Slownik: L

These are common terms used in the financial services industry
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lewar

Inaczej dźwignia finansowa narzędzie umożliwiające otwarcie pozycji większej niż posiadana gotówka. W efekcie możliwe jest osiągnięcie kilkukrotnie wyższych zysków przy ryzyku kilkukrotnie większych strat.

Libor

Skrót od ang. London InterBank Offered Rate. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Dotyczy 10 walut i 15 terminów zapadalności od overnight do 12 miesięcy. Łącznie jest to 150 różnych wartości dziennie.

Limit ceny sprzedaży

Warunkowe zlecenie, które wskazuje na cenę, po której może zostać sprzedany instrument, cena może być określona, lub wyższa.

Linie trendu

Prosta linia przebiegająca w poprzek na wykresie, który wskazuje na ogólną tendencję. W trendzie wzrostowym , linia jest rysowana poniżej i działa jako linia wsparcia ; przeciwnie odnosi się do tendencji spadkowej . Gdy składnik przełamuje linię trendu , trend jest uznawany za nieważny.

Logi

Zapisy w systemie dotyczące aktywności w tym transakcyjnej na danym rachunku.

Loonie

Slang. Dolar kanadyjski.

Lot

Umowna, wystandaryzowana wielkość zlecenia dla danego instrument. Na rynku walutowym lotem określa się zazwyczaj 100 000 jednostek waluty bazowej.

Luka cenowa

Różnica między żądanym poziomem zlecenia a jego rzeczywistą ceną, po której zostało wykonane (patrz także Fill) . Poślizg może wystąpić w okresach większej zmienności , gdy ceny rynkowe są niezwykle zmienne lub mają luki .

Luka cenowa

Sytuacja na rynku, gdzie cena transakcyjna znacznie odbiega od poprzedniej ceny. Pomiędzy tymi cenami nie ma żadnych transakcji. Zazwyczaj taka sytuacja występuje na rynkach, które działają w cyklu sesyjnym, np. akcjach. Może jednak również wystąpić na rynkach działających 24h dobę w sytuacji chwilowego spadku płynności na rynku.

Land Rover BAR

Jako oficjalny partner zespołu żeglarskiego Land Rover BAR, wspieramy zespół Sir Bena Ainslie w Pucharze Ameryki.

Dowiedz się więcej

NSW Waratahs

Z dumą wspieramy zespół Super XV Rugby, gigantów NSW Waratahs, jeden z najbardziej znanych zespołów rugby w Australii.

Dowiedz się więcej

DO GÓRY

Ta strona używa plików cookies, których usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług. Informacje o Cookies.

Zamknij
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko.