70,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kwotowania na platformie

Kwotowania instrumentów dostępnych na naszej platformie są generowane elektronicznie, na podstawie cen rynkowych odpowiednich instrumentów bazowych. W przypadku instrumentów notowanych w głównej mierze na giełdach, źródłem kwotowań są właściwi dystrybutorzy danych giełdowych. Dla instrumentów notowanych głównie na rynku pozagiełdowym (OTC), takich jak pary walutowe (Forex), kwotowania dostarczają bezpośrednio nasi dostawcy płynności.  

Bazując na powyższych źródłach, nasz zautomatyzowany system zestawia i weryfikuje tysiące cen na sekundę, odrzucając wszystkie uznane za nieprawidłowe (np. crossed price). Dane, na bazie których tworzone są nasze kwotowania są właściwie zweryfikowane i oczyszczone.

Sposób, w jaki nasza platforma generuje kwotowania dla Instrumentów Digital 100ch i Kontraktów Ekspresowych, różni się od tego, jaki został przyjęty dla instrumentów CFD, ze względu na inną naturę tych instrumentów.

Dowiedz się więcej klikając odpowiednie linki poniżej.

Aby dowiedzieć się więcej o źródłach kwotowań dla danego typu instrumentu, kliknij jeden z poniższych linków. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących realizacji zleceń, przeczytaj nasze Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.