Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

CFD koszty transakcyjne

Poza spreadami są również inne koszty, które zależą od tego jak długo trzymasz swoje pozycje otwarte, na jakich instrumentach przeprowadzasz transakcje oraz jakie masz podejście do ryzyka.

Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje

Waluta Referencyjna Stopa Procentowa Nowa stopa procentowa od 1 listopada 2021
PLN WIBOR 1-miesięczny
CAD Bankers Acceptance 1-miesięczny
CHF LIBOR 1-miesięczny Saron
DKK Copenhagen Interbank Offered Rate 1-miesięczny
EUR Euribor 1-miesięczny Ester
GBP Libor 1-miesięczny Sonia
HKD Hong Kong interbank offered rate 1-miesięczny
IDR Depozyt 1-miesięczny
JPY Libor 1-miesięczny Tonar
NOK Norwegian interbank offered rate 1-miesięczny
NZD Bank bill 1-miesięczny
SEK Stockholm interbank offered rate 1-miesięczny
SGD Singapore interbank offered rate 1-miesięczny Sora
USD Libor 1-miesięczny Sofr

Koszty utrzymania pozycji

Na zamknięcie każdego dnia na giełdach (godz. 17 czasu w Nowym Jorku, czyli zazwyczaj godz. 23:00 czasu polskiego), otwarte pozycje podlegają opłacie za ich utrzymanie. Opłata ta nazywana jest Kosztem utrzymania pozycji. Koszt utrzymania pozycji może być wartością dodatnią lub ujemną, w zależności od kierunku transakcji i wysokości stóp procentowych lub innych mechanizmów. W przypadku kontraktów terminowych na indeksy, pary walutowe, towary i obligacje skarbowe, nie ma zastosowania Koszt utrzymania pozycji.

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na indeksy oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danego indeksu (zobacz tabelę) plus 0,0082% na pozycji długiej i minus 0,0082% na pozycji krótkiej. 

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na akcje oparty jest o Międzybankową Stopę Procentową dla waluty danej akcji (zobacz tabelę) plus 0,0082% na pozycji długiej i minus 0,0082%  na pozycji krótkiej. Koszty utrzymania dla pozycji krótkich (Sprzedaj) dla CFD na akcje, uwzględnia również koszt pożyczenia dla instrumentu na rynku bazowym. Różnice w kosztach pożyczenia dla spółek mogą być znaczne, dlatego należy zwracać uwagę na aktualne stawki i ryzyko, które wiąże się z przetrzymywaniem takich pozycji.

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na pary walutowe oparty jest o depozyty jednodniowe typu TomNext (Tomorrow to Next Day) dla danej pary walutowej wyrażony jest w procentach w skali rocznej.

Koszt utrzymania pozycji dla CFD na kasowe rynki towarowe i obligacje oparty jest o koszt utrzymania pozycji, który uwzględniony jest w cenie giełdowego kontraktu terminowego, który jest podstawą oferowanych przez nas kasowych instrumentów towarowych i obligacji.

Koszty utrzymania pozycji dla koszyków akcji, par walutowych, są wyliczane jako suma ważoną Stawkami Za Utrzymanie Pozycji dla składników danego koszyka, powiększone o marżę CMC dla pozycji długich i pomniejszone o marżę CMC dla pozycji krótkich. 

Powyższe informacje są podane orientacyjnie. Aby uzyskać szczegółową informację, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. 

Uwaga: od poniedziałku 1 listopada w godzinach nocnych zmieniamy międzybankową stopę, której używamy do obliczania kosztów utrzymania przez noc wszystkich istniejących i nowych pozycji na indeksach, akcjach i koszykach akcji. Wprowadzamy tę zmianę, ponieważ referencyjna stopa procentowa London Interbank Offered Rate (LIBOR) przestanie obowiązywać do końca 2021 roku. LIBOR zostanie zastąpiony nową stawką międzybankową dla następujących walut: GBP, USD, EUR, CHF, JPY i SGD. Od wieczora w poniedziałek 1 listopada, koszty utrzymania przez noc będą naliczane w oparciu o nową międzybankową stopę, powiększoną lub pomniejszoną o naszą opłatę, w zależności od tego, czy posiadasz pozycję kupna lub sprzedaży na indeksie, akcjach lub koszykach akcji. W oparciu o nowe stawki referencyjne w porównaniu z Liborem nie spodziewamy się istotnej zmiany w kosztach utrzymania pozycji.

Więcej o kosztach utrzymania pozycji

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Abonament na notowania akcji CFD

W CMC Markets nie pobieramy opłat za notowania indeksów, walut (Forex), towarów, surowców i obligacji.
Jeżeli natomiast chcesz przeprowadzać transakcje lub mieć dostęp do notowań CFD na akcje, powinieneś aktywować plan abonamentowy na Notowania Akcji CFD dla danego kraju lub grupy krajów*. W wielu przypadkach ta opłata może wynosić 0. Możesz również uzyskać pełny zwrot takiej opłaty. Szczegóły poniżej.

Koszt zależy od typu klienta i rodzaju rachunku. Wskazane ceny nie zawierają podatku. Mogą obowiązywać lokalne podatki i opłaty. 

Więcej na temat abonamentu na notowania akcji CFD

Rynek Waluta Abonament na Notowania Akcji CFD*
Australia AUD 20,00
Hong Kong HKD 120
Polska , USA, Austria, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Japonia, Holandia, Portugalia, Singapur, Hiszpania,  Szwecja, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania, USA Różne 0,00

Prowizje od transakcji CFD na akcje

W przypadku instrumentów CFD opartych na akcjach, od każdej transakcji pobierana jest prowizja. Pod poniższym linkiem znajduje się informacja na temat sposobów wyliczenia prowizji. Należy pamiętać, że opłata prowizyjna różni się w zależności od rynku. Wszystkie prowizje są pobierane w walucie bazowej Twojego rachunku transakcyjnego według aktualnego kursu walut.

Zobacz przykłady prowizji

Kraj/Rynek Prowizja Waluta Minimalna prowizja
Wielka Brytania 0,10% GBP 5,00 GBP
USA 2 centy za jednostkę USD 7,00 USD
Australia 0,10% AUD 7,00 AUD
Austria 0,10% EUR 5,00 EUR
Belgia 0,10% EUR 5,00 EUR
Kanada 2 centy CAD 10,00 CAD
Dania 0,10% DKK 50,00 DKK
Finlandia 0,10% EUR 5,00 EUR
Francja 0,10% EUR 5,00 EUR
Niemcy 0,10% EUR 5,00 EUR
Hong Kong 0,18% HKD 50,00 HKD
Irlandia 0,10% EUR 5,00 EUR
Włochy 0,10% EUR 5,00 EUR
Japonia 0,10% JPY 1,000 JPY
Holandia 0,10% EUR 5,00 EUR
Nowa Zelandia 0,10% NZD 7,00 NZD
Norwegia 0,10% NOK 70,00 NOK
Polska 0,18% PLN 10,00 PLN
Portugalia 0,10% EUR 9,00 EUR
Singapur (SGD) 0,10% SGD 10,00 SGD
Singapur (USD) 2 centy USD 7,00 USD
Hiszpania 0,10% EUR 5,00 EUR
Szwecja 0,10% SEK 70,00 SEK
Szwajcaria 0,10% CHF 7,00 CHF

Opłaty za Zlecenie Gwarantowany Stop Loss

Zlecenie Gwarantowany Stop Loss (Zlecenie GSL) działa w taki sam sposób jak standardowe zlecenie stop loss, z tą różnicą, że nawet w przypadku wystąpienia luki cenowej lub poślizgu, zostanie ono zrealizowane na ustalonym poziomie. Wiąże się to z dodatkową opłatą, która zostaje w pełni zwrócona, jeżeli nie dojdzie do realizacji zlecenia.

PRZYKŁADY NALICZANIA OPŁAT ZA ZLECENIE GWARANTOWANY STOP LOSS

Koszt Zlecenia Gwarantowany Stop Loss może być obliczony według następującego wzoru: opłata za Zlecenie GSL x wielkość pozycji w jednostkach. Wartości zostaną automatycznie przeliczone do waluty bazowej rachunku transakcyjnego z wykorzystaniem aktualnego kursu CMC Markets.

W zależności od warunków rynkowych Zlecenie GSL nie zawsze może być dostępne, a Opłata za Zlecenie GSL może się różnić od wskazanej poniżej.

INDEKSY

Przykładowo, jeżeli otwierasz pozycję Kup o wartości 5 jednostek na instrumencie Germany 40, Twoja opłata za Zlecenie GSL wyniesie 5 EUR (1€ x 5 jednostek). Jeżeli zamkniesz pozycję samodzielnie, aktywowany zostanie wprowadzony wcześniej Take Profit lub anulujesz Zlecenie GSL, opłata 5 EUR zostanie w pełni zwrócona.

Rynek Opłata za Zlecenie GSL
UK 100 1£ za jednostkę
US 30 1,5$ za jednostkę
Germany 40 1,5€ za jednostkę

Forex

Przykładowo, jeżeli otworzysz pozycję Sprzedaj o wartości 50 000 jednostek na GBP/USD, opłata za Zlecenie GSL wyniesie 7,5 USD (0,00015$ x 50000 jednostek). Jeżeli zamkniesz pozycję samodzielnie, aktywowany zostanie wprowadzony wcześniej Take Profit lub anulujesz Zlecenie GSL, opłata 7,5 USD zostanie w pełni zwrócona.

Rynek Opłata za Zlecenie GSL
GBP/USD 0,00015$ za jednostkę
EUR/GBP 0,0002£ za jednostkę

TOWARY I SUROWCE

Przykładowo, jeżeli otworzysz pozycję Kup o wartości 600 jednostek na Ropie Brent, opłata za Zlecenie GSL wyniesie 12 USD (0,02$ x 600 jednostek). Jeżeli zamkniesz pozycję samodzielnie, aktywowany zostanie wprowadzony wcześniej Take Profit lub anulujesz Zlecenie GSL, opłata 12 USD zostanie w pełni zwrócona.

Rynek Opłata za Zlecenie GSL
Ropa Brent 0,02$ za jednostkę
Złoto 0,3$ za jednostkę

AKCJE

Przykładowo, jeżeli otworzysz pozycję Kup o wartości 4500 jednostek na kontrakcie na spółkę Vodafone, opłata za Zlecenie GSL wyniesie 22,50 GBP (0,005£ x 4500 jednostek). Jeżeli zamkniesz pozycję samodzielnie, aktywowany zostanie wprowadzony wcześniej Take Profit lub anulujesz Zlecenie GSL, opłata 22,50 GBP zostanie w pełni zwrócona.

Rynek Opłata za Zlecenie GSL
Vodafone 0,005£ za jednostkę
Apple 0,41$ za jednostkę

Czy istnieje opłata za brak aktywności?

W chwili obecnej nie ma żadnych opłat w przypadku braku aktywności na rachunku. 


Przejdź do CMC Markets

Zmień swojego brokera na CMC Markets

CMC Markets
  • Wielokrotnie nagradzana^platforma transakcyjna oraz aplikacje mobilne
  • Zaawansowane wykresy, narzędzia transakcyjne, innowacyjna nawigacja po platformie
  • W 100% automatyczne wykonywanie zleceń, bez pośrednictwa i interwencji dilera
  • Narzędzia do zarządzania ryzykiem
  • Ponadto: dostęp do bezpłatnych seminariów, webinariów, materiałów edukacyjnych

Przejdź do CMC Markets


CMC Markets

Wielokrotnie nagradzana^
platforma
NextGeneration

Nasza platforma to połączenie innowacyjnych narzędzi transakcyjnych oraz intuicyjnej nawigacji, platforma jest również dostępna na urządzenia mobilne iPad, iPhone i Android, które umożliwiają Ci dostęp do rachunku gdziekolwiek jesteś. Wiele z nich znajdziesz tylko na NextGeneration.

Dowiedź się więcej o naszej platformie

*Wybrane nagrody / rankingi : Broker CFD 2019 roku od InvestCuffs 2020, Zagraniczny broker Forex roku i Zagraniczny broker CFD roku od InvestCuffs 2019, tytuł Etyczna Firma 2017 przyznany przez Puls Biznesu, Zagraniczny broker Forex roku od FxCuffs 2017, najszybsza reakcja obsługi klienta wg. FxMag 2017, najwyższa ocena dla obsługi klienta CMC Markets w Polsce w rankingu FxMag 2017, broker roku (Financial Services Provider of the Year) od Shares Awards 2013, 2014, 2015, najlepszy broker CFD i najlepsza platforma mobilna (Best CFD Provider' & 'Best Mobile/Tablet Trading Application) od Shares Awards 2015, wyróżnienie za unikalne cechy platformy transakcyjnej (Best Trading Platform Features) oraz za najlepszą platformę mobilną (Best Mobile Platform) od Investment Trends 2015 UK Leveraged Trading Report, najlepsza platforma mobilna (Best Mobile/Tablet Application) od Online Personal Wealth Awards 2015, najlepsza obsługa klienta forexowego (Best Forex Customer Service), UK Forex Awards 2015, nagroda za edukację inwestorów (Best Investor Education) od Shares Awards 2014.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

TOP