CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Market update

Vekstens største trussel

Sukkerrør

Hvem skal gjøre jobbene fremover?

Bedrifter og aksjemarkedet lever av vekst. I de siste årene har råvaremangel, energimangel og forstyrrelser i verdikjedene hemmet veksten. Tidens og fremtidens store mangelvare tegner til å bli kvalifisert arbeidskraft.
 
En rekke viktige ting skjer på samme tid. Vi lever lengre og blir dermed flere pensjonister utenfor arbeidsmarkedet. Samtidig faller fødselsraten markant over store deler av verden. Unge mennesker kommer inn på arbeidsmarkedet senere enn tilfellet var for noen tiår siden. Det blir færre og færre til å finansiere de offentlige budsjettene som blir større og større. 
 
Ingen vekst uten arbeidskraft
Vel så viktig for oss investorer: Det blir stadig vanskeligere å finne arbeidskraft, i nær sagt alle yrkesgrupper. I vestlige land er sysselsettingen høyere enn noen gang. Flyselskapet Cathay Pacific sa nylig at mangel på arbeidskraft gjør at selskapet ikke kommer over 70 prosent av kapasiteten det hadde før Covid. Hotellindustrien i en rekke land mangler arbeidskraft. En stor rapport fra EU viser at mangelen på arbeidskraft er spesielt tydelig i sektorer som bygg- og anlegg, helse og omsorg, programvareutvikling og innen ingeniørfaget. Rapporten forteller videre at det er mangel på trailersjåfører, murere, snekkere, sveisere, rørleggere og fabrikkarbeidere.
 
Det er et globalt problem. I USA er det mangel på arbeidskraft i alle regioner, skal man tro Moody’s økonom Justin Begley. Arbeidsstyrken er redusert med 2,3 millioner mennesker etter pandemien I en undersøkelse foretatt av handelskammeret i Storbritannia i februar 2022 sa 70 prosent av de spurte firmaene at mangel på rett kompetanse vanskeliggjorde nødvendig omstilling. I 2020 var det tallet under 55 prosent. I Tyskland har omkring halvparten av selskapene problemer med å besette ledige stillinger, spesielt innenfor bilindustrien, mekanisk industri og elektronikkindustrien. Arbeidsminister Hubertus Heil sa at Tyskland vil mangle 7 millioner arbeidere innen 2035 hvis intet gjøres, og at det vil bremse veksten markant. Derfor åpner Tyskland nå for en målrettet immigrasjonspolitikk med henblikk på å tiltrekke kvalifiserte arbeidere til landet. Norske virksomheter mangler nesten 53.000 arbeidstakere, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. Mangelen er størst innen helse og omsorg, men det er også altfor få håndverks- og industriarbeidere.
 
Mulighetens industrier
Det er viktig å merke seg at sysselsetting går i bølger og at konjunkturene kan endre bildet. Det er imidlertid bemerkelsesverdig at store deler av den vestlige verden har nærmest full sysselsetting i en periode med stigende renter, høy inflasjon og vedvarende snakk om økonomisk tilbakegang. Spørsmålet er derfor om mangel på arbeidskraft vil vedvare.
 
Kan produktiviteten økes slik at manglende hoder og hender kompenseres? I så henseende er de nylige fremskritt innenfor kunstig intelligens og robotisering svært godt timet. Kanskje kan teknologien redde oss igjen? Skal vi tro en undersøkelse fra Goldman Sachs kan generativ AI øke BNP-veksten i verden med 7 prosent. Produktivitetsforbedringene betyr at vi bruker kortere tid på oppgavene og at vi derfor kan produsere mye mer på samme tid. Eller levere den samme output med færre mennesker.
 
Det har vært en eventyrlig aksjekursutvikling i år for de store amerikanske teknologiselskapene som er sentrale i verdikjeden knyttet til kunstig intelligens. Men det er langt ifra bare gigantene som kan oppleve nye og lovende tider. Selskaper som er aktive innenfor digitalisering og automatisering – og som vil benytte kunstig intelligens og robotisering til å levere produktivitetsfremmende løsninger – vil være etterspurt. Derfor kan du med fordel vurdere indekser og ETFer som investerer bredt i teknologi. Noen eksempler her er ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO), Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) og ARK Autonomous Tech & Robotics ETF (ARKQ). Det er også en rekke andre. Du bør vurdere aksjesammensetningen og kostnadsprofilen i ETFene. Kunstig intelligens vil spille en sentral rolle i teknologiutviklingen fremover og vil være i konstant utvikling. Derfor vil en langsiktig investeringshorisont anbefales. 
 
Mangelen på arbeidskraft er et stort problem. En banebrytende teknologi modnes. Den vil kanskje avhjelpe problemet og skape helt nye løsninger. Men det vi kanskje ønsker oss aller mest er flere babyer? Det kan vel ikke løses med AI?


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app