Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

CMC Markets jest zobowiązana do ochrony prywatności wszystkich przetwarzanych danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Danych wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

CMC Markets przetwarza dane Klienta, kiedy ten wypełnia wniosek online (lub w innym formacie), lub kiedy uzyskuje dostęp do rachunku i zawiera transakcje za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej lub innego serwisu udostępnianego Klientowi.

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa obowiązuje wszystkie podmioty działające w ramach grupy CMC Markets, w tym w CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Administratorem danych osobowych dobrowolnie podanych przez Klienta podczas rejestracji na Stronie Internetowej, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest CMC Markets UK plc z siedzibą 133 Houndsditch, Londyn EC3A 7BX oraz CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (dalej „CMC Markets”). Dane będą wykorzystywane w celu korzystania z usług CMC Markets, przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia w przypadku ustania celu, dla którego zostały zebrane. Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

CMC Markets gromadzi dane osobowe niezbędne do świadczenia oczekiwanych przez Klientów usług. Gromadząc dane, CMC Markets może monitorować i doskonalić jakość usług oferowanych obecnym i potencjalnym Klientom. Informacje tego typu wykorzystywane są w celu założenia i prowadzenia rachunku Klienta, świadczenia i doskonalenia jakości usług, przekazywania wymaganych prawem informacji i prowadzenia działań marketingowych.

CMC Markets gromadzi i przechowuje dane Klienta, kiedy ten wypełnia wniosek online (lub w innym formacie), lub kiedy uzyskuje dostęp do rachunku i zawiera transakcje za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej lub innego serwisu udostępnianego Klientowi.

CMC Markets może również gromadzić dane dotyczące użytkowania niniejszej Strony Internetowej lub innego serwisu udostępnianego Klientowi i może je przechowywać wraz z profilem Klienta. Informacje te mogą dotyczyć odwiedzonych sekcji i wyświetlonych stron, częstotliwości i czasu trwania odwiedzin, rodzaju zawartych transakcji, pobranych dokumentów oraz adresów innych stron, z których lub na które Klient został przekierowany.

W jakim celu CMC Markets może wykorzystywać gromadzone dane?

CMC Markets może wykorzystywać dane w celu:

 • świadczenia usług zleconych przez Klienta, w tym przetwarzania transakcji;
 • potwierdzania tożsamości Klienta;
 • prowadzenia profilu Klienta;
 • zarządzania rachunkiem Klienta;
 • kontaktowania się z Klientem w razie potrzeby w sprawach dotyczących świadczonych usług;
 • przekazywania Klientowi bieżących informacji m.in. na temat kontraktów stanowiących przedmiot zawieranych przez niego transakcji oraz czynności podejmowanych przez CMC Markets;
 • zarządzania produktami i usługami dostarczanymi Klientowi;
 • przekazywania Klientowi informacji o produktach i usługach oferowanych przez CMC Markets;
 • edukowania Klienta na temat produktów i usług CMC Markets, którymi mógłby on być potencjalnie zainteresowany;
 • przekazywania Klientowi innych informacji lub powiadamiania go o okazjach, które naszym zdaniem mogą być dla niego istotne lub interesujące;
 • dostosowywania Strony Internetowej lub innych serwisów udostępnianych Klientowi do jego potrzeb i zainteresowań; oraz
 • gromadzenia anonimowych danych statystycznych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski obszar gospodarczy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to niezbędna do wypełnienia przez CMC Markets zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie. CMC Markets nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza EOG, jeśli nie posiadają równoważnych w stosunku do europejskich, odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Komu CMC Markets może udostępnić dane osobowe?

CMC Markets wykorzystuje dane osobowe jedynie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia oferowanych przez nas usług.

CMC Markets może być zobowiązane do udostepnienia danych poniższym podmiotom:

 • organom nadzoru oraz
 • instytucjom finansowym, z którymi współpracuje w ramach świadczenia usług (banki, w których CMC Markets posiada rachunek, czy też dostawcy kart kredytowych)
 • zewnętrznym dostawcom usług i profesjonalnym doradcom, (którzy mogą znajdować się za granicą), świadczących usługi na rzecz CMC Markets
 • upoważnionym przez Ciebie podmiotom (pełnomocnikom, księgowym, prawnikom)
 • stronom trzecim, gdy jest to niezbędne do przetwarzania transakcji lub świadczenia usług, o które Państwo prosili; lub
 • podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Dodatkowe informacje

CMC Markets może używać danych osobowych do tworzenia anonimowych danych statystycznych. CMC Markets może udostępnić dane statystyczne partnerom biznesowym lub osobom trzecim. W żadnym wypadku nie będziesz mógł zostać zidentyfikowany na podstawie tych danych statystycznych - pozostajesz anonimowy.

Możesz poinformować CMC Markets w dowolnym czasie o zmianie swoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia z bazy CMC Markets, przesyłając stosowną informację lub żądanie drogą mailową na adres email: biuro@cmcmarkets.pl

CMC Markets zmieni lub usunie dane osobowe zgodnie z Twoją dyspozycją, chyba że dalsze ich przechowywanie jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, lub niezbędne do świadczenia usług zleconych przez Klienta.

Użytkownik Strony Internetowej lub innych udostępnianych przez nas serwisów może korzystać z odnośników prowadzących do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności i Danych nie ma jednak zastosowania do tych stron, a CMC Markets zachęca Klientów do zapoznania się z polityką ochrony danych dotyczącą każdej strony, do której Klient zostanie przekierowany.

CMC Markets wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji na temat dostępu Klientów do niniejszej Strony Internetowej i innych udostępnianych przez nas serwisów. Cookies to fragmenty informacji wykorzystujące unikalny kod identyfikacyjny, zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w wyniku wejścia na Stronę Internetową i inne udostępniane przez nas serwisy.

Używane przez nas cookies służą do gromadzenia danych statystycznych oraz informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Klienta. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje cookies, jeżeli jednak Klient nie chce ich otrzymywać, może zmienić ustawienia przeglądarki w celu wyłączenia cookies lub otrzymywania każdorazowo od komputera powiadomienia o wysłaniu cookie z możliwością jego odrzucenia. Należy jednak pamiętać, że może to negatywnie wpłynąć na jakość usług dostarczanych Klientowi w ramach rachunku.

Dodatkowe informacje na temat rodzajów cookies wykorzystywanych przez CMC Markets zawiera Polityka Plików Cookies.

CMC Markets niezwykle poważnie traktuje kwestie związane z bezpieczeństwem, stosując najlepsze praktyki branżowe oraz praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zabezpieczenia stosowane przez CMC Markets obejmują szyfrowanie danych w trakcie transmisji, skuteczne mechanizmy uwierzytelniania oraz zabezpieczenie dostępu do sprzętu i danych.

Klienci, w przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce, zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzia transakcyjnych i wskaźników.

Otwórz rachunek

Straty mogą przewyższyć depozyt

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.