Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Upusty Transakcyjne dla bardzo aktywnych inwestorów

Upusty Transakcyjne dla aktywnych inwestorów są dostępne dla poniższych rynków:
Upusty Transakcyjne dostępne są tylko dla Klientów Profesjonalnych

Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje

Upusty transakcyjne

Upusty transakcyjne są przeznaczone dla bardzo aktywnych inwestorów, klientów profesjonalnych, wykonujących obrót o znacznej wartości. Po osiągnięciu wymaganego obrotu na danej grupie aktywów w miesiącu kalendarzowym, Klient może zakwalifikować się do otrzymywania upustów na wszystkich instrumentach CFD we wszystkich grupach aktywów.

Forex

Celem zakwalifikowania się do upustu transakcyjnego na rynku Forex, Twój obrót na tym rynku, liczony według wartości nominalnej instrumentu, musi być równy lub większy niż 125 milionów złotych. Po spełnieniu tego warunku zostaniesz uznany za Klienta Uprawnionego do Upustów i będą Ci przysługiwały upusty wskazane w tabeli – 4,5 lub 6 złotych za każdy milion wypracowanego obrotu.

Progi upustuWymagany obrót dla transakcji Forex (PLN)Upust za każdy million złotych obrotu (PLN)
Poziom 10-249,99 mln4
Poziom 2250 mln -499,99 mln5
Poziom 3500 mln i więcej6

Przykład:

  • Twój obrót na parach walutowych w danym miesiącu wynosi 300 milionów złotych. Przysługuje Ci więc Upust dla Poziomu 2
  • Upust dla Poziomu 2 wynosi 5zł za każdy milion złotych obrotu
  • Twój miesięczny Upust wyniesie 1500 zł (300 x 5zł)

Indeksy

Celem zakwalifikowania się do upustu transakcyjnego na indeksach, Twój obrót na tym rynku, liczony według wartości nominalnej instrumentu, musi być równy lub większy niż 200 milionów. Po spełnieniu tego warunku zostaniesz uznany za Klienta Uprawnionego do Upustów i będą Ci przysługiwały upusty wskazane w tabeli – 4,5 lub 6 złotych za każdy milion wypracowanego obrotu.

Progi upustuWymagany obrót dla transakcji Forex (PLN)Upust za każdy million złotych obrotu (PLN)
Poziom 10-399,99 mln4
Poziom 2400 mln -599,99 mln5
Poziom 3600 mln i więcej6

Przykład:

  • Twój obrót na indeksach w danym miesiącu wynosi 500 milionów złotych. Przysługuje Ci więc Upust dla Poziomu 2
  • Upust dla Poziomu 2 wynosi 5zł za każdy milion złotych obrotu
  • Twój miesięczny Upust wyniesie 2500 zł (500 x 5zł)

Towary i Surowce

Celem zakwalifikowania się do upustu transakcyjnego na towarach i surowcach, Twój obrót na tym rynku, liczony według wartości nominalnej instrumentu, musi być równy lub większy niż 25 milionów złotych. Po spełnieniu tego warunku zostaniesz uznany za Klienta Uprawnionego do Upustów i będą Ci przysługiwały upusty ​wskazane w tabeli – 5,6 lub 7 złotych za każdy milion wypracowanego obrotu.

Progi upustuWymagany obrót dla transakcji Forex (PLN)Upust za każdy million złotych obrotu (PLN)
Poziom 10-49,99 mln5
Poziom 250 mln -99,99 mln6
Poziom 3100 mln i więcej7

Przykład:

  • Twój obrót na Towarach i Surowcach w danym miesiącu wynosi 70 milionów złotych. Przysługuje Ci więc Upust dla Poziomu 2
  • Upust dla Poziomu 2 wynosi 6zł za każdy milion złotych obrotu
  • Twój miesięczny Upust wyniesie 420 zł (70 x 6zł)

Zasady udzielania upustów transakcyjnych

1. Wartość nominalna transakcji na Platformie w danej grupie aktywów będzie podliczana pod koniec każdego dnia roboczego. Po zakończeniu miesiąca, w którym oferujemy klientowi rabat, nominalne wartości dzienne zostaną sumowane, a należny upust zostanie skalkulowany.t. Po zakończeniu danego miesiąca zasilimy Rachunek klienta kwotą upustu obliczoną zgodnie z niniejszym opisem.

2. Upusty będą obliczane codziennie w PLN i przeliczane do Walutę Rachunku przy użyciu obowiązującego Kursu Wymiany Walut CMC Markets ustalanego według własnego uznania i zapisywane na Rachunku Klienta w miesiącu następującym po okresie obliczeniowym, zgodnie ze wskazaną konfiguracją. Niezależnie od powyższego, upusty będą należne wyłącznie w momencie ich przyznania przez CMC Markets według własnego uznania.

3. Jeśli osiągniesz próg obrotu w jednej klasie aktywów, automatycznie kwalifikujesz się do upustów Poziomu 1 dla wszystkich innych klas aktywów będących przedmiotem obrotu. Następnie nie będzie krzyżowego wyzwalania między klasami aktywów dla upustów powyżej Poziomu1. Upusty dla poziomów powyżej Poziomu 1 dla każdej klasy aktywów będą uruchamiane tylko zgodnie z miesięcznymi progami obrotu dla danej klasy aktywów.

4. Upust dla danej klasy aktywów zostanie obliczony na podstawie najwyższego Poziomu obrotu osiągniętego dla tej klasy aktywów. Nasze upusty podzielone są na progi, zatem większy obrót oznacza większy upust.

5. Określając Poziom obrotu dla upustów będziemy sumować wszystkie miesięczne kwoty obrotu dla danej klasy aktywów na wszystkich Rachunkach zarejestrowanych na ten sam adres e-mail.

6. Kwota upustu zostanie uznana na Rachunku transakcyjnym zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku dni następnego miesiąca kalendarzowego. Przykładowo, upust należny za listopad 2024, zostanie naliczony na rachunku 5 grudnia 2024, przed końcem dnia.

7. CMC Markets zastrzega sobie prawo do wycofania programu upustów lub zmiany niniejszych warunków (w tym konfiguracji) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

8. Wszystkie płatności upustów obejmuje VAT lub podobne podatki konsumpcyjne.

9. CMC Markets zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich wypłat upustów w przypadku, gdy w opinii CMC Markets transakcje są dokonywane w celu manipulowania procesem ich naliczania.

10. Żadne z niniejszych postanowień nie ogranicza spółki CMC Markets do korzystania z przysługujących jej praw zgodnie z Warunkami Prowadzenia Działalności.

11. Decyzje CMC Markets w każdej sprawie związanej z upustami na podstawie niniejszych zasad udzielania upustów będą ostateczne i rozstrzygające. Wszelkie wyceny i obliczenia na potrzeby upustów na podstawie niniejszych Warunków zostaną określone przez CMC Markets i są ostateczne i wiążące.

12. Kontrakty Ekspresowe nie będą brane pod uwagę przy kalkulacji progów ani kosztów utrzymania pozycji.


Maksymalna wartość upustu miesięcznie dla danej klasy aktywów (forex, indeksy, towary) wynosi 50.000,00 PLN.


Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz się dowiedziec więcej o upustach transakcyjnych: e-mailowo na adres : biuro@cmcmarkets.pl lub telefonicznie: 22 160 56 00.

Przejdź do CMC Markets

Zmień swojego brokera na CMC Markets

Wielokrotnie nagradzana^platforma transakcyjna oraz aplikacje mobilne

Zaawansowane wykresy, narzędzia transakcyjne, innowacyjna nawigacja po platformie

W 100% automatyczne wykonywanie zleceń, bez pośrednictwa i interwencji dilera

Narzędzia do zarządzania ryzykiem

Ponadto: dostęp do bezpłatnych seminariów, webinariów, materiałów edukacyjnych

Wielokrotnie nagradzana platforma NextGeneration

Niezawodna i szybka, wielokrotnie nagradzana platforma webowa oraz aplikacje na urządzenia mobilne zawierają zaawansowany pakiet wykresów oraz wiele, w pełni konfigurowalnych narzędzi transakcyjnych. Wiele z nich znajdziesz tylko na NextGeneration.

Co jeszcze może Cię zainteresować:

Kontrakty Ekspresowe

Inwestuj z ograniczonym ryzykiem i krótkimi okresami do wygaśnięcia.

Transakcje CFD

Niskie koszty na ponad 10 000 instrumentów, niskie spready i depozyty zabezpieczające.

Wiadomości i analizy

Wiadomości ekonomiczne i analizy naszych ekspertów.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app