CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Marginhandel

Marginhandel gir tradere muligheten til å øke deres eksponering mot forskjellige finansielle instrumenter, som indekser, valuta, råvarer og aksjer. Det gir muligheten til å utføre større handler uten å sette av posisjonens fulle verdi som innskudd.

Dette innskuddet (en prosentandel av posisjonens fulle verdi) kalles marginkrav.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Hva er marginhandel?

Når du handler på margin kan du investere mer penger i markedet enn det du har på din handelskonto. På en måte låner du penger fra megleren for å øke eksponeringen din i markedene. Dette kan da føre til at du får høyere avkastning dersom traden går din vei.

Det er viktig å huske at om du handler på margin, så vil gevinst og tap baseres på den fulle verdien av handelen du utfører. Handel på margin kan altså øke gevinsten din, men kan også betydelig øke tapet dersom handelen ikke går din vei og kan føre til at hele innskuddet går tapt.

Et eksempel på marginhandel

Dersom marginkravet for et instrument er 5% og du ønsker å åpne en posisjon med en total verdi på 100 000kr, trenger du kun å gjøre et innskudd på 5 000kr for å kunne åpne denne posisjonen. Marginhandel er tilgjengelig på et bredt spekter av finansielle instrumenter, inkludert valuta, råvarer, indekser, aksjer, rentepapirer og kryptovaluta.

Hvordan kalkulere margin?

Ulike CFD-leverandører kan ha forskjellige marginkrav på visse instrumenter. En generell regel er at jo mer volatilt et instrument er, jo høyere er det sannsynlig at marginkravet vil være.

Den som handler må være sikker på at det er tilstrekkelig med midler på sin handelskonto for å kunne dekke marginkravet. Det er viktig å forstå hvordan man kalkulerer marginkrav.

Finn ut mer om kalkulering av CFD marginer her.

Lyst å handle på over 12 000​ instrumenter?

Hvordan øker marginhandel potensiell gevinst og tap?

Som nevnt tidligere vil marginhandel øke både gevinst og tap. Høy volatilitet i markedet kan føre til store bevegelser på posisjonen din. En trader kan ende opp med å tape hele kontoinnskuddet dersom markedet beveger seg i motsatt retning enn forventet.

Hva betyr «margin call»?

Om du handler på margin kan du bli utsatt for et varsel om kontolikvidering også kjent som «margin call» dersom verdien av posisjonen din faller under marginkravet. Megleren krever da at det blir gjort et innskudd på kontoen for å opprettholde marginkravet eller at man reduserer posisjonen. Om dette ikke blir gjort vil posisjonene automatisk stenges. Dette kaller vi hos oss en kontolikvidering.

Les mer om risiko og kontolikvidering her.

Egenskaper med å handle på margin

Den største forskjellen med marginhandel kontra handel uten giring er muligheten til å øke eksponeringen din i de finansielle markedene. Det er en effektiv måte å bruke kapitalen din på fordi du ikke trenger å gjør et innskudd på den fulle verdien av posisjonen du ønsker å åpne. Siden alle pengene dine ikke er bundet opp i én transaksjon, kan du bruke dem til andre investeringer.

Man kan også bruke marginhandel til å redusere risiko i sin totale investeringsportefølje. En populær strategi er hedging. Hedging er en strategi som kan hjelpe deg redusere risiko i porteføljen din. Et eksempel på en hedging-strategi kan være en investor som har en long-portefølje bestående av aksjer, men er bekymret for makroforhold som kan påvirke aksjemarkedet som helhet negativt. Investoren kan da bestemme seg for å redusere sin totale porteføljerisiko ved å shorte en aksjeindeks.

Les mer om CFD-trading strategier her.

Handelsplattform for marginhandel

Hos oss handler alle kunder med margin på posisjonene de åpner. Dette øker markedseksponeringen med muligheten til å få høyere avkastning. Husk imidlertid at tapene kan øke i like stor grad hvis handelen ikke er vellykket. Derfor anbefaler vi at du bruker en risikostyringsstrategi før du handler.

Om du ønsker å trene på å handle på margin med CFDer kan du åpne en demokonto og få muligheten til å handle helt risikofritt med 100 000kr i fiktive penger. Du får da muligheten til å bli kjent med plattformen før du åpner en livekonto og handler med egne penger.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.