69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Uvanlig fenomen kan være varsel på resesjon

Mens investorer forventer rentekutt i USA bærer det amerikanske rentemarkedet bud om en mulig forestående resesjon.

De geopolitiske spenningene, spesielt mellom USA og Kina, smitter over på finansmarkedene. Én konsekvens er at 10-årsrentene i hele verden nå er på historisk lave nivåer, og i USA er yield-kurven (rentekurven) til og med invers, slik at renten på rentepapirer med en løpetid på 10 år er lavere enn papirer med en løpetid på 3 måneder.  

Bare siden nyttår er 10-årsrenten falt fra 2,67 prosent til 2,06 prosent, mens 3-månedersrenten er 2,35 prosent. På Wall Street er dette et uvanlig fenomen, som kan være et varsel om en kommende resesjon.

På 1929-nivå

Også New York Fed, den viktigste av de tolv bankene i Fed-systemet, bruker den gjennomsnittlige månedlige «spreaden» mellom rentepapirer med 3 måneder og 10 års løpetid som grunnlag for å beregne sannsynligheten for en nær forestående resesjon.

Den siste målingen viser en sannsynlighet på 30 prosent for at vi får en resesjon innen 12 måneder, et nivå vi ikke har sett siden «Den store depresjonen».

Annerledes?

Men denne gangen kan det være annerledes, påpeker Fundstrat Global-medstifter Tom Lee i et notat, ifølge CNBC. Av de syv siste gangene med en inversjon mellom 10-års- og 3-månedersrenter siden 1966, var seks tilfeller hvor rentepapirer med korte løpetider steg over de lange – og dette var nøyaktige resesjonssignaler.

Lee sammenligner dagens situasjon med 1998 da det var en rubelkrise i Russland og hedgefondet Long-Term Capital Management (LTCM) tapte et større milliardbeløp. Den gangen var det en inversjon på grunn av et raskt fall i 10-årsrenten, ikke på grunn av en stigning i 3-månedersrenten. Men i motsetning til andre ganger viste det seg å være en «stor kjøpsmulighet» for aksjer, fremhever han. 

Samtidig er «spreaden» mellom rentepapirer med en løpetid på 10 og 2 år, som enkelte mener er den viktigste del av rentekurven, fortsatt positiv. Dog med en forskjell på bare 15 basispunkter.

Sannsynligheten øker

At investorer søker trygge havner preger alle markeder, lyder det fra Kevin Giddis, sjef for renter hos Raymond James, i et notat. Han mener at det ikke finnes noe bedre sted å «gjemme seg» enn i amerikanske statsobligasjoner, i tillegg til at en handelsavtale mellom USA og Kina kan endre en hel del. Men; hver dag det ikke er en avtale øker sannsynligheten for den selvoppfyllende profetien om en resesjon i USA.

Også i aksjemarkedet er det mye usikkerhet. Etter en nedgang i mai har den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 steget den første handelsuken i juni fra 2752 til 2863 poeng på bakgrunn av spekulasjoner om rentekutt i USA. 

Tror på rentekutt

Hos New York Fed, som normalt fø lger nøye med på spreaden mellom lange og korte papirer, har John Williams (CEO) hevdet at rentekurvens signal er forvrengt av intervensjoner fra sentralbanker og dermed mindre viktig enn tidligere. Blant annet er det nå store forventninger til nye rentekutt i USA.

Ifølge CME FedWatch er sannsynligheten for at Fed reduserer renten innen utgangen av dette året økt til over 98 prosent, og markedet forventer to eller tre rentekutt.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.