CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Virusfrykten er gull verdt

Virusfrykten er gull verdt

Omfanget av coronaviruset er ennå ikke kjent. Virusfrykten har ført til store svingninger i oljepris, aksjer og valuta, og rentene på amerikanske statsobligasjoner stuper. Men bak munnbind, røde grafer og svetteperler glimrer gullet som aldri før. 

Det er nå drøyt fem uker siden coronaviruset skyldte innover verdens aksjemarkeder. På kort tid har etterspørselen etter flyreiser stupt, varefrakten falt og frykten i aksjemarkedet steget. Oljeprisen var på det verste ned nesten 20 prosent mens Hong Kong-indeksen er ned med mer enn fem prosent den siste måneden. Den norske kronen har også fått seg en trøkk, spesielt målt mot dollar. Siden midten av januar har dollaren styrket seg med over fem prosent mot norske kroner og kostet ved inngangen til helgen 9,33 kroner. Så dyr har den ikke vært siden 2001. 

Kronesvekkelsen kan ikke forklares ut ifra fundamentale forhold. Norsk økonomi går forholdsvis bra og vi har blant verdens høyeste renter. Årsaken til svekkelsen skyldes at pengene hentes ut av små og risikable valutaer, og strømmer inn i tryggere havner som dollar og yen når usikkerheten vokser.

Ingen trygge havner er imidlertid like kjente som «gullhavnen». Gull er tradisjonelt ansett for å være en god beskyttelse mot både inflasjon og fall i aksjemarkedene. Tiltakende resesjonsfrykt har bidratt til at gullprisen har steget med over 20 prosent siden samme tid i fjor. Den sterkeste veksten har vi imidlertid sett i 2020. Både konflikt mellom USA og Iran, og virusutbruddet som nå herjer, har bidratt til at gullprisen har steget med nesten 8 prosent så langt i år. Det er veldig mye for en råvare som gull. Kursen, som før helgen var 1633 dollar per unse, har ikke vært høyere mot dollar på over syv år. Mot pund og euro har den aldri vært høyere.

Den voldsomme oppgangen vi har sett i gull får enkelte tradere til å svette. Betydelig oppgang medfører nesten alltid en tilsvarende betydelig fare for tilbakegang. Dersom de kinesiske tallene stemmer, at virusspredningen er avtakende og vi dermed får kontroll på viruset i første kvartal, er det store muligheter for at gullprisen faller tilbake til nedre halvdel av 1500-tallet. Det er dette scenarioet mange analytikere tror på. Dersom tallene derimot ikke stemmer, og virussituasjonen er like uavklart eller verre etter første kvartal, vil vi kunne få en solid videre oppgang i gull og store fall på børsene.

Så langt har det meste av virusfrykten prellet av det amerikanske aksjemarkedet. Til tross for at fryktindeksen VIX ligger på et forholdsvis høyt nivå er den amerikanske hovedindeksen på all-time-high. Det kan nesten virke som om ingen negative nyheter biter på den amerikanske hovedindeksen. Riktignok går den amerikanske økonomien forholdsvis bra, men spørsmålet er om tendensen er bærekraftig. Flere steder i verden, spesielt Europa, viser tegn til avtagende vekst. I tillegg har vi en situasjon med geopolitisk usikkerhet mellom USA og Kina, coronavirus og nært forestående presidentvalg. Mange mener det er litt for mange usikkerhetsmomenter til å kunne forsvare en slik prising.

Grunnen til at aksjemarkedet likevel er priset så høyt er at sentralbanken har lovet å motvirke enhver nedgang i markedet med kjøp av statsobligasjoner. Dette øker prisen på obligasjonene og tilfører likviditet til markedet, samtidig som de lange rentene faller og aksjer relativt sett blir mer attraktivt. Konsekvensen er stigning i prisen på aksjer, obligasjoner, gull og dollar på en gang, en rimelig uvanlig kombinasjon.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app