CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Hedgefond vs Darwin

Lenge var de selve eliten på Wall Street. Nå må hedgefondene tilpasse seg en ny virkelighet. 

Den globale hedgefondindeksen HFRI 500 Fund Weighted Composite Index falt 4,2 prosent i løpet av 2022, det dårligste året siden 2018.
 
Hedgefondene, med sine frie investeringsmandater og fleksible strategier, er ment å beskytte investorene mot nedsiden når markedet surner. Men historikken viser at det har gått på bekostning av avkastningen over tid: per desember 2022 hadde hedgefondindeksen gitt 61 prosent avkastning de siste ti årene, mot hele 227 prosent for S&P 500-indeksen. 
 
Hedgefondindustrien ble rammet av netto uttak på 55 milliarder dollar i løpet av 2022, ifølge Hedge Fund Research. Det var den største kapitalflukten siden 2016, og en forsterkelse av en urovekkende trend. De siste syv årene er det kun 2017 og 2021 som har gitt (marginal) nettotegning. 
 
Første kvartal i år viste riktig nok netto tegning, men på lengre sikt må hedgefondene forholde seg til et endret markedslandskap. Det gir store utfordringer, men også gode muligheter for de mest tilpasningsdyktige. Heller ikke hedgefondforvalterne slipper unna Darwins evolusjonsteori.  
 
Det er særlig tre trender som peker seg ut: lavere honorarer, mer utbredt bruk av teknologi som kunstig intelligens (KI) og større innslag av hobbyinvestorer på kundelistene.
 
Lavere honorarer
Hedgefondforvalterne vet å ta seg godt betalt gjennom den såkalte «two and twenty» -modellen: 2 prosent av den årlige forvaltningskapitalen og 20 prosent av avkastningen over en forhåndsdefinert benchmark. Slik blir det fort penger av, og de største Wall Street-stjernene er blitt dollarmilliardærer på fondene sine.
 
Dermed ligger også avkastningsforventningene godt over et vanlig indeksfond. Tidligere i år bestemte Brahman Capital Corp seg for å legge ned hedgefondet sitt etter over 30 år, på grunn av to dårlige år på rad. Så brutalt kan dette segmentet være.
 
En kraftig økning i antallet hedgefond de siste 30 årene, kombinert med den skuffende avkastningen for gruppen som helhet, har medført et sterkt negativt press på honorarene. Nylig har de ligget nærmere 1,5 og 15 prosent - det laveste nivået siden finanskrisen i 2008. Likevel prøver bransjen å komme opp med nye kreative måter å ta seg betalt på, for å fortsatt kunne tiltrekke seg de beste talentene.   
 
Kunstig intelligens
Ni av ti hedgefondforvaltere planlegger å bruke kunstig intelligens i løpet av 2023, ifølge en undersøkelse blant 50 ledende hedgefond utført av Market Makers. 
 
Teorien er at KI kan bidra til å løse en del av problemene som har ført til at investorer tidligere har tapt penger, ved for eksempel å være mye bedre enn mennesker på å gjenkjenne mønstre. Det vil kunne frigi enormt med tid brukt på research. I tillegg vil KI bidra til å eliminere de klassiske psykologiske fallgruvene blant forvaltere.    
 
Hobbyinvestorer
Hedgefond har som regel krevd minsteinnskudd i millionklassen og har i praksis vært forbeholdt de mest formuende investorene. 
Men tidene har forandret seg, og andelen hobbyinvestorer på hedgefondindustriens kundelister har potensiale til å doble seg til fem prosent i løpet av de neste tre årene, ifølge en McKinsey-rapport. Det vil innebære mellom 500 milliarder og 1,3 billioner dollar i ny kapital. Det er penger det også. 
 
Tradisjonelt sett har det vært flere grunner til at hobbyinvestorene har vært mindre interessante kunder. Foruten å ha færre disponible midler, er de også relativt upålitelige som langsiktige kundeforhold.
 
De største utfordringene har kanskje vært regulering og distribusjon, men der begynner ting å skje. Nå tilbyr flere aktører tilpassede fond, med større grad av likviditet og strengere begrensninger på elementer som short-salg, belåning og konsentrasjon. 
 
Noen såkalte long/short fond har også konkludert med at de relativt få short-posisjonene krever uforholdsmessig mye arbeid å følge opp, og har derfor besluttet å legge om til rene long-fond.
 
Blant utfordringene som fortsatt må løses er at ikke-profesjonelle investorer har helt andre forventninger når det gjelder umiddelbar tilgang til investeringene sine, rask registreringsprosess og fleksibel kommunikasjon med forvalteren. Det gjelder særlig den yngre generasjonen, som er vokst opp med brukervennlige digitale løsninger. De vil gjerne kunne logge inn daglig for å se utviklingen i fondene sine. 
 
Mye taler altså for at hedgefondene må investere i omstilling, men alternativet er ikke spesielt tiltalende. Vi husker hva som skjedde med dinosaurene.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app