Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czym są CFD?

CFD czyli kontrakt na różnicę kursową to pochodny instrument finansowy umożliwiający przeprowadzanie transakcji na różnych rynkach finansowych. W zależności od wybranego kontraktu, cena CFD zależy od ruchów cen akcji, indeksów, towarów i surowców, walut (forex), kryptowalut lub obligacji.

CFD można wykorzystywać zarówno gdy ceny rosną, jak i spadają. Można inwestować i spekulować w długim terminie oraz krótkoterminowo na szybko zmieniających się rynkach.

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Znaczenie CFD

CFD, z angielskiego Contract for Difference, czyli kontrakt na różnicę kursową, to umowa pomiędzy dwoma stronami inwestorem i dostawcą CFD, zazwyczaj firmą inwestycyjną. Z chwilą zamknięcia pozycji CFD dochodzi do finalnego rozliczenia transakcji, a dokładniej wymiany kwoty będącej różnicą pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji przez inwestora. Wynikiem transakcji inwestora może być zysk lub strata. Zależy to od decyzji inwestora co do kierunku otwieranej przez siebie pozycji (na wzrost lub na spadek) oraz ruchu ceny wybranego rynku.

Jak działają CFD?

W transakcjach CFD nie inwestujesz na rynku bazowym (na przykład na giełdach akcji lub towarów). Nie stajesz się więc posiadaczem danych aktywów bazowych takich jak np. akcje czy sztabki złota. Przeprowadzając transakcję CFD kupujesz lub sprzedajesz jednostki instrumentu finansowego jakim jest kontrakt CFD. Jeżeli uważasz, że cena danego aktywa wzrośnie to kupujesz CFD (otwierasz pozycję na wzrost nazywaną długą pozycją), a jeżeli uważasz, że spadnie to sprzedajesz CFD (otwierasz pozycję na spadek nazywaną krótką pozycją). Do Twojej dyspozycji są CFD na wiele globalnych rynków i aktywów w tym akcji, indeksów, towarów i surowców, walut (forex), kryptowalut i obligacji.

W CFD zyskujesz gdy ruch cen jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami i kierunkiem otwartej pozycji, a tracisz w sytuacji odwrotnej.

Co to jest lewar? Co to jest dźwignia finansowa?

CFD są instrumentami wykorzystującymi efekt dźwigni finansowej lub inaczej lewar. Oznacza to, że jeżeli chcesz przeprowadzić transakcję, wymagany jest tylko ułamek pełnej jej wartości. Kwotę niezbędną do otwarcia Twojej pozycji nazywa się Depozytem zabezpieczającym. Wykorzystanie dźwigni finansowej może zwielokrotnić zarówno Twoje zyski jak i straty. Jest to efekt przeprowadzania transakcji o większej wartości niż Twój kapitał lub depozyt zabezpieczający. W przypadku ochrony przed saldem ujemnym (wśród klientów detalicznych) nie możesz stracić więcej niż wartość Twojego rachunku."

Dowiedz się więcej o marżach CFD i jak obliczyć marżę CFD.

Jakie mogą być koszty transakcji CFD?

Koszt utrzymania pozycji: Za każdy dzień, który kończy się o godzinie 17:00 czasu w Nowym Jorku otwarte pozycje mogą być przedmiotem opłaty z tytułu utrzymania pozycji. Jednak w zależności od kierunku Twojej pozycji (na wzrost lub na spadek) możesz płacić lub otrzymać wartość odpowiadającą stawce za utrzymania Twojej pozycji. Koszty utrzymania pozycji nie są naliczane dla CFD terminowych posiadających datę wygaśnięcia.

Abonament za notowania akcyjnych CFD: Jeżeli chcesz przeprowadzać transakcje lub mieć dostęp do notowań CFD na akcje, powinieneś aktywować plan abonamentowy na Notowania Akcji CFD dla danego kraju lub grupy krajów. Zazwyczaj z aktywacją nie są związane żadne opłaty. Sprawdź opłaty tutaj.

Prowizja (dotyczy CFD na akcje): W transakcjach na akcyjnych CFD występuje prowizja transakcyjna. Przykładowo dla polskich akcji jest to 0,18% jednak nie mniej niż 10 zł całej wartości pozycji. Po prostu pomnóż wartość całej swojej pozycji przez procentową stawkę prowizji i będziesz świadomy ile zapłacisz. Weź pod uwagę minimalną wartość prowizji. Poniżej możesz zapoznać się z przykładami wyliczania prowizji na akcyjnych CFD.

Spread: czyli inaczej widełki ceny Sprzedaj i Kup, to różnica pomiędzy aktualną ceną po której możesz sprzedać i kupić. Cena Kup jest wyższa od ceny Sprzedaj. Przeprowadzając transakcję CFD pokrywasz spread, ponieważ pozycję na wzrost otwierasz po wyższej cenie spreadu (Kup) i zamykasz po niższej cenie spreadu (Sprzedaj). Odwrotnie w przypadku pozycji na spadek. Im węższy jest spread, tym mniejszy musi być korzystny dla Ciebie ruch cen byś zaczął zarabiać na Twojej pozycji. Dlatego też nasze spready są bardzo konkurencyjne.

Inwestuj na kontraktach CFD na ponad 11,500 instrumentach finansowych

Przykład 1 - Otwarcie transakcji

12000 jednostek na Spółce ABC po cenie 1 zł. Prowizja 21,6 zł

12000 (jednostek) x 1 zł (cena wejścia) = 12000 zł

12000 zł x 0.18% = 21,6 zł

Przykład 2 - Otwarcie transakcji

1000 jednostek na Spółce ABC po cenie 1 zł. Prowizja 10 zł

1000 (jednostek) x 1 zł (cena wejścia) = 1000 zł

1000 zł x 0,18% = 10 zł (wyliczona prowizja w wysokości 1,8 zł jest mniejsza od prowizji minimalnej w wysokości 10 zł, dlatego naliczona byłaby prowizja 10 zł)


Uwaga: prowizja na CFD na akcje naliczana jest przy otwarciu i zamknięciu pozycji zgodnie z wartością takiej transakcji.​

Na jakich instrumentach można przeprowadzać transakcje?

W CMC Markets do dyspozycji jest kilkanaście tysięcy instrumentów, w tym CFD na akcje, indeksy, towary, waluty (forex), kryptowaluty, obligacje i inne. Warto pamiętać, że w transakcjach CFD nie stajesz się posiadaczem aktywów bazowych, np. akcji lub sztabek złota.

Przykład transakcji CFD

Kupno CFD na akcje spółki ABC (pozycja długa)

W tym przykładzie spread dla spółki ABC to 98 / 100 (gdzie 98 to cena po której można sprzedać, a 100 kupić); spread wynosi 2.

Uważasz, że kurs tej spółki wzrośnie i dlatego kupujesz (otwierasz pozycję na wzrost, pozycję długą). Kupujesz 100 jednostek po 100 zł. Od transakcji zostanie naliczona prowizja w wysokości 18 złotych. (wyliczenie prowizji: 100 jednostek x 100 zł (kurs kupna) x 0,18% prowizji = 18 zł)

Depozyt zabezpieczający dla CFD na akcje ABC wynosi 20%, czyli dla wartości transakcji 10 tysięcy złotych, wymagane będzie 2 tysiące złotych. (wyliczenie depozytu zabezpieczającego: 100 jednostek x 100 zł kurs x 20% depozytu zabezpieczające = 2000 zł)

Pamiętaj, że jeżeli rynek odwróci się przeciwko Twojej pozycji (w tym przykładzie zacznie spadać) to możesz stracić więcej niż wartość depozytu zabezpieczającego dla tej transakcji, jednak (w przypadku klienta detalicznego) nie więcej niż wartość Twojego rachunku. W poniższych przykładach A i B nie wzięliśmy pod uwagę kosztu utrzymania pozycji.

Wynik A: zyskowna transakcja

Okazało się, że kurs spółki ABC wzrósł. Kwotowanie to 110 / 112. Zamykasz pozycję, czyli sprzedajesz po cenie sprzedaży, tj. 110 zł. Od transakcji zostanie naliczona prowizja w wysokości 0,18%, czyli 19,8 zł (100 jednostek x kurs 110 zł x prowizja 0,18% = 19,8 zł).

Różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedazy to 10 zł (kupno po 100 zł, a sprzedaż po 110 zł). Transakcja opiewała na 100 jednostek, czyli wynik na transakcji to 1000 zł. Pomniejszone o prowizje w wysokości 37,8 zł (18 zł przy otwarciu i 19,8 zł przy zamknięciu) daje to zysk w wysokości 962,2 zł.

Wynik B: stratna transakcja

Twoje przewidywania się nie sprawdziły i kurs spółki ABC spadł. Kwotowanie wynosi 93 / 95. Decydujesz się zamknąć pozycję ze stratą, czyli sprzedajesz po 93. Od transakcji zostanie naliczona prowizja w wysokości 16,74 złotych. (wyliczenie prowizji: 100 jednostek x 93 zł (kurs kupna) x 0,18% prowizji = 16,74 zł)

Różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedazy to 7 zł (kupno po 100 zł, a sprzedaż po 93 zł). Transakcja opiewała na 100 jednostek, czyli wynik na transakcji to -700 zł. Strata na kursie jest powiększona o prowizje w wysokości 34,74 zł (18 złotych przy otwarciu i 16,74 złotych przy zamknięciu) daje to stratę w wysokości 734,74 zł.

Wykorzystanie spadków cen w CFD

Jeżeli uważasz, że cena danego instrumentu spadnie to możesz otworzyć pozycję na spadek (tak zwaną krótką pozycję). By to przeprowadzić najpierw musisz sprzedać dany kontrakt CFD, a następnie gdy cena spadnie, kupić i zamknąć pozycję. Jeżeli pomylisz się i po otwarciu Twojej pozycji na spadek, cena zacznie rosnąć to zamykając pozycję wyżej niż ją otworzyłeś poniesiesz stratę. Strata może być większa niż depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia takiej pozycji, ale w (przypadku klientów detalicznych) nie może przekroczyć wartości Twojego rachunku.

Inwestuj na naszych platformach mobilnych

Nasza platforma mobilna zapewnia dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów wraz z pakietem wskaźników oraz kalendarium rynkowego, alertów z opcją push, komentarzy rynkowych w formie tekstowej i video.

Zabezpieczanie się przed spadkami na giełdach (hedging)

Jeżeli zainwestowałeś już na rynku akcji w innej firmie inwestycyjnej, a obawiasz się spadków cen w krótkim terminie, możesz wykorzystać CFD do zabezpieczenia się przed taką okolicznością. Zamiast sprzedawać swoje akcje, możesz otworzyć pozycję na spadek w CFD na te same akcje. W przypadku spadków na giełdzie, wartość Twoja portfela akcji spadnie, ale ten spadek wartości zostanie skompensowany zyskiem z otwartej pozycji CFD na spadek cen.

Przykładowo kupiłeś akcje KGHM za 20 tysięcy złotych. Uważasz, że długoterminowo akcje KGHM będą zyskiwać, jednak w krótkim terminie obawiasz się chwilowego spadku ich ceny. Zamiast sprzedawać akcje KGHM, możesz otworzyć krótką pozycję na CFD na akcje KGHM. Przykładowo otwierasz pozycję na spadek w CFD na KGHM o wartości 20 tysięcy złotych (deponując tylko pewien ułamek tej wartości). Akcje KGHM spadają o 10%, a Ty zamykasz pozycję CFD na spadek kursu akcji KGHM. Wartość Twojego portfela akcji KGHM spadła o 2 tysiące złotych, ale 2 tysiące złotych zarobiłeś na transakcji CFD i w ten sposób zabezpieczyłeś się od spadków cen. (dla uproszczenia w niniejszym przykładzie i wyliczeniu nie są brane koszty transakcyjne w CFD, które pomniejszą zysk z transakcji CFD).

Zabezpieczanie czyli hedging Twojego portfela akcyjnego w CFD jest popularną strategią inwestorów akcyjnych.

FAQS

Jak długo mogę mieć otwarte kontrakty CFD?

Dostępne są dwa rodzaje kontraktów CFD: kasowe i terminowe. Kasowe CFD nie mają daty wygaśnięcia, możesz je więc utrzymywać tak długo jak tylko uważasz. Isotnym elementem związanym z utrzymywaniem pozycji na kasowych CFD są koszty utrzymania pozycji. Terminowe CFD mają konkretną datę wygaśnięcia, gdy zostaną finalnie rozliczone. W przypadku terminowych CFD nie są naliczane koszty utrzymania pozycji.

Czy CFD są właściwe dla początkujących inwestorów?

Transakcje CFD są odpowiednie dla inwestorów o różnym poziomie zaawansowania i wiedzy. Podkreślamy jednak ryzyko transakcji CFD. Zawsze sugerujemy również stałe edukowanie się w zakresie rynków finansowów. Zachęcamy do oglądania kanału YouTube ‘CMC Markets Polska’, zaznajomenia się z przewodnikami po naszej platformie transakcyjnej oraz uczestnictwa w naszych bezpłatnych seminariach i webinariach. Dobrym ruchem może być też otwarcie rachunku demo, gdzie transakcje CFD można prowadzić wirtualnie.

Jak mogę zacząć przeprowadzać transakcje CFD?

Transakcje możesz przeprowadzać na rachunku demo (wirtualnie) oraz na rachunku rzeczywistym ryzykując prawdziwe środki. Rachunek rzeczywisty możesz otworzyć bardzo szybko całkowicie zdalnie. Najpierw wypełnij  wniosek o otwarcie rachunku, a następnie na platformie „załaduj” skany wymaganych dokumentów weryfikacyjnych. Po otwarciu rachunku będziesz mógł go zasilić przelewem bankowym lub kartą debetową/kredytową lub innym dostępnym sposobem. Będąc już klientem CMC Markets, poprzez CFD możesz inwestować na rynkach akcji, indeksów, walut, kryptowalut, towarów, surowców, obligacji i ETFów.

Czy w CFD mogę stracić więcej zainwestowany kapitał?

Możesz stracić więcej niż pierwotny depozyt zabezpieczający niezbędny do otwarcia pozycji, ale (będąc klientem detalicznym) nie możesz stracić więcej niż wartość całego rachunku.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app