Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestuj w ponad 12 000 instrumentów

Uzyskaj dostęp do globalnych rynków, takich jak: Forex, indeksy, towary i surowce oraz akcje. Wykorzystuj niskie depozyty i wąskie spready.

Podane ceny są orientacyjne. Wyniki osiągniete w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Narzędzie Pozycje Klientów CMC jest dostarczane przez CMC Markets w celach informacyjnych, opiera się na danych historycznych i nie ma na celu udzielania porad inwestycyjnych lub dotyczących zawierania transakcji - nie może stanowić podstawy Twoich decyzji inwestycyjnych.

Tick icon
Regulowany broker
Tick icon
Środki klientów na wydzielonym rachunku

Inwestuj na naszych platformach mobilnych

Nasza platforma mobilna zapewnia dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów wraz z pakietem wskaźników oraz kalendarium rynkowego, alertów z opcją push, komentarzy rynkowych w formie tekstowej i video.

Wielokrotnie nagradzany broker CFD

Na rynku jesteśmy obecni od 1989 roku, w tym czasie zdobyliśmy ogromne doświadczenie i wiedzę na temat przeprowadzania transakcji. Licznie zdobyte nagrody są potwierdzeniem naszego wysiłku i zaangażowania.

ZWYCIĘZCA2020

Broker CFD roku 

Invest Cuffs 

ZWYCIĘZCA2019

Zagraniczny broker CFD roku

Invest Cuffs 

ZWYCIĘZCA2019

Zagraniczny broker Forex roku

Invest Cuffs

ZWYCIĘZCA2017

Etyczna Firma

Puls Biznesu

Najczęściej zadawane pytania

Dopiero zaczynasz inwestować?

Czym są indeksy?

Indeks giełdowy jako wskaźnik pokazuje jak zmienia się rynek na podstawie ruchów cenowych akcji wybranych spółek. W CMC Markets możesz przeprowadzać transakcje na jednym z ponad 90 indeksów z rynku kasowego i terminowego.
Dowiedź się więcej

Czym jest rynek Forex?

Foreign Exchange, również nazywany FX lub Forex, to rynek na którym przeprowadza się transakcje walutami, gdzie w każdej transakcji kupuje się jedną walutę i sprzedaje drugą. Forex jest jednym z najbardziej aktywnych rynków na całym świecie. Raportowane średnie dzienne obroty przekraczają 5 bilionów USD. Forex jest więc jednym z największych i najbardziej płynnych rynków finansowych na świecie. Waluty wymieniane są zarówno przez poszczególne lokalne firmy na potrzeby własnej działalności jak globalne międzynarodowe koncerny. Oczywiście Forex jest również rynkiem inwestycyjnym i o zabarwieniu spekulacyjnym, na którym aktywnie działają inwestorzy. Forex nie ma jednej centralnej lokalizacji lub giełdy. Jest otwarty 24h na dobę od wieczora w niedzielę do piątku wieczorem.
Dowiedź się więcej

Czym są towary i surowce?

Surowce są dobrami jednakowej jakości, które są produkowane i sprzedawane. W CMC Markets podzielone są według branży na towary i surowce z rynku energii, metale przemysłowe, metale szlachetne, towary rolne oraz żywy inwentarz.
Dowiedz się więcej

Czym sątransakcje na akcjach?

Akcje to papiery wartościowe łączące w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Transakcje na akcjach na rynku bazowym to kupowanie i sprzedaż akcji spółki w celu osiągnięcia zysku. W CMC Markets oferujemy CFD na akcje z Polski oraz 21 innych krajów. W naszej ofercie znajdziesz CFD na akcje KGHM, PKN Orlen, PZU, PKO BP, CD Projekt, Apple, Facebook, Tesla oraz wiele innych.
Dowiedz się więcej o transakcjach na akcjach

Czym są obligacje?

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym i stanowi długoterminową umowę pożyczki między pożyczkobiorcą (emitent obligacji) a pożyczkodawcą (obligatariusz). Emitentem obligacji jest często korporacja lub rząd, a środki z emisji są wykorzystywane do finansowania inwestycji.
Dowiedz się więcej

Co to jest transakcja z dźwignią?

Jedną z zalet inwestowania w kontrakty CFD jest to, że do otwarcia pozycji wystarczy wpłacić tylko pewien procent jej pełnej wartości, co nazywamy handlem z dźwignią (w żargonie zwaną lewarem). Pamiętaj, że handel z wykorzystaniem dźwigni może również zwiększyć straty, dlatego ważne jest, aby umiejętnie zarządzać ryzykiem.

Czym są CFD?

CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, czyli ich cena zależy i bazuje na ruchach cen różnych aktywów, takich jak między innymi akcje, indeksy, towary i surowce, waluty (Forex) i obligacje. Kontrakt na różnice kursowe lub po prostu kontrakt CFD (CFD – z angielskiego Contract for Difference), to umowa pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji. CFD są instrumentami wykorzystującymi efekt dźwigni finansowej lub inaczej lewar . Oznacza to, że do przeprowadzenia transakcji wymagany jest tylko ułamek pełnej wartości transakcji. Kwota niezbędna do otwarcia pozycji nazywa się Depozytem zabezpieczającym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku Klienta profesjonalnego, potencjalna strata może przekroczyć poziom depozytu początkowego.

Dopiero zaczynasz inwestować?

Ile kosztuje otwarcie rachunku?

Otwarcie rachunku rzeczywistego nie wiąże się z żadnymi kosztami. Możesz także bezpłatnie przeglądać ceny Instrumentów i korzystać z takich narzędzi jak wykresy, Wiadomości Reuters lub Analizy Morningstar. Jednak aby zacząć zawierać transakcje, najpierw należy zasilić rachunek.

Jakie są koszty związane z inwestowaniem w transakcje CFD?

Klient powinien zwrócić uwagę na koszty takie jak spread, koszty utrzymania pozycji (w przypadku transakcji utrzymywanych na rachunku przez noc - jest to dopłata za środki, które CMC Markets "pożycza" klientowi na pokrycie części lewarowanej transakcji), koszty rolowania i opłata za Zlecenie Gwarantowany Stop Loss (jeśli korzystasz z tego narzędzia do zarządzania ryzykiem). Ponadto transakcje CFD na akcje wiążą się z kosztami prowizji. Spread jest jednym z głównych kosztów transakcji CFD; jest to różnica pomiędzy aktualną ceną po której możesz kupić i sprzedać dany instrument. Im spread jest węższy, tym lepszy zysk możesz osiągnąć. Po wyborze kierunku transakcji (Kup lub Sprzedaj) i otwarciu pozycji, aby zacząć osiągać zysk, musisz poczekać aż kwotowanie danego instrumentu przekroczy wartość spreadu w odpowiednim kierunku. Gdy już tak się stanie, zrealizujesz swój zysk zamykając swoją pozycję (tj. kupując pozycję Sprzedaj lub sprzedając pozycję Kup.) Na zamknięcie każdego dnia na giełdach (godz. 23:00 czasu polskiego), pozycje otwarte na rachunku podlegają opłacie za ich utrzymanie. Opłata ta nazywana jest Kosztem utrzymania pozycji. Koszt utrzymania pozycji może być wartością dodatnią lub ujemną, w zależności od kierunku transakcji i wysokości stóp procentowych . Historyczne wartości za utrzymanie pozycji, dostępne są na naszej platformie w oknie Informacje o Instrumencie. Możesz skorzystać ze Zlecenia Gwarantowany Stop Loss (Zlecenie GSL) i dodać je do otwartej pozycji. Wykonanie Zlecenia GSL jest gwarantowane po wskazanej cenie, niezależnie od zmienności występującej na rynku lub poślizgu. Ponadto za Zlecenie GSL naliczana jest opłata. Jeżeli Zlecenie GSL nie zostanie wykonane to w przypadku anulowania go, otrzymasz zwrot 100% opłaty. Koszt Zlecenia Gwarantowany Stop Loss może być obliczony według następującego wzoru: opłata za Zlecenie GSL x wielkość pozycji w jednostkach.
Dowiedz się więcej

Czy CMC Markets jest regulowaną i nadzorowaną firmą inwestycyjną?

Spółka CMC Markets Germany GmbH (CMC Markets) jest licencjonowana i nadzorowana przez Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) i wpisana do rejestru pod numerem 154814. Spółka prowadzi działalność w Polsce przez swój oddział, CMC Markets Germany GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, która w zakresie swojej działalności maklerskiej podlega Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy CMC Markets uczestniczy w systemie gwarantowania depozytów Klientów?

CMC Markets jako nadzorowana firma inwestycyjna zapewnia ochronę środków powierzonych im przez Klientów. Depozyty określonych Klientów są gwarantowane do wysokości 20 000 EUR przez Entschadigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen ("EdW"). Szczegółowe informacje o systemie gwarantowania depozytów znajdują się w zakładce Regulacje.

Jak CMC Markets chroni moje środki?

Jako nadzorowana firma inwestycyjna jesteśmy zobowiązani stosować się do restrykcyjnych wytycznych dotyczących ochrony środków powierzonych nam przez Klientów. CMC Markets przechowuje Twoje środki na osobnych rachunkach bankowych i wydziela je z aktywów firmy. To gwarantuje, że w razie ogłoszenia niewypłacalności lub zaniechania działalności przez CMC Markets, środki zgromadzone na tych rachunkach zostaną zwrócone Klientom, po uprzednim potrąceniu kosztów administracyjnych ich obsługi.

Na czym zarabia CMC Markets?

Nasz dochód pochodzi głównie ze spreadów, podczas gdy inne opłaty, takie jak koszty utrzymania pozycji, mają niewielki wpływ na nasze ogólne przychody.

Nigdy nie czerpania zysków ze strat naszych klientów . Naszym celem jest budowanie długoterminowych relacji poprzez zapewnienie możliwie najlepszych warunków do przeprowadzania transakcji, głównie dzięki naszej technologii i obsłudze klienta.

Jak zacząć przeprowadzanie transakcji

1

Wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek

Wypełnij nasz prosty wniosek online >

2

Zasil swój rachunek

Wpłać środki za pomocą karty debetowej, kredytowej lub przelewu bankowego. 

3

Przeprowadzaj transakcje

Twój rachunek jest gotowy do przeprowadzenia pierwszej transakcji. 

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app