CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Forståelse og beregning av CFD-marginer

For å kunne åpne en CFD-posisjon på kontoen må du å foreta et innskudd som kalles margin. Marginen du må deponere gjenspeiler en prosentandel av posisjonens fulle verdi. På vår plattform kalles dette posisjonens marginkrav.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Posisjonens marginkrav vil bli beregnet ved bruk av de gjeldende marginkrav, som vist i produktbiblioteket på plattformen.

For aksjer kan det gjelde forskjellige satser avhengig av størrelsen på posisjonen i dette produktet eller den tier som din posisjon (eller en del av din posisjon) i dette produktet faller innenfor.

Den delen av posisjonen som faller innenfor hver tier er underlagt marginkravet som gjelder det tieret.

Det er tier 1 midtkursen (vist på plattformen) som brukes til å beregne posisjonens marginkrav.

Gratis demokonto

Øv deg på trading uten risiko med virtuelle midler på Next Generation-plattformen vår.

Åpne en demokonto

Posisjonens marginkrav beregnes for eksempel som følger:

Selskap ABC (NOK) marginsatser

NivåPosisjonsstørrelse (enheter)Marginkrav
10-100020%
2>1000-300025%
3>3000-500030%
4>5000-1000035%
5Over 1000050%

Posisjonens marginkrav beregnes for eksempel som følger:

Selskap ABC (NOK) marginsatser

NivåPosisjonsstørrelseMarginkravBeregningen
1100020%2,75NOK*1000 x 20% = 550NOK
2200025%2,75NOK*2000 x 25% = 1375NOK
3200030%2,75NOK*2000 x 30% = 1650NOK
4150035%2,75*1500 x 35% = 1443,75NOK
5050%0
Total6500>Total = 5018,75NOK>

Den underliggende verdien av dine samlede posisjoner er NOK 17 875,00 (6500x2,75).

Som du kan se, marginbasert trading gir deg muligheten til å åpne en posisjon ved å bare deponere en prosentandel av hele posisjonens verdi. Dette betyr at tapene dine vil bli større og at du kan tape hele ditt innskudd. Gevinst og tap står i forhold til hele verdien av posisjonen. Marginbasert trading passer ikke nødvendigvis for alle, og du må forsikre deg om at du forstår risikoene som er involvert og om nødvendig søke uavhengig faglig råd før du plasserer en ordre.

Prøv tradingplattformen vår med en demokonto

Prøv vår nettbaserte plattform som har markedskalender i realtid, prisvarsler og modulkobling.

  • Fyll inn et kort søknadsskjema

  • Utforsk den intuitive tradingplattformen vår

  • Trade markedene risikofritt

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.