Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Indien levererar!

Sober omstilling

De indiska företagen har en god intjäningsförmåga i spåren av landets starka ekonomiska tillväxt. Den indiska aktiemarknaden stiger och utsikterna för 2024 är ljusa.

Det är anmärkningsvärt hur lite uppmärksamhet världens folkrikaste land fått från oss investerare. Men efter flera år med imponerande avkastning på börsen i Mumbai börjar allt fler investerare att intressera sig för den. I början av december passerade värdet på indiska aktier 4 000 miljarder dollar, eller en ökning med 1 000 miljarder dollar på mindre än tre år, enligt Bloomberg.
 
I början av året skrev jag om hur den ekonomiska utvecklingen i Indien tar fart och hur avkastningen på indiska investeringar är högre än för kinesiska investeringar. Detta har fortsatt under 2023. Morgan Stanley Asset Managements chef för Asien och tillväxtmarknader, Jonathan Garner, tvivlar inte: Indien är den marknad där vi har störst övervikt. Det är en marknad som vi har föredragit under de senaste två åren och vi går definitivt in i 2024 med optimism. På grund av den imponerande tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) förväntar vi oss en nominell (icke-inflationsjusterad) BNP-tillväxt på 12-13 procent under de närmaste två åren och en mycket stark tillväxt för vinst per aktie.
 
Om vi jämför MSCI India med MSCI China så har Indien tydligt distanserat sig under de senaste åren. Visserligen är den kinesiska ekonomin långt större, men det är indiska aktier som klättrar fortast. Sedan början av 2021 har MSCI Indias vinst per aktie mätt i dollar ökat med 61 procent, jämfört med en nedgång på 18 procent för MSCI China, enligt en analys från Morgan Stanley.
 
Växelkurs och tillväxt
 
En annan faktor värd att uppmärksamma är hur den indiska rupien har utvecklats mot dollarn. Under det senaste året har rupien endast tappat 1,3 procent mot dollarn, att jämföra med en nedgång på 4,3 procent för den kinesiska yuanen och ett tapp på 7,3 procent för den japanska yenen. På grund av att utländska investeringar ökar stort i landet förväntas rupien förbli relativt stark mot dollarn under 2024.
 
Morgan Stanley räknar med att Indien blir världens tredje största ekonomi 2027 och världens tredje största aktiemarknad 2030. I rapporten "India's Impending Economic Boom" förutspås BNP fördubblas från 3,5 biljoner USD år 2022 till 7 biljoner USD år 2031. Tillväxten gynnas av tre megatrender: offshoring, digitalisering och energiomvandling. Stark tillväxt förväntas inom back office-funktioner, tillverkning och bearbetning i takt med att allt fler multinationella företag flyttar sin verksamhet till Indien. Detta beror delvis på gynnsamma skattevillkor och andra incitament som den indiska regeringen har infört för att locka till sig utländska investeringar. Det bidrar också till att allt fler företag drar ner i Kina till förmån för andra länder i Asien.
 
Världsbanken påpekar att högre räntor och relativt hög inflation bidrar till att bromsa tillväxten i den indiska ekonomin, och banken räknar med en real tillväxt på 6,3 procent 2023/24, jämfört med 7,2 procent 2022/23. Inflationen uppgick till 5,5 procent i oktober 2023.
 
Hög värdering
 
Bra aktier kostar och priset mätt i antal årsvinster, P/E, är aktierna i det största indexet BSE Sensex bland de dyraste i Asien. Indexet har nu ett p/e-tal på 24,7, medan japanska Nikkei ligger på 19 och kinesiska CSI 300 på 12. Sett till priset i relation till bokfört värde; P/B, är indiska aktier bland de högst värderade i världen med ett P/B-tal på 3,7 och en avkastning på eget kapital på 15 procent. Kina har ett P/B på endast 1,3, men avkastningen på eget kapital ligger på blygsamma 10 procent. P/B anger förhållandet mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet i företagets balansräkning, med avdrag för eventuella skulder.
 
Fler möjligheter
 
Du kan investera i Indien på flera olika sätt, genom fonder eller ETF:er, CFD:er (Contract for Difference) eller enskilda aktier. Några exempel: JPM India A (dist) (USD) har gett en avkastning på 21 procent hittills i år, Nordea Indienfond (SEK) 18 procent och Carnegie Indienfond (SEK) har ökat värdet med 15 procent. Det finns en hel del andra sätt att investera i också. Du kan till exempel investera i Asienfonder som har en andel indiska aktier. Kom ihåg att räkna med kostnader för handel och administration och fundera över vilken riskpremie du skulle behöva för att investera i indiska aktier. Som vi ser kan avkastningen bli fin, men aktierna är inte billiga och passar förmodligen bäst för investerare med en långsiktig horisont.
 
År 2024 är det parlamentsval i världens största demokrati. Allt tyder på att premiärminister Narendra Modi blir omvald, så någon större dramatik räknar vi inte med kring valet, som troligen hålls i april-maj. Indien verkar hålla en stadig kurs, med god ekonomisk tillväxt och finansiellt starka bolag som levererar imponerande resultat.
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.