Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

CMC Markets jest zobowiązana do ochrony prywatności wszystkich przetwarzanych danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa danych (dalej „Polityka prywatności”) wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w tym w jaki sposób je gromadzimy i wykorzystujemy. Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkie podmioty działające w ramach grupy CMC Markets (oprócz zarejestrowanych w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Chinach i Singapurze) i zawiera następujące informacje:

Jakie dane zbieramy i w jaki sposób je gromadzimy

CMC Markets jest zobowiązana do ochrony prywatności wszystkich przetwarzanych danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa danych (dalej „Polityka prywatności”) wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w tym w jaki sposób je gromadzimy i wykorzystujemy. Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkie podmioty działające w ramach grupy CMC Markets (oprócz zarejestrowanych w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Chinach i Singapurze) i zawiera następujące informacje:

 • Informacje, które otrzymujemy od Ciebie
 • Podajesz nam dane osobowe wypełniając formularz aplikacyjny lub inne formularze na naszej stronie internetowej lub przez aplikacje na iOS lub Android (Aplikacje), logując się i przeprowadzając transakcje na rachunku za pośrednictwem naszej platformy, kontaktując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Informacje, które nam przekazujesz, mogą zawierać twoje imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane o Twoich finansach, dane o wykształceniu i zatrudnieniu, historię transakcji, usług o które wnioskowałeś i inne osobiste informacje, a także adres IP, adres i identyfikator urządzenia, czy Twój adres MAC.
 • Informacje, które o Tobie gromadzimy
 • Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, naszych Aplikacji i z platformy. Informacje te mogą obejmować dane o przeglądanych stronach, treści oraz częstotliwości i czasie trwania odwiedzin na danej stronie.
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł
 • Możemy również zbierać Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, w tym od naszych partnerów biznesowych, dostawców usług analitycznych, dostawców wyszukiwarek, agencji informacji kredytowych i firm marketingowych, czy też z publicznie dostępnych źródeł.
 • Monitorowanie komunikacji
 • Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, monitorujemy i rejestrujemy rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, wiadomości w mediach społecznościowych i inne informacje, które przekazujesz kontaktując się z CMC Markets. Takie działania podejmujemy ze względu na nasze obowiązki wynikające z konieczności przestrzegania prawa i zachowania zgodności, przeciwdziałania przestępstwom i ich wykrywaniu, w szczególności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych i procesów, procesu kontroli jakości i szkoleń, a także, gdy zachodzi potrzeba udokumentowania podjętych działań. Będziemy również monitorować działania na Twoim rachunku, jeśli będzie to niezbędne ze względu na przepisy prawa i uzasadniony interes CMC Markets, jako administratora danych.

W jakim celu zbieramy Twoje dane

W CMC Markets gromadzimy Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci naszych produktów i usług, otwarcia rachunku oraz jego obsługą. Dzięki temu mamy możliwość monitorowania i udoskonalania oferowanych usług naszym obecnym i potencjalnym klientom.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

CMC Markets może wykorzystywać twoje dane osobowe w jednym, lub większej ilości celów, w tym:

 • świadczenia usług, o które wnioskowałeś, w tym realizacji transakcji i obsługi klienta,
 • weryfikacji tożsamości w sytuacjach, kiedy się z nami kontaktujesz,
 • obsługi i prowadzenia Twojego rachunku,
 • działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, takich jak wykorzystanie adresu IP użytkownika do weryfikacji jego tożsamości podczas logowania się na rachunek,
 • do przeprowadzania kontroli w celu zapobiegania oszustwom,
 • w celu utrzymania profilu użytkownika i jego rachunku,
 • do kontaktowania się z Tobą, gdy jest to konieczne lub właściwe w związku ze świadczonymi usługami,
 • aby informować na bieżąco, o sprawach związanych z Twoim rachunkiem oraz działalności CMC Markets,
 • w celu zarządzania i administrowania produktami i usługami świadczonymi na rzecz Klienta,
 • w celu dostarczania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez CMC Markets,
 • rozwijania wiedzy na temat produktów i usług, których otrzymaniem od CMC Markets możesz być zainteresowany,
 • dostarczania Ci informacji lub możliwości, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie istotne;
 • w celu dostosowania strony internetowej, aplikacji na iOS i Android (Aplikacje) lub innych usług, które świadczymy dla Twoich potrzeb i zainteresowań; oraz
 • tworzenia zanonimizowanych danych statystycznych. Możemy udostępniać dane anonimowe innym firmom, jednak dane te nie będą zawierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika
 • Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym do badań rynkowych, analiz i opracowywania statystyk w ramach Grupy CMC Markets, w celu lepszego zrozumienia produktów i usług, których uzyskaniem możesz być zainteresowany ze strony Grupy CMC Markets, oraz w celu oferowania naszych produktów i usług.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe upewniamy się, że robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku, kiedy CMC Markets lub właściwy organ zajmujący się zapobieganiem przestępczości ustali, że wiąże się z Tobą ryzyko oszustwa, prania pieniędzy lub innego przestępstwa finansowego, możemy odmówić lub zaprzestać świadczenia Ci naszych usług.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych: podstawa prawna i cel ich przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu niezbędnym do realizacji umowy lub umów zawartych z CMC Markets i świadczenia przez nas usług:

 • w celu podjęcia działań związanych z obsługą Twoich wniosków przed zawarciem umowy,
 • podjęcia decyzji związanych z zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • aktualizacji Twoich danych,
 • ustalenia Twojego miejsca pobytu lub kontaktu z Tobą w sprawie rachunku lub w celu odzyskania wierzytelności
 • weryfikacji Twojej tożsamości, w tym podczas logowania się online do rachunku lub kontaktowania się z nami.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie wtedy, kiedy jest to prawnie uzasadnione lub realizujemy uzasadniony interes prawny innych podmiotów, np.:

 • nadzorując, rozliczając, procesując i audytując Twoje transakcje,
 • uzyskując informacje z biur informacji kredytowej,
 • monitorując wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i inne kanały komunikacji oraz aktywność na rachunku,
 • prowadząc badania rynkowe, analizy, tworząc statystyki i zestawienia,
 • w celu prowadzenia działań marketingowych i wysyłania komunikacji, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości tekstowych, komunikacji cyfrowej, za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, newslettera, banerów reklamowych i innych form komunikacji. Możemy analizować dane osobowe użytkownika, a także jego aktywność transakcyjną, aby móc oferować mu bardziej odpowiednie, dostosowane do jego potrzeb usługi i produkty. Nasze reklamy mogą również docierać do użytkownika za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform internetowych, dostosowując się do jego zainteresowań. Analizując dane użytkownika, możemy również tworzyć grupy odbiorców, umożliwiając nam łączenie się z profilami podobnymi do profilu użytkownika w celu wyświetlania bardziej ukierunkowanych reklam. W przypadku rezygnacji użytkownik może nadal otrzymywać od nas niespersonalizowane reklamy,
 • w celu opracowywania nowych usług oraz ulepszania produktów i usług, które świadczymy; oraz
 • aby poprosić Cię o opinię na temat produktu lub usługi za pośrednictwem wybranej przez nas strony trzeciej,
 • masz prawo zażądać, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz tego dokonać, zmieniając preferencje marketingowe i ustawienia prywatności po zalogowaniu się na swój rachunek transakcyjny lub korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji umieszczonego w odpowiednich wiadomościach e-mail wysyłanych przez nas. Możesz również zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również wtedy, kiedy jest to niezbędne dla spełnienia wymogów prawnych:

 • dla realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, podczas realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • w celu zapewnienia zgodności z wymogami przepisów prawa i wymogów organów nadzoru, w tym ujawniania danych,
 • do działań związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i wyjaśnianiem przypadków nadużyć i przestępstw,
 • w celu zapewnienia i ochrony praw,
 • identyfikacji i weryfikacji Twojej tożsamości, dla celów przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • monitorowania korespondencji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i innych kanałów i form komunikacji oraz aktywności na rachunku.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również wtedy, kiedy posiadamy na to Twoją zgodę:

 • kiedy zawnioskujesz o udostępnienie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom trzecim, na przykład firmie, która działa w Twoim imieniu przy rozwiązywaniu sporów,kiedy wyrazisz prośbę o udostępnienie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom trzecim, na przykład firmie, która działa w Twoim imieniu przy rozwiązywaniu sporów,
 • aby spełnić nasze zobowiązania prawne i umożliwić nam zidentyfikowanie użytkownika w celu uwierzytelnienia, raportowania, zapewnienia zgodności z przepisami i obsługi klienta,
 • w celu prowadzenia działań marketingowych w przypadkach, gdy poprosiliśmy o Twoją zgodę, I została ona udzielona; oraz
 • w celu udostępnienia Ci naszego forum społecznościowego, jeśli ma to zastosowanie.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać udzielone zgody

Komu możemy przekazać Twoje dane

Możemy przekazywać Twoje dane następującym podmiotom:

 • podmiotom wchodzącym w skład Grupy CMC Markets w celu lepszego zrozumienia naszych produktów i usług, którymi oraz w innych uzasadnionych prawnie celach biznesowych;organom nadzoru finansowego i innym organom uprawnionym do pozyskiwania informacji o Tobie na podstawie obowiązujących przepisów.
 • organom nadzoru finansowego i innym organom uprawnionym do pozyskiwania informacji o Tobie na podstawie obowiązujących przepisów, w tym BaFin w Niemczech, czy Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce.
 • sądom lub trybunałom,
 • instytucjom finansowym i podobnym organizacjom, z którymi współpracujemy w ramach naszej działalności biznesowej lub tymi, które zostały przez Ciebie wskazane,
 • organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w przypadku podania fałszywych lub niedokładnych informacji oraz podejrzenia popełnienia przestępstwa,
 • każdemu, na podstawie Twojej zgody, lub kiedy mamy ku temu podstawę prawną,
 • podmiotowi, za pośrednictwem którego zawarłaś/eś umowę z CMC Markets (jeśli dotyczy),
 • zewnętrznym usługodawcom i profesjonalnym firmom doradczym (którzy mogą być zlokalizowani za granicą), którzy świadczą usługi na rzecz CMC Markets, w tym agencjom informacji kredytowej,
 • podmiotom lub osobom wskazanym przez Ciebie lub działającym w Twoim imieniu, w tym Twojemu pełnomocnikowi, doradcy finansowemu, pośrednikowi, prawnikowi lub księgowemu,
 • dostawcom usług, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji lub świadczenia usług realizowanych na Twój wniosek (na przykład dostawcy oprogramowania),
 • każdemu podmiotowi, któremu CMC Markets będzie zobowiązana do ujawnienia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów,
 • każdemu organowi nadzoru, któremu CMC Markets będzie zobowiązana do ujawnienia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów,
 • innym instytucjom finansowym w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw finansowych, w tym oszustw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; lub
 • innych podmiotów powiązanych z Twoim rachunkiem (np. innych osób wymienionych we wniosku).

Ważne: CMC Markets nie sprzedaje Twoich danych osobowych dla celów marketingowych

CMC Markets wymaga również, aby podmioty, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania na podstawie stosownych umów, spełniały wymogi bezpieczeństwa i zachowania poufności odnośnie przekazanych im danych i przestrzegały odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych oraz niniejszej Polityki Prywatności.

Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do poprawienia Twoich danych osobowych w przypadku kiedy są one niekompletne lub niedokładne,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 • prawo do żądania dostępu do kopii Twoich danych osobowych i informacji o tym, w jaki sposób je przetwarzamy. Wszelkie prośby o dostęp należy składać pisemnie, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby wnioskującej, której dane dotyczą (w tym celu prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta),
 • prawo do przenoszenia, kopiowania lub przesyłania danych osobowych ("przenoszenie danych"); oraz
 • prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Pamiętaj, że niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych okolicznościach i możemy nie być w stanie spełnić każdego żądania.

Możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na biuro@cmcmarkets.pl. Jeśli wolisz skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą pocztową, zapoznaj się z informacjami w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy mieć prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, w tym, dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych lub uzasadniony cel biznesowy.

W jaki sposób chronimy Twoje dane

CMC Markets ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych, które od Ciebie otrzymuje.

Przywiązujemy ogromną wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem, stosując najlepsze praktyki branżowe oraz praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Zabezpieczenia stosowane przez CMC Markets obejmują szyfrowanie danych w trakcie transmisji, skuteczne mechanizmy uwierzytelniania oraz zabezpieczenie dostępu do sprzętu i danych.

W celu zachowania wymogów bezpieczeństwa szkolimy naszych pracowników, którzy posiadają dostęp do danych osobowych.

W jaki sposób możesz zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych

Ty również powinieneś dbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Nie należy nikomu udostępniać danych logowania do rachunku, takich jak hasła lub kody dostępu. Jeśli uważasz, że ktoś mógł poznać Twoje dane logowania, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli udzielić Ci wsparcia i chronić Ciebie i Twoje dane.

Ponadto zalecamy zabezpieczanie urządzeń hasłem lub kodem dostępu. Jeśli korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, zalecamy włączenie funkcji Touch ID lub Face ID.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane podczas ich przekazywania

Możemy przekazywać dane osobowe do innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takich jak USA. W takich okolicznościach zapewniamy, że ich przekazanie jest zgodne z prawem, na podstawie obowiązujących umów i przy spełnieniu odpowiednich wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Wszelkie dane osobowe, które będą umożliwiały Twoją identyfikację, zostaną zniszczone lub usunięte gdy uznamy, że ich przetwarzanie nie jest już niezbędne. Może to nastąpić w okresie 7 lat po zakończeniu naszych stosunków biznesowych.

Możemy jednak zachować pewne dane przez dłuższy czas, na przykład, gdy będziemy zobowiązani do przechowywania danych osobowych ze względu na wymogi przepisów prawa lub organów nadzorczych, a także w celu realizacji Twoich wniosków, roszczeń lub dla celów archiwizacyjnych.

Pliki cookie i inne strony internetowe

CMC Markets wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies, pliki cookie) w celu gromadzenia informacji na temat dostępu Klientów do niniejszej strony Internetowej i innych udostępnianych przez nas serwisów. Pliki cookie to fragmenty informacji wykorzystujące unikalny kod identyfikacyjny, zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w wyniku wejścia na stronę internetową i inne udostępniane przez nas serwisy.

Pliki cookie poprawiają komfort przeglądania stron internetowych na różne sposoby, takie jak zapamiętywanie ustawień preferencji użytkownika, wyświetlanie odpowiednich treści i zapewnianie prawidłowego działania stron internetowych. Dodatkowe informacje na temat rodzajów plików cookie wykorzystywanych przez CMC Markets znajdziesz w Polityce Plików Cookie.

Korzystając ze strony internetowej CMC Markets lub innych udostępnianych przez nas serwisów, możesz korzystać z odnośników prowadzących do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma jednak zastosowania do tych stron, a CMC Markets zachęca do zapoznania się z polityką ochrony danych każdej strony, do której nastąpi przekierowanie.

Skarga na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki CMC Markets przetwarza Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli CMC Markets nie rozwiąże Twojej skargi w satysfakcjonujący Cię sposób, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych osobowych, który możesz znaleźć na stronie: European Data Protection Board

Możesz się również skontaktować z niemieckim organem ochrony danych osobowych dla landu Hesja: Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)

Zmiany Polityki Prywatności

CMC Markets może dokonywać zmian w niniejszej Polityce prywatności. Po wprowadzeniu takiej zmiany opublikujemy jej zmienioną wersję na naszej stronie internetowej. Zmiany będą obowiązywać od momentu, w którym zostały opublikowane. Regularnie przeglądaj naszą Politykę prywatności, abyś był świadomy wszelkich wprowadzanych do niej zmian. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na niniejszą Politykę prywatności.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności lub Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:

telefonicznie, pod numerem telefonu: 22 160 56 00

e-mailowo, na adres biuro@cmcmarkets.pl

drogą pocztową, na adres: CMC Markets Germany GmbH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app