Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Zaawansowane narzędzia na platformie

Nasza platforma oferuje wachlarz narzędzi transakcyjnych i innych funkcji, takich jak możliwość przełączania układów roboczych, Pozycje Klientów CMC, Alerty, na bieżąco aktualizowane Kalendarium Ekonomiczne i dużo więcej.

Pozycje Klientów CMC

Narzędzie Pozycje Klientów CMC oferuje wgląd w dane procentowe o liczbie Klientów, którzy mają otwarte pozycje na kupno i sprzedaż na określonym instrumencie CMC Markets. Oprócz tego przedstawia ono procentową wartość pieniężną tych pozycji (liczba jednostek x cena środkowa poziomu pierwszego).

1.ADVANCED TECHNICAL ANALYSIS 2

Widoki Wszyscy i Najlepsi Klienci

Domyślny widok Wszyscy Klienci wyświetla dane o wszystkich Klientach CMC Markets z otwartymi pozycjami na danym instrumencie. W ramach tego widoku uzyskujesz dostęp do statystyk Liczby Klientów oraz Wartości Pozycji.

Widok Wszyscy Klienci może zostać zmieniony na widok Najlepsi Klienci, prezentuje wyłącznie dane o Klientach CMC Markets, na których rachunkach odnotowano zyski w ciągu ostatnich trzech miesięcy (uwzględniając spready i prowizje), z otwartymi pozycjami na danym instrumencie. Dane w tym widoku przedstawiają Klientów, którzy odnotowali ogólną dodatnią stopę zwrotu na rachunku, a nie na danym instrumencie.

Interaktywny układ graficzny Pozycji Klientów CMC pozwala na wyświetlenie statystyk oddzielnie lub w widoku łączonym, w celu ułatwienia porównania. Ciemniejszy odcień na grafice przedstawia Wszystkich Klientów, z kolei jaśniejszy Najlepszych Klientów.

Aktualizacje minuta po minucie

Dane o Pozycjach Klientów CMC aktualizowane są co minutę, co gwarantuje Ci bieżący i miarodajny wgląd w statystyki transakcji na danym instrumencie.

Śledź wskazania narzędzia Pozycje Klientów CMC

Śledź wskazania narzędzia Pozycje Klientów CMC, które jest aktualizowane co minutę (pokazane jest na szerokim kole zewnętrznym na diagramie Sentyment Pozycji Klientów CMC) z rysunku o 10 wieczorem (czasu UK) poprzedniego dnia (wewnętrzny okrąg), aby zobaczyć najnowsze zmiany w handlu klienta.

Wyszukaj okazje do inwestowania

Narzędzie Pozycje Klientów CMC zawiera również sekcję prezentującą inne rynki, na których przeprowadzają transakcje Klienci z danej grupy. Informacje zawarte w tej sekcji, można potraktować jako inspiracje do podejmowania kolejnych decyzji transakcyjnych.

5.CF2

Kilka Układów Roboczych

Na platformie możesz utworzyć i zachować do pięciu różnych układów roboczych, a następnie w szybki i prosty sposób przełączać je za pomocą przycisków w górnym pasku narzędzi. Platforma umożliwia aktywację automatycznego zachowywania zmian w układzie roboczym. Możesz również zachować układ ręcznie, poprzez kliknięcie ikonki zapisu.

PATTERN RECOGNITION PL1 LARGE UK

Skaner formacji

Możesz ustawić Skaner Formacji, by automatycznie informował Cię o pojawieniu się popularnych układów, takich jak trójkąty, kliny czy kanały. Skaner Formacji aktualizuje się co 15 minut, sygnalizując potencjalnie powstające lub wypełnione formacje na ponad 120 najpopularniejszych rynkach.**

PATTERN RECOGNITION PL1 LARGE UK

Okienko projekcji ceny

Po wypełnieniu się formacji, pojawi się okienko projekcji ceny, wskazujące potencjalny poziom docelowy dla instrumentu. W ciągu 6 miesięcy (pomiędzy kwietniem a październikiem 2016) średnio 72,5 % wskazanych poziomów we wszystkich grupach aktywów zostało faktycznie osiągniete.

5.CF2

Połączone Moduły

Funkcja ta pozwala na łączenie modułów na platformie NextGeneration, co usprawnia nawigację. Kiedy kilka modułów jest ze sobą połączonych, wówczas zmiana instrumentu w jednym oknie, powoduje zmianę w pozostałych oznaczonych tym samym kolorem. Można na przykład połączyć moduły takie jak Lista Ulubionych i Wiadomości Reuters, Pozycje Klientów CMC, wykresy, Okienko Zlecenia tak, aby szybko analizować sytuację na wybranym rynku i złożyć transakcję w dogodnym momencie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi przewodnikami po platformie transakcyjnej NextGeneration.

*Całkowity zysk transakcyjny uwzględnia spready i prowizje. Najlepsi Klienci to Klienci, którzy na rachunkach transakcyjnych odnotowali ogólny zysk w ciągu ostatnich trzech miesięcy i posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie.

** Narzędzie Skaner Formacji ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi porady inwestycyjnej. CMC Markets nie ręczy za poprawność, kompletność ani terminowość danych. Wszelkie analizy, wnioski i obserwacje publikowane w ramach narzędzia Skaner Formacji oparte są na informacjach i modelach historycznych, które z kolei bazują na historycznych danych transakcyjnych CMC Markets, niedotyczących danego instrumentu lub instrumentów bazowych. Wykresy CMC Markets przedstawiają ceny wyrażone w walucie bazowej instrumentu. Dane dotyczące wyników odnotowywanych przez daną inwestycję w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wykorzystanie danych przedstawionych na wykresie podlega nieuniknionym ograniczeniom i nie zaleca się podejmowania decyzji dotyczących zakupu lub sprzedaży instrumentów wyłącznie na ich podstawie, ani też posiłkowania się wyłącznie tymi danymi w procesie decyzyjnym.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app