Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Słownik: K

These are common terms used in the financial services industry

Kabel

(ang. cable) Historyczna nazwa pary walutowej funt sterling do amerykańskiego dolara, czyli GBP/USD. Początkowo, w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, kursy dla tej pary były przekazywane pomiędzy giełdami w Londynie i Nowym Jorku właśnie poprzez transatlatycki kabel telegraficzny. Stąd też wywodzi się nazwa GBP/USD.

Kanał

Wzrostowy, spadkowy lub poziomy ruch cen, który odbywa się w obrębie zakresu wyznaczonego przez dwie równoległe do siebie linie. Uznaje się, że przebicie się cen powyżej lub powyżej tego zakresu może zwiastować istotne zmiany na rynku w tym zmianę trendu.

Kapitał

W dziedzinie finansowej oznacza zasobowy inwestycyjne. Wylicza się w nastepujący sposób: saldo + niezrealizowane zyski i straty + kredyt.

Kontrakt terminowy

Umowa pomiędzy dwoma stronami gdzie kupujący zobowiązuje się do kupna, a sprzedający do sprzedaży danego aktywa we wcześniej określonym terminie i po ustalonej cenie. Mogą być rozliczane z dostawą danego aktywa, ale zazwyczaj jest to rozliczenie gotówkowe. Kontrakty terminowe są ściśle wystandaryzowane, to znaczy ich parametry są ustalane przez organizatorów obrotu.

Kontrolowane ryzyko

Pozycja, w której zdefiniowane jest ryzyko maksymalnej straty poprzez gwarantowany stop loss. Sprawdź również Ograniczone ryzyko.

Koszty transakcji

Koszty ponoszone przez inwestora przy zakupie lub sprzedaży walut lub towarów, takie jak prowizje i marże.

Kupno stopem

Inaczej kupno zleceniem stop entry. Oznacza kupno danego aktywa, będące efektem realizacji zlecenia stop entry. Zlecenie kupna stop entry jest to zlecenie, w którym pozycja zostanie otwarta po cenie wyższej niż była dostępna na rynku w momencie składania tego zlecenia. Takie zlecenie jest aktywowane, gdy tylko rynek dotknie ceny wskazanej w zleceniu.

Kupno z limitem

Warunkowe zlecenie transakcyjne, gdzie dane aktywo zostanie nabyte gdy cena osiągnię wskazany w zleceniu lub niższy poziom.

Kursy międzybankowe

Kursy walutowego kwotowane pomiędzy bankami.

Kwartalne CFD

Kontraktu future rozliczany w ściśle określonym okresie – zwykle trzymiesięcznym, ostatniego miesiąca kwartału. Zobacz również: Rollover.

Kwota waluty

Druga waluta w parze.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app