med att optimismen bland amerikanska aktieinvesterare är på sin högsta nivå sedan juli 2021, enligt en undersökning från Conference Board.
 
Det har inte varit ett bra år för blankare eller för dem som valt att vänta på sidlinjen med sina kontanter. Det är en påminnelse om att tajming är svårt och att det över tid lönar sig att vara investerad.
 
Men vad händer nu, nedgången måste väl ändå komma snart?
 
Stort handlingsutrymme
Om inte börsen faller kraftigt kan man åtminstone tro att mycket av uppsidan har realiserats efter den starka avslutningen på 2023, så att den förväntade årliga avkastningen bör bli lägre framöver. Oljefondförvaltaren Nicolai Tangen är en av flera som varnat för detta under en längre tid.
 
Konsensus på Wall Street verkar vara att USA är på väg mot en mild recession, eftersom de höga räntorna måste börja bita så småningom. Med andra ord är det i stort sett samma förutsägelse som gjordes för ett år sedan. Den viktigaste förändringen är att landningen nu förväntas bli lite mjukare.
 
Analytikerkåren förutspår normalt en börsuppgång på cirka 10 procent, i linje med den genomsnittliga utvecklingen, och nästa år är inget undantag. Men det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt få år som faktiskt blir som genomsnittet. För 2024 varierar prognoserna för S&P 500 grovt sett mellan minus tio procent och nästan 20 procent uppsida.
 
Risker
Med girigheten tillbaka på marknaden och stor osäkerhet kring utvecklingen kan det därför vara klokt att stålsätta sig för det oväntade. Vilka är då de största riskfaktorerna som vi som investerare har att förhålla oss till 2024?
 
Det kan vara en användbar övning att göra en egen översikt och sedan bedöma sannolikheten för och konsekvenserna av att respektive händelse inträffar. Här är några förslag:
 
Grå svanar: I motsats till det mer kända begreppet "svart svan", som avser helt oförutsägbara händelser, är "grå svan" en term för en händelse med låg sannolikhet men stora konsekvenser som få förutser.
 
Analyshuset Macro Hive har sammanställt en sådan lista som bland annat innebär att dollarn kan kollapsa mot den japanska yenen, OPEC+ kan upplösas eller att finansmarknaderna kan kollapsa i panik om det visar sig att en AI-algoritm har manipulerat prisrörelserna.
 
Inflationen återvänder: Inflationen i västvärlden har fallit sedan toppen 2022, men volatila energipriser har varit en viktig drivkraft. Om trenden skulle vända kan centralbankerna behöva höja räntorna igen och åter sätta press på företagens vinster.
 
Geopolitik: En utdragen konflikt i Mellanöstern kan leda till stora oljeprischocker och svängningar på energimarknaderna. Kriget i Ukraina kan fortsätta att ha en stor inverkan på livsmedels- och energipriserna. Båda dessa situationer kan öka risken för en recession i respektive region.
 
En kinesisk invasion av Taiwan skulle naturligtvis sända globala chockvågor som skulle påverka såväl de finansiella marknader som försörjningskedjorna. Flera aspekter relaterade till Kina är viktiga att bevaka, för om landets ekonomiska tillväxt kollapsar kommer det också att slå hårt mot dess handelspartners. Relationen mellan Kina och USA är en ständig källa till osäkerhet, inte minst inför det stundande presidentvalet i USA.
 
Valåret
Nästa år är det också val till EU-parlamentet och Storbritannien ska välja ny premiärminister.
 
I november är det presidentval i USA, och för att avsluta i en måttligt positiv ton: Historiskt har S&P 500 i genomsnitt avkastat sju procent under valår sedan 1952. Det är acceptabelt, men fortfarande långt under genomsnittet på 10 procent för alla år under perioden - och långt under genomsnittet på 17 procent för åren före ett val.
 
Med tanke på att 2023 har avkastat långt mer än genomsnittet kan det finnas anledning att vara lite skeptisk. Å andra sidan är den genomsnittliga avkastningen 12,2 procent under år då en sittande president ställer upp för omval. Alla sittande presidenter som har undvikit en recession under de två åren före valet har blivit omvalda Det blir därför intressant att se hur långt Joe Biden kommer att gå för att hålla ekonomin flytande. En möjlig "grå svan" är att han väljer att inte ställa upp för omval.
 
I den mån alla dessa prognoser och statistik kan användas för att dra en slutsats måste varje investerare bedöma sin egen risktolerans i en värld som är mer komplex än på länge. Utrymmet för utfall är stort och 2024 kan bli ett år då bra aktiva val kan generera betydande överavkastning.
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.