Czym jest spread?

Spread lub inaczej widełki ceny Kup i Sprzedaj, to różnica pomiędzy aktualną ceną po której możesz kupić i sprzedać. Cen Kup jest wyższa od ceny Sprzedaj, natomiast cena instrumentu bazowego co do zasady znajduje się pomiędzy tymi dwiema  cenami.

Przeprowadzając transakcję, otwierasz pozycję Kup lub Sprzedaj na danym rynku, w zależności od tego czy uważasz, czy cena instrumentu bazowego wzrośnie lub spadnie.

Po wyborze kierunku transakcji (Kup lub Sprzedaj) i otwarciu pozycji, aby zacząć osiągać zysk, musisz poczekać, aż kwotowanie danego instrumentu przekroczy wartość spreadu w odpowiednim kierunku. Gdy już tak się stanie, zrealizujesz swój zysk zamykając swoją pozycję (tj. kupując pozycję Sprzedaj lub sprzedając pozycję Kup).

Spread jest jednym z kluczowych kosztów transakcji CFD – im spread jest węższy, tym lepszy zysk możesz osiągnąć. Uwaga: w przypadku transakcji na niektórych rynkach, należy również pamiętać o innych kosztach transakcyjnych, takich jak np. prowizje.

Spread przedstawiony jest jako ostatnia duża cyfra w kwotowaniu.

Przykład nr 1

Spread na przedstawionym tu instrumencie UK 100 wynosi  1, co można obliczyć poprzez odjęcie 6446,7 (cena Sprzedaj) od 6447,7 (cena Kup).

Przykład nr 2

Spread na przedstawionej tu parze walutowej GBP/USD wynosi 0,9.  Jeżeli od ceny 1,65373 odjęta zostanie cena 1,65364, wynik będzie równy 0,00009. Jednak w związku z tym, że spread oparty jest na ostatniej dużej cyfrze w kwotowaniu, oznacza to spread w wysokości 0,9 .

CMC Markets oferuje bardzo konkurencyjne spread na instrumentach wszystkich rodzajów, co pomaga zredukować koszty transakcyjne.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.