Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Upusty Transakcyjne dla bardzo aktywnych inwestorów

Upusty Transakcyjne dla aktywnych inwestorów są dostępne dla poniższych rynków:
Upusty Transakcyjne dostępne są tylko dla Klientów Profesjonalnych

Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje


Struktura miesięcznych upustów transakcyjnych na rynku CFD

Jeżeli jesteś bardzo aktywnym inwestorem i wykonujesz obrót o znacznej wartości, możesz skorzystać z bardzo atrakcyjnych upustów transakcyjnych. Po osiągnięciu wymaganego obrotu na danej grupie aktywów w miesiącu kalendarzowym, będziesz automatycznie uprawniony do otrzymywania upustów na wszystkich instrumentach CFD.
 

Forex

Celem zakwalifikowania się do upustu transakcyjnego na rynku Forex, Twój obrót na tym rynku, liczony według wartości nominalnej instrumentu, musi być równy lub większy niż 125 milionów złotych. Po spełnieniu tego warunku zostaniesz uznany za Klienta Uprawnionego do Upustów i będą Ci przysługiwały upusty wskazane w tabeli – 4,5 lub 6 złotych za każdy milion wypracowanego obrotu.

Progi upustu Wymagany obrót dla transakcji Forex (PLN) Upust za każdy million złotych obrotu (PLN)
Poziom 1 0-249,99 mln 4
Poziom 2 250 mln -499,99 mln 5
Poziom 3 500 mln i więcej 6

Przykład:

 • Twój obrót na parach walutowych w danym miesiącu wynosi 300 milionów złotych. Przysługuje Ci więc Upust dla Poziomu 2
 • Upust dla Poziomu 2 wynosi 5zł za każdy milion złotych obrotu
 • Twój miesięczny Upust wyniesie 1500 zł (300 x 5zł)


Indeksy

Celem zakwalifikowania się do upustu transakcyjnego na indeksach, Twój obrót na tym rynku, liczony według wartości nominalnej instrumentu, musi być równy lub większy niż 200 milionów. Po spełnieniu tego warunku zostaniesz uznany za Klienta Uprawnionego do Upustów i będą Ci przysługiwały upusty wskazane w tabeli – 4,5 lub 6 złotych za każdy milion wypracowanego obrotu.

Progi upustu Wymagany obrót dla transakcji na indeksach (PLN) Upust za każdy million złotych obrotu (PLN)
Poziom 1 0-399,99 mln 4
Poziom 2 400 mln -599,99 mln 5
Poziom 3 600 mln i więcej 6

Przykład:

 • Twój obrót na indeksach w danym miesiącu wynosi 500 milionów złotych. Przysługuje Ci więc Upust dla Poziomu 2
 • Upust dla Poziomu 2 wynosi 5zł za każdy milion złotych obrotu
 • Twój miesięczny Upust wyniesie 2500 zł (500 x 5zł)

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Towary i Surowce

Celem zakwalifikowania się do upustu transakcyjnego na towarach i surowcach, Twój obrót na tym rynku, liczony według wartości nominalnej instrumentu, musi być równy lub większy niż 25 milionów złotych. Po spełnieniu tego warunku zostaniesz uznany za Klienta Uprawnionego do Upustów i będą Ci przysługiwały upusty ​wskazane w tabeli – 5,6 lub 7 złotych za każdy milion wypracowanego obrotu.

Progi upustu Wymagany obrót dla transakcji na towarach i surowcach (PLN) Upust za każdy million złotych obrotu (PLN)

Poziom 1
0-49,99 mln 5
Poziom 2 50 mln -99,99 mln 6
Poziom 3 100 mln i więcej 7

Przykład:

 • Twój obrót na Towarach i Surowcach  w danym miesiącu wynosi 70 milionów złotych. Przysługuje Ci więc Upust dla Poziomu 2
 • Upust dla Poziomu 2 wynosi 6zł za każdy milion złotych obrotu
 • Twój miesięczny Upust wyniesie 420 zł (70 x 6zł)

Szczegółowe informacje na temat upustów transakcyjnych

Upusty transakcyjne są przeznaczone dla  bardzo aktywnych inwestorów, wykonujących obrót o znacznej wartości. Po osiągnięciu wymaganego obrotu na danej grupie aktywów w miesiącu kalendarzowym, Klient zostaje automatycznie uprawniony do otrzymywania upustów na wszystkich instrumentach CFD.

W jaki sposób wyliczane są upusty transakcyjne?

Pod koniec każdego dnia roboczego podliczana będzie wartość nominalna w danej grupie aktywów.

Po zakończeniu miesiąca, nominalne wartości dzienne będą sumowane i zostanie skalkulowany należny upust.

Kwota upustu zostanie uznana na rachunku transakcyjnym zazwyczaj w terminie 2 Dni Roboczych następnego miesiąca kalendarzowego. Przykładowo, upust należny za listopad 2016, zostanie naliczony na rachunku 5 grudnia 2016, przed końcem dnia.

Nasze upusty podzielone są na progi, zatem większy obrót oznacza większy upust.

Maksymalna wartość upustu miesięcznie dla danej klasy aktywów (forex, indeksy, towary) wynosi 50.000,00 PLN.

Warunki:

Miesięczne upusty nie  są dostępne dla wszystkich klientów. Celem zakwalifikowania się do ich otrzymywania, musi zostać wygenerowany minimalny miesięczny obrót wskazany na stronie dotyczącej upustów.

CMC Markets zachowuje prawo do zmiany zasad naliczania miesięcznych upustów, bez uprzedniego zawiadamiania o tym zamiarze i według swojego wyłącznego uznania. Wypłata upustu  nie oznacza zobowiązania do dokonywania dalszych płatności w przyszłości. Upusty nie są, lub mogą nie być dostępne dla klientów, którzy korzystają już z innych promocji, w tym między innymi promocji dotyczących upustów.

Pomimo, iż upust będzie wypłacany zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych, w pewnych okolicznościach realizacja jego płatności może ulec opóźnieniu. CMC Markets nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek (bezpośrednich ani pośrednich) strat wynikłych z opóźnienia lub niezrealizowania płatności upustu.

Upust  nie powinien stanowić podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Klienta w odniesieniu do Transakcji na Rachunku. Ponadto upust  nie ogranicza odpowiedzialności Klienta z tytułu zawieranych przez niego Transakcji i nie może być wykorzystany do kompensowania zobowiązań płatniczych Klienta wobec CMC Markets.

Upust nie może również zostać zaliczony na poczet Łącznego Depozytu Zabezpieczającego przed uznaniem płatności na Rachunku Klienta. Zwracamy uwagę, że nadal obowiązywać będą standardowe zasady i procedury dotyczące Wymuszonego Zamknięcia (Close-Out) na Rachunku, a fakt wypłaty upustu nie zapobiegnie w stosownych wypadkach Wymuszonemu Zamknięciu (Close-Out) na Rachunku.

Upusty nie są dostępne dla klientów instytucjonalnych, uprawnionych kontrahentów według kategorii MiFID, klientów którzy zostali przedstawieni do CMC Markets przez Przedstawiającego oraz rachunków firmowych, chyba że zostanie to ustalone inaczej, indywidualnie z CMC Markets i potwierdzone klientowi.
Maksymalna wartość upustu miesięcznie dla danej klasy aktywów (forex, indeksy, towary) wynosi 50.000,00 PLN.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz się dowiedziec więcej o upustach transakcyjnych: e-mailowo na adres : biuro@cmcmarkets.pl lub telefoniecznie: 22 160 56 00.


Przejdź do CMC Markets

Zmień swojego brokera na CMC Markets

CMC Markets
 • Wielokrotnie nagradzana^platforma transakcyjna oraz aplikacje mobilne
 • Zaawansowane wykresy, narzędzia transakcyjne, innowacyjna nawigacja po platformie
 • W 100% automatyczne wykonywanie zleceń, bez pośrednictwa i interwencji dilera
 • Narzędzia do zarządzania ryzykiem
 • Ponadto: dostęp do bezpłatnych seminariów, webinariów, materiałów edukacyjnych

Przejdź do CMC Markets


CMC Markets

Wielokrotnie nagradzana
platforma NextGeneration

Niezawodna i szybka, wielokrotnie nagradzana platforma webowa oraz aplikacje na urządzenia mobilne zawierają zaawansowany pakiet wykresów oraz wiele, w pełni konfigurowalnych narzędzi transakcyjnych. Wiele z nich znajdziesz tylko na NextGeneration.

Dowiedz się więcej

Co jeszcze może Cię zainteresować:

Kontrakty Ekspresowe

Inwestuj z ograniczonym ryzykiem i krótkimi okresami do wygaśnięcia.

 Dowiedz się więcej

Transakcje CFD

Niskie koszty na ponad 10 000 instrumentów, niskie spready i depozyty zabezpieczające.

 Dowiedz się więcej

Wiadomości i analizy

Wiadomości ekonomiczne i analizy naszych ekspertów.

 Dowiedz się więcej

*Wybrane nagrody / rankingi : Broker CFD 2019 roku od InvestCuffs 2020, Zagraniczny broker Forex roku i Zagraniczny broker CFD roku od InvestCuffs 2019, tytuł Etyczna Firma 2017 przyznany przez Puls Biznesu, Zagraniczny broker Forex roku od FxCuffs 2017, najszybsza reakcja obsługi klienta wg. FxMag 2017, najwyższa ocena dla obsługi klienta CMC Markets w Polsce w rankingu FxMag 2017, broker roku (Financial Services Provider of the Year) od Shares Awards 2013, 2014, 2015, najlepszy broker CFD i najlepsza platforma mobilna (Best CFD Provider' & 'Best Mobile/Tablet Trading Application) od Shares Awards 2015, wyróżnienie za unikalne cechy platformy transakcyjnej (Best Trading Platform Features) oraz za najlepszą platformę mobilną (Best Mobile Platform) od Investment Trends 2015 UK Leveraged Trading Report, najlepsza platforma mobilna (Best Mobile/Tablet Application) od Online Personal Wealth Awards 2015, najlepsza obsługa klienta forexowego (Best Forex Customer Service), UK Forex Awards 2015, nagroda za edukację inwestorów (Best Investor Education) od Shares Awards 2014.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP