CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Forståelse og beregning av CFD-marginer 

For å kunne åpne en CFD-posisjon på kontoen må du å foreta et innskudd som kalles margin. Marginen du må deponere gjenspeiler en prosentandel av posisjonens fulle verdi. På vår plattform kalles dette posisjonens marginkrav.

Posisjonens marginkrav vil bli beregnet ved bruk av de gjeldende marginkrav, som vist i produktbiblioteket på plattformen. 

For aksjer kan det gjelde forskjellige satser avhengig av størrelsen på posisjonen i dette produktet eller den tier som din posisjon (eller en del av din posisjon) i dette produktet faller innenfor.

Den delen av posisjonen som faller innenfor hver tier er underlagt marginkravet som gjelder det tieret.

Det er tier 1 midtkursen (vist på plattformen) som brukes til å beregne posisjonens marginkrav.

Gratis demokonto

Øv deg på trading uten risiko med virtuelle midler på Next Generation-plattformen vår.

Åpne en demokonto

Posisjonens marginkrav beregnes for eksempel som følger:

Selskap ABC (NOK) marginsatser

Nivå Posisjonsstørrelse (enheter) Marginkrav
1 0-1000 20%
2 >1000-3000 25%
3 >3000-5000 30%
4 >5000-10000 35%
5 Over 10000 50%
CMC Markets

Basert på marginkravene i tabellen for Selskap ABC (GBP), hvis en posisjon på 6 500 enheter bruker nivå 1 midtkursen på NOK 2,75, ville marginen være NOK 5018,75.

Posisjonens marginkrav beregnes for eksempel som følger: 

Nivå Posisjonsstørrelse Marginkrav Beregningen
1 1000 20% 2,75NOK*1000 x 20% = 550NOK
2 2000 25% 2,75NOK*2000 x 25% = 1375NOK
3 2000 30% 2,75NOK*2000 x 30% = 1650NOK
4 1500 35% 2,75*1500 x 35% = 1443,75NOK
5  0 50%  0
Total 6500
Total = 5018,75NOK

Den underliggende verdien av dine samlede posisjoner er NOK 17 875,00 (6500x2,75).

Som du kan se, marginbasert trading gir deg muligheten til å åpne en posisjon ved å bare deponere en prosentandel av hele posisjonens verdi. Dette betyr at tapene dine vil bli større og at du kan tape hele ditt innskudd. Gevinst og tap står i forhold til hele verdien av posisjonen. Marginbasert trading passer ikke nødvendigvis for alle, og du må forsikre deg om at du forstår risikoene som er involvert og om nødvendig søke uavhengig faglig råd før du plasserer en ordre.

Prøvekjør tradingplattformen vår med en testkonto

CMC Markets

Opplev den kraftige nettbaserte plattformen vår som har skanner for mønstergjenkjennelse, prisvarsler og modulsammenlenking.

  • Fyll inn et kort skjema og begynn å handle
  • Utforsk den intuitive tradingplattformen vår
  • Handle på markedene risikofritt

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

TOP