72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czym są CFD?

Kontrakt na różnice kursowe lub po prostu kontrakt CFD (CFD – z angielskiego Contract for Difference), to umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji.

CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, czyli ich cena zależy i bazuje na ruchach cen różnych aktywów, takich jak między innymi akcje, indeksy, towary i surowce, waluty (Forex) i obligacje.

Tak brzmi definicja, a CFD są po prostu dogodnym sposobem przeprowadzania transakcji na globalnych rynkach finansowych, które można wykorzystywać zarówno gdy ceny rosną, jak i spadają.


Jak działają CFD?

W odróżnieniu od, na przykład kupna akcji na rynku giełdowym, przeprowadzając transakcje CFD nie stajesz się faktycznym posiadaczem instrumentu bazowego np. akcji. Co więcej, pozycje możesz otwierać również na spadki. Najpierw sprzedajesz, żeby następnie odkupić instrument w późniejszym terminie, co odpowiada krótkiej sprzedaży. CFD oferujemy na tysiące instrumentów włączając waluty (rynek Forex), indeksy, akcje, towary i surowce oraz obligacje.

W przypadku indeksów, za każdy punkt ruchu instrumentu, gdy kieruje się on w dogodna dla Twojej pozycji stronę zyskujesz wartość równą liczbie zyskanych punktów pomnożonych przez liczbę jednostek. Dokładnie w ten sam sposób, w przypadku gdy rynek odwróci się przeciwko Twojej pozycji, możesz stracić na CFD. Prosimy pamiętaj, że gdy jesteś Klientem profesjonalnym, straty mogą przewyższyć Twój depozyt.

Lewar. Dźwignia finansowa. Wykorzystanie Depozytu zabezpieczającego w CFD.

CFD są instrumentami wykorzystującymi efekt dźwigni finansowej lub inaczej lewar. Oznacza to, że do przeprowadzenia transakcji wymagany jest tylko ułamek pełnej wartości transakcji. Kwota niezbędna do otwarcia pozycji nazywa się Depozytem zabezpieczającym, natomiast Współczynnik depozytu zabezpieczającego to wyrażony w procentach stosunek Wymaganego depozytu zabezpieczającego do pełnej wartości transakcji. Aby otworzyć pozycję w CMC Markets, wystarczy zdeponować jedynie 3,3 % wartości transakcji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że potencjalna strata może wynieść wartość zainwestowanego kapitału, a w przypadku Klientów profesjonalnych może być wyższa, niż depozyt. Dlatego też ważne jest zrozumienie ryzyka danej transakcji oraz w jaki sposób używać narzędzi służących skutecznemu zarządzaniu ryzykiem. Będą to na przykład Zlecenia Stop Loss, Take Profit, Stop Entry, Stop Loss Kroczący lub narzędzie Tolerancji.

CMC Markets

Dowiedz się więcej o depozytach zabezpieczających

Jakie są koszty transakcji CFD?

Spread lub inaczej widełki ceny Kup i Sprzedaj to różnica pomiędzy aktualną ceną, po której możesz kupić i sprzedać. CMC Markets jest liderem na światowym rynku CFD i rozumiemy, że im węższy spread, tym mniejszy ruch cen jest potrzebny do wygenerowania zysku na pozycji. Dlatego też nasze spready są zawsze konkurencyjne, a Ty możesz skupić się na efektywności swoich strategii.

Kwotowanie każdego CFD przedstawiane jest jako para dwóch cen, ceny Kup i Sprzedaj. Różnica między nimi określana jest jako spread, czyli widełki ceny Kup i Sprzedaj. Jeżeli uważasz, że cena spadnie, otwierasz pozycję po cenie Sprzedaj (krótka pozycja CFD). Natomiast jeżeli przewidujesz wzrost, otwierasz pozycję po cenie Kup (długą pozycję CFD). Posługując się przykładem Germany 40 z rynku kasowego, może to wyglądać następująco:

Germany 40 10100 / 10101
Kup po 10101, jeżeli wydaje Ci się, że wartość Germany 40 wzrośnie.
Sprzedaj po 10100, jeżeli wydaje Ci się, że wartość Germany 40 spadnie.

W powyższym przykładzie spread dla Germany 40 wynosi 1 punkt.

Przykład 1:
Spread na przedstawionym poniżej instrumencie Germany 40 wynosi 1,0 i jest wyliczony poprzez odjęcie 10 095,1 (cena Sprzedaj) od 10 096,1 (cena Kup).

CMC Markets

Przykład 2:

Spread na przedstawionej tu parze walutowej EUR/USD jest równy 0,7. Wskazuje go ostatnia duża cyfra (czcionka) widoczna w kwotowaniu. Różnica między 1,13417 a 1,13424 wynosi 0,00007.

CMC Markets

Na podstawie przykładu nr 2 – jeżeli kupiłeś (otworzyłeś pozycję na wzrost) po cenie 1,13424, to rynek musi przesunąć się o 0,7 punkta w górę, byś mógł zacząć osiągać zysk. Podobnie, jeżeli sprzedałeś (otworzyłeś pozycję na spadek) po cenie 1,13417, to rynek musi spaść o przynajmniej 0,7 punkta, byś mógł zacząć osiągać zysk.

Koszt utrzymania pozycji

Na zamknięcie każdego dnia na rynkach (umownie zazwyczaj godz. 23:00 czasu polskiego), pozycje otwarte na Twoim rachunku podlegają opłacie za ich utrzymanie. Opłata ta nazywana jest Kosztem utrzymania pozycji. Koszt utrzymania pozycji może być wartością dodatnią lub ujemną, w zależności od kierunku transakcji i wysokości stóp procentowych.

Historyczne wartości za utrzymanie pozycji, wyrażone w procentach w skali rocznej, dostępne są na naszej platformie w oknie Informacje o Instrumencie dla danego rynku.

Wyliczenie Kosztu utrzymania pozycji:

Dla pozycji długiej:

(ilość jednostek x cena otwarcia x stawka za utrzymanie pozycji długiej) / 365 x kurs wymiany waluty CMC Markets.

Dla pozycji krótkiej (na spadek):

(ilość jednostek x -1 x cena otwarcia pozycji x stawka za utrzymanie pozycji krótkiej) / 365 x kurs wymiany waluty CMC Markets.

Suma wszystkich Kosztów utrzymania pozycji będzie odpowiednio zasilona lub pobrana z Twojego rachunku transakcyjnego i widoczna w oknie Historii na platformie.

Abonament na Notowania Akcji CFD
W CMC Markets nie pobieramy opłat za notowania indeksów, walut (Forex), towarów, surowców i obligacji.

Jeżeli natomiast chcesz przeprowadzać transakcje lub mieć dostęp do notowań CFD na akcje, powinieneś aktywować plan abonamentowy na Notowania Akcji CFD dla danego kraju lub grupy krajów. Możesz jednak uzyskać pełny zwrot takiej opłaty.

Prowizje - tylko CFD akcyjne

W przypadku instrumentów CFD opartych na akcjach, od każdej transakcji pobierana jest prowizja. Dla większości akcji w tym europejskich i brytyjskich pobieramy prowizję w wysokości 0,1% wartości pozycji oraz określone minimum. Dla akcji amerykańskich nasza prowizja wynosi jedynie 2 centy za każdą jednostkę. Tutaj również obowiązuje minimum. Więcej informacji o prowizjach na CFD akcyjnych znajdziesz w poniższych przykładach.

Przykład 1 – Otwarcie pozycji

Przykład 2 – Otwarcie pozycji

Zwróć uwagę na fakt, że w przypadku transakcji na CFD akcyjnych prowizja pobierana jest zarówno przy otwarciu, jak i zamknięciu pozycji. Powyższa kalkulacja będzie więc wyglądać identycznie przy zamykaniu transakcji z tą różnicą, że właściwą ceną będzie cena podczas zamykania pozycji.

Dowiedz się więcej o kosztach transakcyjnych na CFD i prowizjach na CFD akcyjnych

Kupno akcji (pozycja na wzrost, czyli długa)

W niniejszym przykładzie polska spółka ABC jest kwotowana 98/100 (gdzie cena 98 zł to cena, po której można sprzedać, a 100 zł po której można kupić). Tym samym spread wynosi 2.

Uważasz, że cena akcji wzrośnie więc kupujesz 100 CFD czyli 100 jednostek po cenie 100 zł. CFD na akcje są jedynymi gdzie naliczana jest prowizja transakcyjna. Przykładowo, gdy wynosi ona 0,18% to od tej transakcji kupna zapłacisz 18zł prowizji (100 jednostek x 100 zł x 0,18%).

Do otwarcia pozycji na tej spółce wymagany jest depozyt zabezpieczający w wysokości 20%. Czyli, celem uniknięcia wątpliwości wystarczy jedynie 20% wartości całej pozycji, by kupić 100 jednostek po 100zł. Depozyt wyniesie więc 300 zł (100 jednostek x 100zł x 20%).

Podsumowując, posiadając 300 złotych, otwierasz pozycję o wartości 10.000 złotych. W ten sposób możesz zwielokrotnić swoje zyski, jak również i straty.

Scenariusz A: zyskowna transakcja

Jeszcze tego samego dnia cena akcji rośnie i wynosi już 110  / 112 zł. Decydujesz się więc zamknąć pozycję. Sprzedajesz po 110 zł. Pamiętaj, że od każdej transakcji na akcyjnych CFD naliczana jest prowizja. Płacisz więc prowizję w wysokości 20,16 zł (100 jednostek x 110 zł x 0,18%).

Podsumowując, cena wzrosła 10 zł na Twoją korzyść, czyli na każdej jednostce właśnie tyle zarobiłeś. Celem wyliczenia dokładnej wartości zysku, powinieneś pamiętać o wszystkich kosztach transakcyjnych. W tym przykładzie są to zapłacone prowizje transakcyjne przy kupnie i sprzedaży. Łącznie więc zarobiłeś 1.000 zł pomniejszone o prowizję [(10zł zysku na każdej jednostce x 100 jednostek) – prowizja za otwarcie i zamknięcie pozycji. Dokładna wartość zysku to 961,84 zł (1.000 zł zysku brutto – prowizje wynoszące 18zł przy otwarciu pozycji i 20,16zł przy jej zamknięciu).

Scenariusz B: stratna transakcja

Jeszcze tego samego dnia cena akcji spada i wynosi już 90  / 92 zł. Decydujesz się więc zamknąć pozycję ze stratą. Sprzedajesz po 90 zł. Pamiętaj, że od każdej transakcji na akcyjnych CFD naliczana jest prowizja. Płacisz więc prowizję w wysokości 16,2 zł (100 jednostek x 90 zł x 0,18%).

Podsumowując, cena spadła 10 zł na Twoją niekorzyść, czyli na każdej jednostce właśnie tyle straciłeś. Celem wyliczenia dokładnej wartości straty, powinieneś pamiętać o wszystkich kosztach transakcyjnych. W tym przykładzie są to zapłacone prowizje transakcyjne przy kupnie i sprzedaży. Łącznie więc straciłeś 1.000 zł powiększone o prowizję [(10zł straty na każdej jednostce x 100 jednostek) – prowizja za otwarcie i zamknięcie pozycji. Dokładna wartość straty to 1034,2 zł (1.000 zł straty brutto +  prowizje wynoszące 18zł przy otwarciu pozycji i 16,2zł przy jej zamknięciu).

Krótka sprzedaż na spadających rynkach

Przy użyciu CFD możliwe jest zarabianie na spadkach poprzez zajmowanie krótkich pozycji. Jeżeli uważasz, że cena danego instrumentu w tym akcji spadnie to najpierw sprzedajesz (otwierasz krótką pozycję), by następnie kupić (zamknąć pozycję). By taka transakcja była zyskowna to oczywiście powinieneś sprzedać wyżej, a kupić niżej. Jeżeli otworzysz krótką pozycję (sprzedaż), a kurs wzrośnie i zamkniesz pozycję wyżej niż ją otworzyłeś to poniesiesz stratę.

Zabezpieczanie (Hedging) swojego portfela akcji

Jeżeli jesteś inwestorem na rynku akcji, posiadasz je na tradycyjnym rachunku maklerskim w innym biurze maklerskim, ale obawiasz, że w krótkim terminie mogą one stracić na wartości to zawsze możesz rozważyć zabezpieczenie się przed takim scenariuszem poprzez otwarcie krótkiej pozycji CFD na tych akcji w CMC Markets. Po prostu sprzedajesz pozycję CFD na taką akcję o identycznej wartości jak posiadane akcje w tradycyjnym biurze maklerskim. W ten sposób zysk z transakcji CFD może pokryć Twoją stratę na akcjach.

Przykładowo, posiadasz akcje ABC o łącznej wartości 10.000 zł. Obawiasz się, że spadną w krótkim terminie. Zamiast je sprzedawać, możesz otworzyć krótką pozycję CFD na akcje ABC w CMC Markets o takiej samej łącznej wartości. Gdy akcje spadną to stracisz na nich, ale dokładnie tyle samo zyskach po zamknięciu pozycji CFD. Gdy uznasz, że trend spadkowy się wyczerpał, zamykasz pozycję CFD.

Zabezpieczanie pozycji na tradycyjnych rynkach akcji poprzez CFD jest bardzo popularną strategią. Powinieneś w swojej kalkulacji brać pod uwagę wszystkie koszty związane z transakcją CFD.

Zapisz się na jedno z naszych webinariów lub seminariów i dowiedz się więcej o powyższej i innych strategiach inwestycyjnych.

Informacje zawarte w niniejszym materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych, lub stosowania określonej strategii. Wszelkie informacje publikowane tutaj nie stanowią czynności w zakresie doradztwa inwestycyjnego ani finansowego. W przypadku, kiedy w treści materiału prezentowane są historyczne wyniki inwestycyjne lub konkretne strategie, nie ma gwarancji, że będą skuteczne w przyszłości.

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich rynków, narzędzi transakcyjnych oraz funkcjonalności naszej platformy.

Otwórz rachunek

Rachunek demo

Wypróbuj inwestowanie bez ryzyka na wirtualnych środkach.

Otwórz demo

Rachunek demo

Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka

Rachunek rzeczywisty

Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.