Slownik: K

These are common terms used in the financial services industry
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kabel

(ang. cable) Historyczna nazwa pary walutowej funt sterling do amerykańskiego dolara, czyli GBP/USD. Początkowo, w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, kursy dla tej pary były przekazywane pomiędzy giełdami w Londynie i Nowym Jorku właśnie poprzez transatlatycki kabel telegraficzny. Stąd też wywodzi się nazwa GBP/USD.

Kanał

Wzrostowy, spadkowy lub poziomy ruch cen, który odbywa się w obrębie zakresu wyznaczonego przez dwie równoległe do siebie linie. Uznaje się, że przebicie się cen powyżej lub powyżej tego zakresu może zwiastować istotne zmiany na rynku w tym zmianę trendu.

Kapitał

W dziedzinie finansowej oznacza zasobowy inwestycyjne. Wylicza się w nastepujący sposób: saldo + niezrealizowane zyski i straty + kredyt.

Kontrakt terminowy

Umowa pomiędzy dwoma stronami gdzie kupujący zobowiązuje się do kupna, a sprzedający do sprzedaży danego aktywa we wcześniej określonym terminie i po ustalonej cenie. Mogą być rozliczane z dostawą danego aktywa, ale zazwyczaj jest to rozliczenie gotówkowe. Kontrakty terminowe są ściśle wystandaryzowane, to znaczy ich parametry są ustalane przez organizatorów obrotu.

Kontrolowane ryzyko

Pozycja, w której zdefiniowane jest ryzyko maksymalnej straty poprzez gwarantowany stop loss. Sprawdź również Ograniczone ryzyko.

Koszty transakcji

Koszty ponoszone przez inwestora przy zakupie lub sprzedaży walut lub towarów, takie jak prowizje i marże.

Kupno stopem

Inaczej kupno zleceniem stop entry. Oznacza kupno danego aktywa, będące efektem realizacji zlecenia stop entry. Zlecenie kupna stop entry jest to zlecenie, w którym pozycja zostanie otwarta po cenie wyższej niż była dostępna na rynku w momencie składania tego zlecenia. Takie zlecenie jest aktywowane, gdy tylko rynek dotknie ceny wskazanej w zleceniu.

Kupno z limitem

Warunkowe zlecenie transakcyjne, gdzie dane aktywo zostanie nabyte gdy cena osiągnię wskazany w zleceniu lub niższy poziom.

Kursy międzybankowe

Kursy walutowego kwotowane pomiędzy bankami.

Kwartalne CFD

Kontraktu future rozliczany w ściśle określonym okresie – zwykle trzymiesięcznym, ostatniego miesiąca kwartału. Zobacz również: Rollover.

Kwota waluty

Druga waluta w parze.

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super XV Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.