Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Opłaty

Jak są wyliczane koszty utrzymania pozycji transakcji FX?

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na pary walutowe oparty jest o kursy TomNext (Tomorrow to Next Day), które są oparte na różnicy stóp procentowych dwóch walut w danej parze, zastosowaniem 1% opłaty pobieranej przez CMC.

Dowiedz się więcej o kosztach utrzymania pozycji.

Czy opłaty są pobierane za nieaktywny rachunek?

Opłata za brak aktywności

Jeżeli w nieprzerwanym okresie roku na swoim rachunku nie przeprowadzisz transakcji lub nie będziesz miał otwartej żadnej pozycji, to po tym okresie naliczana będzie miesięczna opłata za brak aktywności. Wysokość takiej miesięcznej opłaty wynosi 50 PLN. Jest ona naliczana w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych każdego miesiąca, chyba że:

  • Rachunek zostanie zamknięty przez Klienta lub CMC Markets;
  • Na rachunku zostanie wznowiona aktywność transakcyjna;
  • lub Wysokość dostępnych środków spadnie do zera.
     

Jeżeli ilość środków dostępnych na rachunku spadnie do zera, CMC Markets nie będzie dalej pobierać miesięcznej Opłaty za brak aktywności. Tym samym nieaktywny rachunek nie wygeneruje ujemnego salda, które mogłoby być rezultatem pobierania miesięcznej Opłaty za brak aktywności.

Jeżeli zdecydujesz się na reaktywację rachunku, Opłata za brak aktywności pobrana w ciągu trzech poprzedzających miesięcy, zostanie zwrócona na rachunek transakcyjny (maksymalnie do wysokości 150 PLN).

Gdzie znajdę informację o opłatach i prowizjach związanych z transakcjami na rachunku w CMC Markets?

Szczegółowa informacja o kosztach, w tym za utrzymanie rachunków nieaktywnych, znajduje się tutaj.

 

Spread lub inaczej widełki ceny Kup i Sprzedaj, to różnica pomiędzy aktualną ceną, po której możesz kupić i sprzedać.

Koszt utrzymania pozycji: za zamknięcie każdego dnia na giełdach (godz. 23:00 czasu polskiego), pozycje otwarte na Twoim rachunku podlegają opłacie za ich utrzymanie. Opłata ta nazywana jest Kosztem utrzymania pozycji. Koszt utrzymania pozycji może być wartością dodatnią lub ujemną, w zależności od kierunku transakcji i wysokości stóp procentowych.

Historyczne wartości za utrzymanie pozycji, wyrażone w procentach w skali rocznej, dostępne są na naszej platformie w oknie Informacje o Instrumencie dla danego rynku.

 

 

Prowizja od transakcji na CFD opartych na akcjach (oprócz amerykańskich i kanadyjskich) liczona jest jako procent wartości transakcji i jest pobierana w momencie realizacji zlecenia. Sprawdź wysokość naszych prowizji.

 

Abonament na notowania:

CMC Markets nie pobiera opłat od inwestorów indywidualnych za dostęp do informacji o notowaniach indeksów, walut (Forex), towarów, surowców i obligacji.

 

Jeżeli natomiast chcesz przeprowadzać transakcje lub mieć dostęp do notowań CFD na akcje, powinieneś aktywować plan abonamentowy na Notowania Akcji CFD dla danego kraju lub grupy krajów. 

TOP