73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Przykłady transakcji na rynku Forex

Celem łatwiejszego zrozumienia jak wyglądają transakcje Forex, poniżej znajdziesz przykłady inwestycji na wzrost (długie pozycje) i na spadek (krótkie pozycje).

Przykład 1: Transakcja kupna EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Załóżmy, że chcesz kupić 5000€ ponieważ uważasz, że cena EUR/USD wzrośnie. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 3,3%, co oznacza, że do otwarcia pozycji wystarcza 1% wartości całej pozycji. Zatem w przypadku pozycji o wartości 5000€ depozyt zabezpieczający wyniesie 181,67 USD (3,3% x (5000€ x 1,10107)).

Pamiętaj, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić zainwestowane środki.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się słuszne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu wzrasta do poziomu 1,10987 / 1,10994.

Decydujesz się na zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,10987 (aktualna cena Sprzedaj).
Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10987–1,10107=0,0088).

Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10987) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Niestety, Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się błędne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu spada do poziomu 1,09227 / 1,09234. Obawiasz się dalszego spadku, zatem decydujesz się na ucięcie strat i zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,09227 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość spadła o 88 punktów (1,09227–1,10107=-0,0088).

Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,09227) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Transakcja sprzedaży EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Załóżmy, że chcesz kupić 5000€ ponieważ uważasz, że cena EUR/USD wzrośnie. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 1%, co oznacza, że do otwarcia pozycji wystarcza 3,3% wartości całej pozycji. Zatem w przypadku pozycji o wartości 5000€ depozyt zabezpieczający wyniesie 181,67 USD (1% x (5000€ x 1,10107)).

Pamiętaj, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić zainwestowane środki.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Scenariusz A: transakcja zyskowna
Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się słuszne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu wzrasta do poziomu 1,10987 / 1,10994. Decydujesz się na zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,10987 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10987–1,10107=0,0088).

Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10987) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Niestety, Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się błędne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu spada do poziomu 1,09227 / 1,09234. Obawiasz się dalszego spadku, zatem decydujesz się na ucięcie strat i zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,09227 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość spadła o 88 punktów (1,09227–1,10107=-0,0088).

Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,09227) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Koszty utrzymania pozycji

Jeżeli Twoje pozycje są otwarte po godzinie 17:00 czasu nowojorskiego, zostanie od Ciebie pobrany lub otrzymasz koszt utrzymania pozycji według obowiązujących stawek za utrzymanie pozycji. Co do zasady, jeżeli stopa procentowa pierwszej waluty w parze jest większa od stopy drugiej waluty to: dla otwartej długiej pozycji (na wzrost) Twój rachunek zostanie zasilony; dla otwartej krótkiej pozycji (na spadek)

Koszt utrzymania pozycji zostanie pobrany z rachunku.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.