Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Słownik: P

These are common terms used in the financial services industry

Para walutowa

Dwie waluty, które zestawione z sobą tworzą parę. Kurs pary walutowej przedstawia ile wynosi jednostka pierwszej waluty w parze, w drugiej walucie w parze.

Parabola

Wykres używany w analizie technicznej do identyfikowania zakończenia trendu i potencjalnych zwrotów.

Pips

Podstawowy krok notowania instrumentu na rynku forex, Cena punktu w procentowego jest zazwyczaj, choć nie zawsze, czwartym miejscem dziesiętneym po przecinku, czyli 0.0001.

Poluzowanie polityki monetarnej

Jest to środek przyjęty przez bank centralny w celu pobudzenia gospodarki , gdy tradycyjne środki polityki pieniężnej ( takie jak cięcie stóp ) nie powiodły się. Bank centralny elektronicznie tworzy fundusze na zakup wcześniej wyemitowanych obligacji rządowych oraz firm z sektora prywatny i zagrożone aktywa (a więc firmy mogą pozyskiwać kapitał ) Służy to do tworzenia płynnych rynków które mają pomóc pobudzić gospodarkę.

Poza godzinami

Zawieranie transakcji poza głównymi godzinami otwarcia rynku.

Poziom oporu

Termin używany w analizie technicznej wskazujący na poziom cen, przy którym analiza wskazuje na przewagę sprzedaży, a tym samym większe prawdopodobieństwo , że cena nie przebije danego poziomu.

Poziom wsparcia

Technika stosowana w analizie technicznej pozwalająca określić czy dany instrument w danym odcinku czasu przestał, lub zaczął zyskiwać/tracić na wartości. Kiedy więc wykres zmierza w dół i odbija się w górę najniższy punkt jest wsparciem. Przeciwieństwem wsparcia jest opór.

Pozycja

Pozycja, którą masz otwartą na rynku.

Pozycja krótka

Zawarcie transakcji mającej w celu osiągnięcie zysku w przypadku spadku cen danego instrumentu finansowego.

Pozycja kupna

Otwarta pozycja, która jest następstwem kupna danych aktywów. Celem utrzymywania takiej pozycji są wzrosty cen. Nazywana jest również pozycją długą.

Procesowanie zlecenia

Process posiadania otwartego zlecenia, które jeszcze nie zostało zrealizowane

Produkt krajowy brutto (PKB)

Jedna z miar efektów pracy społeczeństwa danego kraju. Opisuje łączną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w określonym czasie.

Prowizja

Opłata pobierana przez brokera lub agenta za przeprowadzenie transakcji/ złożenie zlecenia.

Punkty Pivota

Metoda służąca do technicznej analizy wykresów na rynkach finansowych. Do największych zalet stosowania pivot points zalicza się niezaprzeczalnie możliwość wyznaczania poziomów oporu oraz wsparcia.

Płynny rynek

Płynny rynek

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app