CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Tradere fryktet 3. verdenskrig

Tradere fryktet 3. verdenskrig

Konflikten mellom USA og Iran har vært det store temaet blant tradere den siste uken. Kursbevegelsene har antydet frykt for krig. Er nervøsiteten borte nå?

I kjølvannet av USAs målrettede droneangrep i Bagdad 3. januar, som tok livet av den anerkjente Iranske generalen Qassem Soleimani, har spenningen mellom USA og Iran vært stor. Natt til onsdag responderte Iran med å angripe to amerikanske militærbaser i Irak.

Markedets reaksjon på hendelsen kan tyde på at mange fryktet utbredelse av en ny krig. Den amerikanske hovedindeksen falt i to intervaller mellom 3. og 7. januar med totalt 2,5 prosent, og de fleste børsene i verden fulgte etter. Gullprisen derimot fikk en eventyrlig oppgang på 4 prosent i samme periode. Onsdag kostet gull over 1600 dollar per unse, et nivå den ikke har vært på siden 2013. Mot euro sto gull i all time high.

Mye tyder på at markedet fryktet at den geopolitiske usikkerheten skulle eskalere og potensielt utløse en resesjon. Det ville i sin tur utløse ytterligere ekspansiv pengepolitikk og lavere renter. Når rentene blir lavere (penger blir billigere) øker risikoen for inflasjon, og gull er gjerne sett på som en sikkerhet mot nettopp dette.

Hvor stor betydning Iran-konflikten hadde for markedsbevegelsene, ble tydelig på onsdag ettermiddag. Da antydet president Donald Trump i sin tale at motangrepet fra Iran ikke ville få ytterligere konsekvenser. Med det falt også frykten for en eskalerende konflikt og ukens kursbevegelser reverserte fort. Fra onsdag til fredag ettermiddag falt gullprisen tilbake til 1550, der den var før droneangrepet, mens den amerikanske hovedindeksen nå igjen er på all time-high. Noe av den samme tendensen har vi sett for oljeprisen. Iran er en betydelig tilbyder av olje og frykten for vedvarende konflikt har de siste par ukene bidratt til en oljepris over 70 dollar per fat. Etter onsdagens tale fra Trump har imidlertid oljeprisen falt tilbake til drøyt 65 dollar.

Tradere følger derfor nå spente med på hvordan det politiske bildet utarter videre. Det er kanskje ikke mer enn én tweet fra Trump som skal til før krigsfrykten igjen brer seg. I så fall vil vi kunne regne med at gull- og oljeprisen stiger, mens aksjemarkedet trekker seg tilbake. Ved inngangen til helgen er de fleste av CMC Markets sine tradere posisjonert for oppgang i gull og olje og nedgang i S&P500.

Av andre forhold som vil prege markedene fremover, er selvfølgelig Brexit. Denne uken vedtok Underhuset som ventet regjeringens brexitlovforslag, og saken går nå videre til Overhuset. Selv om motstanden etter alt å dømme vil være større her, tyder alt på at forslaget vil passere også dette hindret og at den planlagte utmeldingen vil finne sted 31. januar. Deretter vil utfallet av forhandlingene om en frihandelsavtale være avgjørende. Slike forhandlinger vil kunne ta opp til flere år. Dess bedre vilkår Storbritannia klarer å forhandle frem, dess bedre vil det være for pundet og britisk økonomi.

I neste uke flytter traderne fokuset over på inflasjonstallene som slippes for USA på tirsdag, Storbritannia på onsdag og eurosonen på fredag.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app