CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

CFD-trading strategier du bør kjenne til

Lær populære trading strategier som kan brukes ved å ta i bruk giring i de finansielle markedene. Enten du er interessert i day trading, hedging eller å holde langsiktig posisjoner i markedene er denne artikkelen ment for deg. Vi vil utforske trading strategier som kan tas i bruk av både nybegynnere og profesjonelle.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

CFD-trading strategier

I denne artikkelen vil vi utforske fire forskjellige strategier innen CFD-handel som vil gi deg en bedre forståelse av de finansielle markedene, fordelene med CFDer (contract for differenece) og risikoen involvert med CFD-handel. Strategiene kan innebære bruk av giring, det betyr større svingninger enn kun handel med egenkapital. Innskuddet ditt brukes som margin for å øke eksponeringen din i markedene. Dette kommer også med et høyt nivå av risiko, noe vi vil se nærmere på.

Hvorfor ikke teste ut noen av strategiene dine med en risikofri demokonto med fiktive penger for å komme i gang?

CFD-day trading

“Intradag trading” er en populær kortsiktig trading strategi som involverer å åpne en posisjon med en plan om å gå ut av posisjonen innen utgangen av dagen. Dette gjøres med hensikten å tjene på små og hyppige prisbevegelser. Det er nødvendig å overvåke prisutviklingen nøye ved denne strategien. Day tradere har ofte stort fokus på løpende makronyheter og andre markedssensitive begivenheter. Prisnivåer identifisert gjennom teknisk analyse er også relativt utbredt.

Eksempel:

Se for deg at en trader ønsker å spekulere i utviklingen til et populært valutapar, som EUR/USD. Dette valutaparet er kjent for å ha høy likviditet og en lav spread, egenskaper som er verdsatt blant kortsikte tradere.

En daytrader kan studerer støtte- og motstandsnivåene fra tidligere handelsdager for å kunne forutse mulige vendepunkter i kursen på EUR/USD. Han åpner en posisjon med en kjøpspris på 1.1710 og hvis prisen skulle stige til 1.1750, kan han stenge posisjonen før dagen er omme. Dette er et eksempel på en vellykket daytrade.

Derimot, om prisen kontinuerlig faller og faller under 1.1700, så kan day traderen bestemme seg for å stenge posisjonen med et håndterlig tap. Dette er et eksempel på en mislykket day trade.

TRADING ANALYSIS

Trade på nyheter

Å handle på nyheter er en annen kortsiktig strategi som krever at man holder seg oppdatert på økonomiske kunngjøringer og markedsforventninger i kommende fremtid. Nyhetstradere trenger sterke beslutningtakings-ferdigheter for å kunne ta raske avgjørelser. Dette er en særlig nyttig strategi i volatile markeder som er sensitive for makronyheter. Eksempelvis olje, indekser, utvalgte aksjer og kryptovaluta.

Eksempel:

La oss ta et eksempel fra folkeavstemingen i Storbritania om å forlate EU (Brexit) i 2016.

I dette eksempelet er en på utkikk etter muligheten til å utnytte svingninger i GBP mot andre valutaer som følge av folkeavstemingen sitt kontrolversielle utfall. CMC GBP Indeks ble handlet på en kjøp/selg pris på 1,007/1,006 før første avstemningsresultet ble kjent. Da resultatene ble offentliggjort, viste det seg at en høyere prosentandel av befolkningen stemte for å forlate EU enn antatt. Dette førte til at tradere antok et fall i det britiske pundet.

Traderen bestemmer seg for å ta en short posisjon og selge instrumentet på 1,006. Hypotesen hans viser seg å være riktig og det britiske pundet faller mot andre valutaer som følge av de uventedende nyhetene. Desto flere poeng instrumentet faller, desto større blir avkastningen.

Det er viktig å vite at prisene ikke alltid følger den samme utviklingen de først tar etter nyheter blir publisert. Det britiske pundet falt i verdi etter meningsmålingene, men steg noen måneder senere. Dette er et eksempel på at markedets reaksjoner kan snu og gå andre veien. Markedsdynamikken kan fort endre seg og fordrer årvåkenhet for å lykkes som trader.

CFD-hedging

Hedging er noe som gjøres for å redusere risikoeksponeringen i en eksisterende posisjon eller portefølje.

Hedging er en strategi som kan hjelpe tradere redusere risiko i porteføljen sin. Du kan også bruke tradisjonelle trygg-havn aktiva som en hedge, for eksempel gull, valutaer som CHF og statsobligasjoner. Slike finansielle instrument er historisk sett mindre utsatt ved store fall i finansmarkedene.

Et eksempel på hedging kan være en investor som har en long portefølje bestående av aksjer, men er bekyrmet for makroforhold som kan påvirke aksjemarkedet som helhet negativt. Investoren bestemmer seg da for å redusere sin systematiske risiko ved å shorte en aksjeindeks.

Pair trading

Pair trading er en avansert trading strategi som involverer å åpne en long posisjon og en short posisjon i to instrumenter. Både kortsiktige og langsiktige tradere kan bruke pair trading i deres investeringsstrategi. Profitten fra en pair trade er basert på prisutviklingen til de to utvalgte instrumentene relativt til hverandre.

Eksempel:

La oss ta for oss et konkret eksempel på en pair trade.

En trader åpner en long posisjon på gull og åpner en short posisjon for en tilsvarende verdi sølv. Avkastningen fra en slik trade kan variere avhengig av hvordan de to råvarene utvikler seg, relativt til hverandre.

Begge instrumentene beveger seg i lik retning med samme verdi

Hvis både gull og sølv beveger seg med en lik prosentandel i samme rening vil de to sidene av traden oppveie hverandre. For eksempel, hvis både gull og sølv går opp 10%, så vil gevinsten fra long posisjonen i gull oppveie for short posisjonen i sølv. Dette betyr at netto avkasting fra denne traden tilsvarer null, sett bort i fra handelskostnader.

Begge instrumentene beveger seg oppover

Om gull øker med 10% og sølv øker med 8%, vil 10% økning i gull oversige tapet på 8% i sølv. Dette betyr at netto avkastning er 2%.

Om sølv faller 8% og gull faller 10%, så vil tapet på long posisjonen i gull overstige inntjeningen på shortposisjonen i sølv. Dette vil bety en negativ netto avkasting på 2%.

Begge instrumentene går ned

Om gull faller med 8% og sølv faller med 10%, så vil inntjeningen på short posisjonen i sølv overstige tapet fra long posisjonen i gull. Du sitter da igjen med en netto avkastining på 2%.

Om sølv faller 8% og gull faller 10%, vil tapet på long posisjonen i gull overstige avkastningen fra short posisjonen i sølv. Du sitter da igjen med en netto avkastning på negativ 2%.

Begge instrumentene beveger seg din vei

Dersom gull øker med 10% og sølv faller med 8% vil du tjene på begge sider av traden. Du sitter da igjen med en netto avkastning på 18%.

Begge instrumentene beveger seg mot deg.

Dersom gull faller med 8% og sølv øker med 10%, så sitter du igjen med en netto avkastning på negativ 18%. Dette er en del av risikoen med pair trading.

Fundamental analyse

En trader trenger ikke nødvendigvis å være kortsiktig av natur. Tradere har ofte ulik tilnærming og horisont avhengig av markedsdynamikken til enhver tid.

En tilnærming kan være gjennom fundamental analyse, man kan gjøre en dyptgående analyse av et selskap eller en sektor.

Fundamental analyse betyr at man setter seg inn i regnskapet til et selskap, samtidig som man tillegger forutsetninger på drivere som kan påvirke selskapets inntjening fremover. En fundamental tilnærming betyr at man legger til grunn at dagens kurs reflekterer markedets forventning om fremtidig kontantstrøm i det gitte selskapet. Man kan gjøre analysen og forutsetningen komme til konklusjon om man er enig med markedet, eller disse forventningene er overdrevet eller underdrevet.

Eksempel på long posisjon

En trader gjør dypdykk i regnskapstallene, identifiserer høy grad av fri kontantstrøm som er høyere enn konkurrentene samtidig som selskapets balanse virker solid. Deretter antar man at dette kommer aksjonærene til gode gjennom økte utbytter fremover. Traderen baserer seg på overnevnte og inntar en long posisjon der horisonten er minimum et år.

Eksempel på short posisjon

Den fundamentalt orienterte traderen identifiserer gjennom klassisk analyse at et vekst selskap er høyt priset i forhold til det realistiske potensiale for forretningsmodellen. Med andre ord antar man at markedets forventning til fremtidig kontantstrøm er for høy i forhold til hva man ved rasjonelle forutsetninger kan legge til grunn. På bakgrunn av dette bestemmer traderen seg for å shorte selskapet (satse på fall i aksjekursen).

Viktige faktorer ved fundamental analyse å ha i mente er å bruke tilstrekkelig med tid og ressurser til å sette seg godt inn i hver enkelt analyse. Dernest å ha tålmodighet til at tesen kan materialisere seg.

Hvordan komme i gang med trading

1. Åpne en CFD trading konto. Du kan enten starte med en live CFD konto om du ønsker å gjøre et innskudd og handle i markedene med en gang, eller du kan åpne en risikofri demo CFD konto for å øve deg med 100 000kr i fiktive penger.

2. Bygg opp kunnskapen din. Les deg opp på artikler relatert til handel handel med CFDer. CMC Markets tilbyr gratis ressurser som du kan bruke til å få mer kunnskap om handel.

3. Utforsk produktene. Vi tilbyr CFDer på over 12 000 globale instrumenter. Disse inkluderer blant annet aksjer, valutaer, råvarer, indekser, rentepapirer, ETFer, kryptovaluta og aksjekurver.

4. Velg en strategi. Definner strategien din og gjør nødvendige justeringer.

5. Vurder din egen risikotoleranse. Bruken av giring øker risikoen for å tape penger, men kan også føre til høyere fortjeneste om det går riktig vei. Ta i bruk risikostyrings-verktøy som stop-loss ordrer for å begrense nedsiden av investeringen din.

Tips for CFD-handel

Det kan være vanskelig å få en trading strategi til å fungere effektivt. Her er noen tips som kan komme til nytte når du skal utføre din neste handel:

  • Lag en plan og følg denne
  • Analyser markedet du handler i før du åpner en posisjon
  • Bli kjent med din egen risikotoleranse
  • Bygg opp kunnskapen din om CFDer og derivathandel
  • Bestem deg for hvor mye penger du er villig til å risikere
  • Bruk både teknisk og fundamental analyse for å overvåke posisjonene dine

Risikostyring med CFDer

Man må alltid vurdere risikoen man tar ved å utføre en handel.

Bruken av giring tillater deg å åpne en større posisjon ved å ta i bruk lånte penger for å få en større eksponering i finansielle markeder. Selv om giring er en av fordelene med CFD handel, kan det også sees på som et risikoelement siden det øker muligheten for å tape penger.

Mange tradere velger å ta i bruk risikostyringstiltak når de kjøper eller selger en posisjon. Dette kan være tradisjonell stop-loss, trailing stop-loss eller garantert stop-loss ordrer. Vurder også hvor stor prosentandel av kontoen din sin verdi du ønsker å risikere på hver enkel handel.

Les mer i guiden våres om risikostyring.

Hvilke kostnader er knyttet til CFD-handel hos oss?


Finansieringskostnader

Holder du posisjoner over natten kan du forvente å betale finansieringskostander. Dette er normalt for medium og langsiktige investorer, men day tradere prøver ofte å unngå disse kostnadene. Les mer om finansieringskostnader her.

Kurtasjer

Kurtasjekostnader gjelder kun for handel av individuelle aksjer og ETFer. Kontoen din vil pådra seg en kurtasjekostad hver gang du kjøper eller selger en aksjeposisjon. Kurtasjen varierer avhengig av hvilken børs aksjen er notert på. Les er om kurtasje her.

Spread

Mange tradere velger å ta i bruk risikostyringstiltak når de kjøper eller selger en posisjon. Dette kan være tradisjonell stop-loss, trailing stop-loss eller garantert stop-loss ordrer. Vurder også hvor stor prosentandel av kontoen din sin verdi du ønsker å risikere på hver enkel handel.

I CFD-handel er spread differansen mellom nåværende kvoterte kjøpskurs og salgskurs for et produkt. Den kvoterte kjøpskursen er alltid høyere enn den kvoterte salgskursen, og underliggende markedskurs vil generelt være midt i mellom disse to kursene. Les mer om spread her.

Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.