Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Wykorzystanie dźwigni finansowej (lewara) na Forex

Lewar to zjawisko lub technika, w której de facto trader „pożycza” kapitał celem uzyskania większej ekspozycji rynkowej niż pozwala mu na to depozyt na rachunku.

Lewar pozwala więc traderom i inwestorom zwielokrotnianie zysków, ale przy ryzyku zwielokrotnienia strat.

Transakcje na parach walutowych (Forex) w CMC Markets cechują najniższe depozyty dostępne na polskim rynku. To powoduje, że są one bardzo atrakcyjne dla traderów na rynku Forex.

Jak działa lewar?

Przeprowadzając transakcje (potocznie handlując) na Forex, możesz efektywnie zarządzać swoim kapitałem. Jedyna kwota, jaką musisz zabezpieczyć stanowi ułamek pełnej wartości otwieranej pozycji, a ta odzwierciedla Twoją faktyczną ekspozycję na rynku. W rezultacie tej operacji zwiększają się Twoje potencjalne zyski lub straty.

Na rynku forex przeprowadzasz więc transakcje z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego lub inaczej lewarowane transakcje. Przykładowo, gdy do otwarcia pozycji wystarczy 3,3% jej pełnej wartości to przy depozycie zabezpieczającym w wysokości 330 PLN, możesz otworzyć pozycję, której pełna wartość wynosić będzie 10 000 PLN. Wykorzystujesz więc dźwignię w wysokości 30:1, czyli otwierasz pozycję sto razy większa niż Twój kapitał.

Zarządzanie ryzykiem na Forex

Przez wielu lewar może być uważany za prostą drogę do osiągnięcia zysków. Jednocześnie jednak istotnie powiększa on Twoje ryzyka. Dlatego też posiadanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla każdego tradera na Forex. Podstawowymi narzędziami w tym zakresie są zlecenia stop-loss, które mogą ograniczać ryzyko.

Zlecenie Stop Loss

Celem zlecenia Stop Loss jest ograniczenie strat w przypadku zmian kursu na Twoją niekorzyść. Jeżeli kurs danej pary walutowej osiąga lub przełamuje wcześniej określony w Zleceniu Stop Loss poziom, wtedy zlecenie jest realizowane po pierwszej możliwej cenie.

Zlecenie Take Profit

Nasz system transakcyjny automatycznie zamknie pozycję i zabezpieczy zysk, jeśli kurs danej pary walutowej osiągnie poziom określony w Zleceniu Take Profit. Więcej, gdyby rynek otworzył się na poziomie korzystniejszym dla Twojej pozycji, niż ta wskazana w zleceniu to zlecenie będzie zrealizowane właśnie po tej lepszej cenie. Jest to tak zwane pozytywne obsunięcie się cen.

Zlecenie Stop Loss Kroczący

Zlecenie Stop Loss Kroczący to w uproszczeniu połączenie standardowego Zlecenia Stop Loss ze Zleceniem Take Profit. Ogranicza straty, gdy kurs pary walutowej obraca się przeciwko Twojej pozycji i jednocześnie pozwala zyskom rosnąć, gdy trendy rynkowe są dla Ciebie sprzyjające podążając za rynkiem.

Gwarantowany stop-loss

Gwarantowany stop-loss działa identycznie jak zwykłe zlecenie Stop-loss z tą różnicą, że nawet w przypadku luk cenowych lub braków płynności na rynku uzyskujesz gwarancję wykonania tego zlecenia na wskazanym przez Ciebie poziomie. Za taki rodzaj ochrony Twojej pozycji naliczamy dodatkową, niewielką opłatę w momencie składania takiego zlecenia. Jest ona z góry wskazana w okienku transakcyjnym.

Dowiedz się więcej o transakcjach Forex w CMC Markets.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP