Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Słownik: C

These are common terms used in the financial services industry

CAC

Jest to indeks giełdowy ważony wartością rynkową, w którego skład wchodzi 40 spółek notowanych na paryskiej giełdzie.

Carry trade

Strategie, gdzie w celu wykorzystania różnicy wysokości stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami, sprzedaje się niżej oprocentowaną walutę, a następnie wykorzystuje się pozyskane środki do zakupu innej, wyżej oprocentowanej waluty. Typową kombinacją walut wykorzystywanych w transakcjach tego typu są na przykład USD lub JPY (waluty z niskim poziomem stóp procentowych) w parach z AUD lub NZD (waluty z wysokim poziomem stóp procentowych)

Cena

Dwustronna cena rynkowa dla danego instrumentu, ponieważ jest dwustronna możesz dokonać zakupu lub sprzedaży danego instrumentu w zależności od tego, czy uważasz że cena wzrośnie, czy spadnie.

Cena dwukierunkowa

Kiedy dla transakcji FX równocześnie podawana jest cena kupna i sprzedaży.

Cena kasowa (również cena Spot)

Bieżąca cena podstawowego aktywa. Często tym terminem określa się cenę indeksów giełdowych. Synonimem jest cena spot – termin używany zazwyczaj w transakcjach forex i na rynku towarowym.

CFD

Kontrakt na różnice (CFD) to instrument pochodny, który umożliwia przeprowadzanie transakcji na ruchach cen bazowych aktywów (takich jak na przykład indeksy lub towary). CFD jest umową pomiędzy dwiema stronami na wymianę kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia pozycji. W CFD nie posiada się aktywów bazowych, jednak można wykorzystywać ruchy cen instrumentów. Inne nazwy to: kontrakt różnicy kursowej, kontrakt różnic kursowych, kontrakt na różnice kursowe, kontrakt CFD (ang. contract for difference).

CPI

(ang. Consumer price index) – indeks cen konsumentów jest miarą inflacji dla danego regionu, np. kraju; bazuje na koszyku określonych dóbr i usług.

Cross lub kurs krzyżowy

Para lub kurs pary walutowej, która nie zawiera USD, np. EURJPY.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app