Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Słownik: Z

These are common terms used in the financial services industry

Z&S

Skrót od “zyski i straty”: informacja na koniec okresu rozliczeniowego informująca o zyskach i stratach netto.

Zabezpieczenie, Hedging

Rodzaj operacji, która ma na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka straty w przypadku niekorzystnych ruchów cen na otwartych pozycjach.

Zakres

Ruch ceny w określonych granicach

Zamknięcie pozycji

Zamknięcie otwartej pozycji. W rezultacie tej operacji inwestor realizuje zysk lub stratę.

Zlecenie

Dyspozycja klienta dla brokera/inwestora kupna lub sprzedaży po określonej cenie. Pozostaje w mocy do chwili realizacji lub anulowania przez klienta.

Zlecenie

Zlecenie jest realizowane po najlepszej możliwej dostępnej cenie rynkowej, bez rekwotowań.

Zlecenie GTC

Zlecenie, które będzie ważne i oczekiwało na realizację do momentu jego anulacji. Ang. Good-till-cancelled.

Zlecenie po cenie rynkowej

Zlecenie po cenie rynkowej służy do otwierania i zamykania transakcji po aktualnej cenie rynkowej. Automatyczna realizacja zleceń oznacza, że dane zlecenie zrealizuje się po następnej możliwej cenie.

Zlecenie uniknięcia straty

Zlecenie, gdzie następuje ustalenie ceny, przy której następuje natychmiastowe zamknięcie pozycji w celu uniknięcia straty.

Zlecenie WaN

Zlecenie warunkowe, które zostanie zrealizowane w całości albo w ogóle.

Zlecenie z limitem

Zlecenie oczekujące, którego cena jest korzystniejsza niż na rynku. W przypadku kupna będzie poniżej bieżącej ceny, a w przypadku sprzedaży – powyżej.

Zmienność

Miara statystyczna zmienności ruchów cen na rynku w danym czasie.

Zmienny spread

Różnica pomiędzy ceną sprzedaży (ask) a kupna (bid), która nie jest stała – jej wartośc zmienia się w zalezności od sytuacji rynkowej, w tym popytu i podaży.

Zniesienia Fibonacciego

Metody prognozowania zasięgu ruchów cen na rynkach finansowych, które bazują na teorii matematyka Leonardo Fibonacciego. Prognozują między innymi głębokość korekt, długość ruchu, czas jego trwania.

Zrealizowany zysk/strata

Kwota, którą zarobiłeś lub straciłeś po zamknięciu pozycji. Zrealizowany zysk i stratę można obliczyć następująco: P/L = (kurs otwarcia – kurs zamknięcia) x wielkość pozycji.

Złoty

Waluta na rynku polskim.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app