Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Słownik: L

These are common terms used in the financial services industry

Lewar

Inaczej dźwignia finansowa narzędzie umożliwiające otwarcie pozycji większej niż posiadana gotówka. W efekcie możliwe jest osiągnięcie kilkukrotnie wyższych zysków przy ryzyku kilkukrotnie większych strat.

Libor

Skrót od ang. London InterBank Offered Rate. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Dotyczy 10 walut i 15 terminów zapadalności od overnight do 12 miesięcy. Łącznie jest to 150 różnych wartości dziennie.

Limit ceny sprzedaży

Warunkowe zlecenie, które wskazuje na cenę, po której może zostać sprzedany instrument, cena może być określona, lub wyższa.

Linie trendu

Prosta linia przebiegająca w poprzek na wykresie, który wskazuje na ogólną tendencję. W trendzie wzrostowym , linia jest rysowana poniżej i działa jako linia wsparcia ; przeciwnie odnosi się do tendencji spadkowej . Gdy składnik przełamuje linię trendu , trend jest uznawany za nieważny.

Logi

Zapisy w systemie dotyczące aktywności w tym transakcyjnej na danym rachunku.

Loonie

Slang. Dolar kanadyjski.

Lot

Umowna, wystandaryzowana wielkość zlecenia dla danego instrument. Na rynku walutowym lotem określa się zazwyczaj 100 000 jednostek waluty bazowej.

Luka cenowa

Różnica między żądanym poziomem zlecenia a jego rzeczywistą ceną, po której zostało wykonane (patrz także Fill) . Poślizg może wystąpić w okresach większej zmienności , gdy ceny rynkowe są niezwykle zmienne lub mają luki .

Luka cenowa

Sytuacja na rynku, gdzie cena transakcyjna znacznie odbiega od poprzedniej ceny. Pomiędzy tymi cenami nie ma żadnych transakcji. Zazwyczaj taka sytuacja występuje na rynkach, które działają w cyklu sesyjnym, np. akcjach. Może jednak również wystąpić na rynkach działających 24h dobę w sytuacji chwilowego spadku płynności na rynku.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app