Wykorzystanie dźwigni finansowej (lewara) na Forex

Lewar to zjawisko lub technika, w której de facto trader „pożycza” kapitał celem uzyskania większej ekspozycji rynkowej niż pozwala mu na to depozyt na rachunku.

Lewar pozwala więc traderom i inwestorom zwielokrotnianie zysków, ale przy ryzyku zwielokrotnienia strat.

Transakcje na parach walutowych (Forex) w CMC Markets cechują najniższe depozyty dostępne na polskim rynku. To powoduje, że są one bardzo atrakcyjne dla traderów na rynku Forex.

Jak działa lewar?

Przeprowadzając transakcje (potocznie handlując) na Forex, możesz efektywnie zarządzać swoim kapitałem. Jedyna kwota, jaką musisz zabezpieczyć stanowi ułamek pełnej wartości otwieranej pozycji, a ta odzwierciedla Twoją faktyczną ekspozycję na rynku. W rezultacie tej operacji zwiększają się Twoje potencjalne zyski lub straty.

Na rynku forex przeprowadzasz więc transakcje z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego lub inaczej lewarowane transakcje. Przykładowo, gdy do otwarcia pozycji wystarczy 1% jej pełnej wartości to przy depozycie zabezpieczającym w wysokości 50 PLN, możesz otworzyć pozycję, której pełna wartość wynosić będzie 5 000 PLN. Wykorzystujesz więc dźwignię w wysokości 100:1, czyli otwierasz pozycję sto razy większa niż Twój kapitał.

Zarządzanie ryzykiem na Forex

Przez wielu lewar może być uważany za prosta drogę do osiągnięcia zysków. Jednocześnie jednak istotnie powiększa on Twoje ryzyka. Dlatego też posiadanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla każdego tradera na Forex. Podstawowymi narzędziami w tym zakresie są zlecenia stop-loss, które mogą ograniczać ryzyko.

Zlecenie Stop Loss

Celem zlecenia Stop Loss jest ograniczenie strat w przypadku zmian kursu na Twoją niekorzyść. Jeżeli kurs danej pary walutowej osiąga lub przełamuje wcześniej określony w Zleceniu Stop Loss poziom, wtedy zlecenie jest realizowane po pierwszej możliwej cenie.

Zlecenie Take Profit

Nasz system transakcyjny automatycznie zamknie pozycję i zabezpieczy zysk, jeśli kurs danej pary walutowej osiągnie poziom określony w Zleceniu Take Profit. Więcej, gdyby rynek otworzył się na poziomie bardziej korzystnym dla Twojej pozycji, niż ta wskazana w zleceniu to zlecenie będie zrealizowane właśnie po tej lepszej cenie. Jest to tak zwane pozytywne obsunięcie się cen

Zlecenie Stop Loss Kroczący

Zlecenie Stop Loss Kroczący to w uproszczeniu połączenie standardowego Zlecenia Stop Loss ze Zleceniem Take Profit. Ogranicza straty gdy kurs pary walutowej obraca się przeciwko Twojej pozycji i jednocześnie pozwala zyskom rosnąć gdy trendy rynkowe są dla Ciebie sprzyjające podążając za rynkiem.

Gwarantowany stop-loss

Gwarantowany stop-loss działa identycznie jak zwykłe zlecenie Stop-loss z tą różnicą, że nawet w przypadku luk cenowych lub braków płynności na rynku uzyskujesz gwarancję wykonania tego zlecenia na wskazanym przez Ciebie poziomie. Za taki rodzaj ochrony Twojej pozycji naliczamy dodatkową, niewielką opłatę w momencie składania takiego zlecenia. Jest ona z góry wskazana w okienku transakcyjnym.

Dowiedz się więcej o transakcjach Forex w CMC Markets.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.