73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

CMC Markets jest zobowiązana do ochrony prywatności wszystkich przetwarzanych danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa danych (dalej „Polityka prywatności”) wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w tym w jaki sposób je gromadzimy i wykorzystujemy. Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkie podmioty działające w ramach grupy CMC Markets (oprócz zarejestrowanych w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Chinach i Singapurze) i zawiera następujące informacje:

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób je gromadzimy

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Informacje, które otrzymujemy od Ciebie
 • Podajesz nam dane osobowe wypełniając formularz aplikacyjny lub inne formularze na naszej stronie internetowej lub platformie, przeprowadzając transakcje na rachunku za pośrednictwem naszej platformy, kontaktując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Informacje, które nam przekazujesz, mogą zawierać twoje imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane finansowe o Twoich finansach, dane o wykształceniu i zatrudnieniu, historię transakcji i inne osobiste informacje.
 • Informacje, które o Tobie gromadzimy
 • Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i z platformy. Informacje te mogą obejmować dane o przeglądanych stronach, treści oraz częstotliwość i czas trwania odwiedzin na danej stronie.
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł
 • Możemy również zbierać dane osobowe od podmiotów trzecich, w tym od naszych partnerów biznesowych, dostawców usług analitycznych, dostawców wyszukiwarek, agencji informacji kredytowych i firm marketingowych, czy też z publicznie dostępnych źródeł.
 • Monitorowanie korespondencji
 • Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, monitorujemy i rejestrujemy rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, wiadomości w mediach społecznościowych i inne informacje, które przekazujesz kontaktując się z CMC Markets. Takie działania podejmujemy ze względu na nasze obowiązki wynikające z konieczności przestrzegania prawa i zachowania zgodności, przeciwdziałania przestępstwom i ich wykrywaniu, w szczególności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych i procesów, procesu kontroli jakości i szkoleń, a także, gdy zachodzi potrzeba udokumentowania podjętych działań. Będziemy również monitorować działania na Twoim rachunku, jeśli będzie to niezbędne ze względu na przepisy prawa i uzasadniony interes CMC Markets, jako administratora danych.

W jakim celu zbieramy Twoje dane

W CMC Markets gromadzimy Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci naszych produktów i usług, otwarcia rachunku oraz jego obsługą. Dzięki temu mamy możliwość monitorowania i udoskonalania oferowanych usług naszym obecnym i potencjalnym klientom.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

CMC Markets może wykorzystywać twoje dane osobowe w jednym, lub większej ilości celów, w tym:


 • świadczenia usług, o które wnioskowałeś, w tym realizacji Twoich transakcji,
 • weryfikacji Twojej tożsamości,
 • obsługi i prowadzenia Twojego rachunku,
 • kontaktowania się z Tobą, gdy jest to niezbędne lub właściwe w związku z usługami świadczonymi na Twoją rzecz,
 • informowania Cię o bieżących kwestiach związanych z obsługą rachunku, Twoją aktywnością transakcyjną, o produktach  i usługach CMC Markets,
 • zarządzania produktami i usługami oraz administrowania nimi,
 • udzielania informacji na temat produktów i usług oferowanych przez CMC Markets,
 • w celach edukacyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez CMC Markets,
 • dostarczenia Ci informacji lub ofert, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie potencjalnie odpowiednie lub interesujące,
 • dostosowania strony internetowej lub innych usług, którą świadczymy, do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • tworzenia zanonimizowanych danych statystycznych, które możemy udostępniać w zanonimizowanej formie innym podmiotom, jednak dane te nie będą zawierały żadnych informacji pozwalających na Twoją identyfikację.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe upewniamy się, że robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych: podstawa prawna i cel ich przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu niezbędnym do realizacji umowy lub umów zawartych z CMC Markets i świadczenia przez nas usług:

 • w celu podjęcia działań związanych z obsługą Twoich wniosków,
 • podjęcia decyzji związanych z ich akceptacją,
 • w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • aktualizacji Twoich danych,
 • ustalenia Twojego miejsca pobytu lub kontaktu z Tobą w celu odzyskania wierzytelności.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie wtedy, kiedy jest to prawnie uzasadnione lub realizujemy uzasadniony interes prawny innych podmiotów, np.:


 • nadzorując, rozliczając, procesując i audytując Twoje transakcje,
 • uzyskując informacje z biur informacji kredytowej,
 • monitorując wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i inne kanały komunikacji oraz aktywność na rachunku,
 • prowadząc badania rynkowe, analizy, tworząc statystyki i zestawienia,
 • prowadząc działania marketingowe, w tym poprzez dopasowane do Ciebie wiadomości e-mail, pocztowe, tekstowe lub inne uzgodnione formy i kanały komunikacji, w tym kampanie w mediach społecznościowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również wtedy, kiedy jest to niezbędne dla spełnienia wymogów prawnych:

 • podczas realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • w celu zapewnienia zgodności z wymogami przepisów prawa i wymogów organów nadzoru, w tym raportowania,
 • do działań związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i wyjaśnianiem przypadków nadużyć i przestępstw,
 • identyfikacji i weryfikacji tożsamość dla celów przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • monitorowania korespondencji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i innych kanałów i form komunikacji oraz aktywności na rachunku. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy również wtedy, kiedy posiadamy na to Twoją zgodę:

 • kiedy wyrazisz prośbę o udostępnienie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom trzecim, na przykład firmie, która działa w Twoim imieniu przy rozwiązywaniu sporów,
 • w celach marketingowych, o ile mamy Twoją uprzednią zgodę.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać udzielone zgody

Komu możemy przekazać Twoje dane

Możemy przekazywać twoje dane następującym podmiotom:

 • organom nadzoru finansowego i innym organom uprawnionym do pozyskiwania informacji o Tobie na podstawie obowiązujących przepisów, w tym Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii, czy Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce.
 • sądom lub trybunałom,
 • instytucjom finansowym i inne podobnym, z którymi współpracujemy w ramach naszej działalności biznesowej lub tymi, które zostały przez Ciebie wskazane,
 • podmiotowi, za pośrednictwem którego zawarłaś/eś umowę z CMC Markets (jeśli dotyczy),
 • zewnętrznym usługodawcom i profesjonalnym firmom doradczym (którzy mogą być zlokalizowani za granicą), którzy świadczą usługi na rzecz CMC Markets, w tym agencjom informacji kredytowej,
 • podmiotom lub osobom wskazanym przez Ciebie lub działającym w Twoim imieniu, w tym Twojemu pełnomocnikowi, doradcy finansowemu, pośrednikowi, prawnikowi lub księgowemu,
 • dostawcom usług, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji lub świadczenia usług realizowanych na Twój wniosek,
 • każdemu podmiotowi, któremu CMC Markets będzie zobowiązana do ujawnienia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów.​

Ważne: CMC Markets nie sprzedaje Twoich danych osobowych dla celów marketingowych

CMC Markets wymaga również, aby podmioty, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania na podstawie stosownych umów, spełniały wymogi bezpieczeństwa i zachowania poufności odnośnie przekazanych im danych i przestrzegały odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych oraz niniejszej Polityki prywatności.

Twoje prawa związane z danymi, które o Tobie posiadamy

W odniesieniu do Twoich danych, przysługują Ci następujące prawa:


 • prawo dostępu do danych i uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do poprawienia Twoich danych osobowych w przypadku kiedy są one niekompletne lub niedokładne,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 • prawo do żądania dostępu do kopii Twoich danych osobowych i informacji o tym, w jaki sposób je przetwarzamy. Wszelkie prośby o dostęp należy składać pisemnie, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby wnioskującej, której dane dotyczą (w tym celu prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta),
 • prawo do przenoszenia, kopiowania lub przesyłania danych osobowych ("przenoszenie danych"); oraz
 • prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Pamiętaj, że niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych okolicznościach i możemy nie być w stanie spełnić każdego żądania.

Możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na biuro@cmcmarkets.pl. Jeśli wolisz skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą pocztową, zapoznaj się z informacjami w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy mieć prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, w tym, dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych lub uzasadniony cel biznesowy.

W jaki sposób chronimy Twoje dane

CMC Markets ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych, które przetwarza. 

Przywiązujemy ogromną wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem, stosując najlepsze praktyki branżowe oraz praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Zabezpieczenia stosowane przez CMC Markets obejmują szyfrowanie danych w trakcie transmisji, skuteczne mechanizmy uwierzytelniania oraz zabezpieczenie dostępu do sprzętu i danych

W celu zachowania wymogów bezpieczeństwa szkolimy naszych pracowników, którzy posiadają dostęp do danych osobowych.

Możemy przekazywać dane osobowe do innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takich jak USA. W takich okolicznościach zapewniamy, że ich przekazanie jest zgodne z prawem i przy spełnieniu odpowiednich wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane podczas ich przekazywania

Możemy przekazywać dane osobowe do innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takich jak USA. W takich okolicznościach zapewniamy, że ich przekazanie jest zgodne z prawem i przy spełnieniu odpowiednich wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Wszelkie dane osobowe, które będą umożliwiały Twoją identyfikację, zostaną zniszczone lub usunięte gdy uznamy, że ich przetwarzanie nie jest już niezbędne. Może to nastąpić w okresie 7 lat po zakończeniu naszych stosunków biznesowych

Możemy jednak zachować pewne dane przez dłuższy czas, na przykład, gdy będziemy zobowiązani do przechowywania danych osobowych ze względu na wymogi przepisów prawa lub organów nadzorczych, a także w celu realizacji Twoich wniosków, roszczeń lub dla celów archiwizacyjnych.​

Pliki cookie i inne strony internetowe

CMC Markets wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies, pliki cookie) w celu gromadzenia informacji na temat dostępu Klientów do niniejszej strony Internetowej i innych udostępnianych przez nas serwisów. Pliki cookie to fragmenty informacji wykorzystujące unikalny kod identyfikacyjny, zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w wyniku wejścia na stronę internetową i inne udostępniane przez nas serwisy.

Pliki cookie wpływają na funkcjonalność działania przeglądarek internetowych, w tym ustawienia wyświetlanie zawartości, czy też właściwe działanie stron internetowych. Dodatkowe informacje na temat rodzajów plików cookie wykorzystywanych przez CMC Markets znajdziesz w Polityce Plików Cookie.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie w przeglądarce na komputerze, tablecie lub telefonie, zgodnie ze wskazaniami producenta Twojego urządzenia lub instrukcją obsługi danej przeglądarki. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak różne serwisy, w tym nasza i inne strony internetowe będą się wyświetlać  w Twojej przeglądarce oraz na korzystanie z ich funkcjonalności. Więcej informacji o plikach cookie z Interactive Advertising Bureau można znaleźć na stronie allaboutcookies.org, na której znajdują się informacje o tym, w jaki sposób możesz zarządzać plikami w różnych przeglądarkach, w tym, w jaki sposób je usuwać. 

Korzystając ze strony internetowej CMC Markets lub innych udostępnianych przez nas serwisów, możesz korzystać z odnośników prowadzących do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma jednak zastosowania do tych stron, a CMC Markets zachęca do zapoznania się z polityką ochrony danych każdej strony, do której nastąpi przekierowanie.

Skarga na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki CMC Markets przetwarza Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli CMC Markets nie rozwiąże Twojej skargi w satysfakcjonujący Cię sposób, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych osobowych, który możesz znaleźć na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members  
​Możesz się również skontaktować z niemieckim organem ochrony danych osobowych dla landu Hesja: Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) lub brytyjskim organem ochrony danych osobowych, którym jest Information Commissioner’s Office - Komisarz ds. Informacji ("ICO").
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie ICO pod adresem: https://ico.org.uk/concerns, lub na stronie heskiego organu ochrony danych osobowych pod adresem: https://datenschutz.hessen.de/service/beschwerde.

Zmiany Polityki Prywatności

CMC Markets może dokonywać zmian w niniejszej Polityce prywatności. Po wprowadzeniu takiej zmiany opublikujemy jej zmienioną wersję na naszej stronie internetowej. Zmiany będą obowiązywać od momentu, w którym zostały opublikowane. Regularnie przeglądaj naszą Politykę prywatności, abyś był świadomy wszelkich wprowadzanych do niej zmian. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na niniejszą Politykę prywatności.
Ta Polityka Prywatności została ostatnio zmieniona w październiku 2019 roku.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności lub Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:
telefonicznie, pod numerem telefonu: 22 160 56 00
e-mailowo, na adres biuro@cmcmarkets.pl
drogą pocztową, na adres: CMC Markets Germany GmbH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.