CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Tradere shorter den amerikanske hovedindeksen

Sist tradere var like ivrige etter å shorte den amerikanske hovedindeksen S&P 500 var i 2015. Er en av tidenes lengste oppgangsperioder snart slutt?

I følge en artikkel fra Bloomberg denne uken er short-interessen på den amerikanske hovedindeksen nå på 7 prosent av den totale utestående aksjekapitalen. Sist short-interessen fra tradere var like stor var i 2015, da den amerikanske sentralbanken startet å dempe festen med å begynne å heve rentene.

Short-interessen gjør seg også gjeldene hos CMC-Markets, der nesten 70 prosent av kundenes totale posisjonsverdi på S&P 500 er short.

I disse dager kan det være mange årsaker til at tradere tror på fall i det amerikanske aksjemarkedet. For det første er det full oppblomstring av handelskonflikten mellom USA og Kina. Etter at USA svartelistet verdens nest største mobilprodusent Huawei i forrige uke, responderte Kina på torsdag med at USA bør rette opp i sine respektløse og gale handlinger, hvis handelssamtalene skal fortsette. Trump på sin side responderte med at svartelistingen sannsynligvis ville opphøre, hvis de to landene kommer til en avtale. Flere påpeker dessuten at Donald Trump potensielt er godt fornøyd med merinntekten som de ferske importtollene gir og at en løsning på handelskonflikten ikke nødvendigvis er ønskelig med det første. Dette står i kontrast til markedskonsensus, som frem til nå har priset inn at partene skal komme til enighet.

En annen faktor som skaper usikkerhet i markedet er Brexitsagaen i Storbritannia, der Theresa May annonserte sin avgang som statsminister på fredag. I følge første amanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jan Erik Mustad, tyder mye på at kaoset vil tilta og at vi potensielt er på vei mot en hard brexit 31. oktober. Andre eksperter mener videre Brexit-utsettelse eller ny folkeavstemning kan blir aktuelt. Pundet reagerte umiddelbart negativt på nyheten om Mays avgang, men styrket seg igjen mot slutten av uken. Siden markedet nå frykter en hard brexit vil eventuelle politiske signaler om en mykere brexit kunne gi pundet en rekyl. De fleste av traderne hos CMC Markets er posisjonert for styrking av pundet fremover. 

En tredje faktor som tradere tar inn over seg er det betydelige fallet i oljeprisen vi fikk denne uken. Et fat nordsjøolje falt fra 72- til 68 dollar fatet denne uken, etter at de amerikanske råoljelagrene viste en overraskende høy vekst. Mens konsensus forventet et lagerfall omkring 600.000 fat, økte lagrene isteden med 4,7 millioner fat i forrige uke. Med det er de amerikanske lagrene på det høyeste nivået siden 2017.

Salget i det amerikanske aksjemarkedet førte til en større etterspørsel etter gull og amerikanske statsobligasjoner med 10 års løpetid. Som et resultat har prisen på «tiåringen» økt og yielden (forskjellen mellom prisen i dag og prisen ved forfall) på sitt laveste nivå siden 2017.

I kommende uke ventes inflasjonstall for både Tyskland og Italia, samt ferske GDP-tall fra USA å gi handelsmuligheter for tradere.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app