Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Słownik: W

These are common terms used in the financial services industry

Wall Street

Alternatywna nazwa Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE), największej giełdy amerykańskiej.

Waluta bazowa

Pierwsza waluta kwotowana w parze walut Forex.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu

W przypadku kiedy na rachunku nie ma zapewnionego odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego, należy zasilić rachunek dodatkowymi środkami lub zredukować wymagany poziom depozytu zabezpieczającego.

Wielkość transakcji

Wielkość pozycji zawartych transakcji. Decyduje o tym ile możesz zarobić lub stracić w handlu każdym punkcie ruchu cen na rynku.

Wolne środki

Środki na rachunku, które mogą być użyte na depozyt zabezpieczający celem otwarcia pozycji. To kapitał pomniejszony o już zablokowany depozyt zabezpieczający.

Wpłata

Operacja zasilenia rachunku. Środki są niezbędne do otwarcia i utrzymania otwartej pozycji. Nie jest to łączna wartość, którą można stracić w danej transakcji.

Wskaźnik makroekonomiczny

Miara statystyczna publikowana przez rząd lub inną agencję wskazująca kondycję danej gospodarki. Popularnymi wskaźnikami makroekonomicznymi są stopa bezrobocia, produkt krajowy brutto, miary inflacji.

Wstęgi Bollingera

Narzędzie analizy technicznej, zadaniem którego jest określanie względnych dołków i szczytów cenowych. Według definicji cena osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej.

Wygaśnięcie

Niektóre z rynków CFD mają ograniczony okres trwania i wygasają. Przykładowo kontrakty terminowe wygasają we wcześniej oznaczonej dacie i godzinie. Po wygaśnięciu kontrakt jest rozliczany według rynkowej ceny rozliczenia.

Wykres s?upkowy

Na dziennym wykresie s?upkowym ka?dy s?upek prezentuje dzienn? aktywno??. Pionowy s?upek jest wyci?gni?ty na podstawie najwy?szej i najni?szej ceny dziennej ceny. Cena zamkni?cia i cena otwarcia s? prezentowane na s?upku w postaci poziomej kreski.

Wykres Stochastyczny

Wykres wykorzystywany w analizie technicznej, aby określić potencjalne odwrócenie trendu, wskazujący na wykupienie lub wyprzedanie rynku.

Wykres świecowy

Jest wykresem bardzo podobnym do wykresu słupkowego, gdzie prezentowane są ceny otwarcia, minimalne, maksymalne i zamknięcia dla danego interwału np. 5 minut lub jednej sesji giełdowej. Różnicą jest, iż w zależności od poziomu ceny otwarcia i zamknięcia, świeca japońska przyjmuje inny kolor w przypadku wzrostu, a inne w przypadku spadku (klasycznie odpowiednio biały i czarny). Taka prezentacja umożliwia szybszą analizę sytuacji na wykresie.

Wykres słupkowy

Na dziennym wykresie słupkowym każdy słupek prezentuje dzienną aktywność. Pionowy słupek jest wyciągnięty na podstawie najwyższej i najniższej ceny dziennej ceny. Cena zamknięcia i cena otwarcia są prezentowane na słupku w postaci poziomej kreski.

Wykresy dzienne

Wykres na przykład pary Forex, który przedstawia ruchy cen na podstawie dziennych interwałów.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app