Slownik: R

These are common terms used in the financial services industry

Realizacja

Wypełnienie zlecenia również zwane jego egzekucją.

Rekwotowanie

Sytuacja, w której próbujemy zawrzeć transakcję po danej cenie, lecz ta cena nie jest już obecna na rynku. W takiej sytuacji broker proponuje nam aktualną, nowo obowiązującą cenę.

Rollover

Opłata lub należność w celu utrzymywania pozycji walutowej w ciągu nocy. Wartość procesu jest mierzona różnicą stóp procentowych pomiędzy dwoma walutami.

Rozliczenie

Zamknięcie pozycji według ceny rozliczeniowej na koniec okresu trwania kontraktu.

RSI

Relative Strength Index - wskaźnik wykorzystywany w analizie technicznej, która określa , kiedy trendy idą do końca aktualnego kierunk , a także wykupów i wyprzedaży warunków rynkowych.

Rynek byka

Rynek, który cechują rosnące ceny aktywów.

Rynek kasowy

Bazowy rynek, na podstawie którego kwotowane są instrument pochodne.

Rynek niedźwiedzia (bessa)

Długotrwały trend spadkowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Rynek pozagiełdowy – OTC

Rynek na którym transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku, bez pośrednictwa trzeciego podmiotu (giełdy papierów wartościowych).
DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.