CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Tør du satse på obligasjoner i 2022?

Tør du satse på obligasjoner i 2022?

Frykter du korreksjon i aksjemarkedet og vurderer en høyere andel obligasjoner i porteføljen?

Globale obligasjonsmarkeder fikk en knekk i 2021. The Barclays Global Aggregate Bond Index, som består av obligasjoner til stater og bedrifter for 68.000 milliarder dollar, falt med 4,8 prosent målt i amerikanske dollar i 2021. Vi må helt tilbake til 1999 for å finne et tilsvarende fall. 
 
Fallet er et resultat av sterk vekst i inflasjonen i mange land kombinert med pengepolitiske innstramminger. Dette fører til renteøkninger. Når renten stiger, vil kursen på obligasjonene falle.
 
En obligasjon utstedes når en stat eller bedrift vil låne penger i markedet. Obligasjonskursen kan være forskjellig fra pålydende verdi. Investorer kan kjøpe og selge disse obligasjonene i markedet. Utover kursen vil avkastningen bestemmes av den rente som obligasjonen gir. Eksempelvis er renten på en tiårig amerikansk statsobligasjon for tiden 1,5 prosent. Ved inngangen til 2021 var den under én prosent. Renteøkningen har ført til fallende obligasjonskurser. Kursen på obligasjonen varierer med rentenivået i markedet og etterspørselen etter obligasjoner. 
 
I 2021 har mange sentralbanker kjøpt store mengder statsobligasjoner. Dette gjelder ikke minst USAs sentralbank, the Federal Reserve («FED»). Disse støttekjøpene har FED besluttet å trappe ned, noe som vil representere et betydelig fall i etterspørselen.
 
Usikkerhet omkring inflasjon og rente
Ved inngangen til 2022 er et av de store spørsmålene hva som skjer med inflasjonen. I november i fjor var inflasjonen i USA på 6,8 prosent og kjerneinflasjonen (hvor mat og energi er ekskludert) på 4,9 prosent. FED varslet nedtrapping av støttekjøp av verdipapirer og antyder flere kommende renteøkninger. Bank of England har varslet fire rentestigninger mens den europeiske sentralbanken, ECB, har varslet lavere støttekjøp i markedet.
 
Vil dette være nok til å berolige rentemarkedet? Vil inflasjonen fortsatt være så høy at sentralbankene vil heve rentene mer enn her skissert? Dette er store usikkerhetsmomenter som kan gjøre 2022 til nok et vanskelig år for obligasjoner. Hvis renten stiger med ett prosentpoeng, kan obligasjonskursen falle med 7-8 prosent, ifølge sjefstrateg Christian Lie i Formuesforvaltning.
 
Omikron
Året starter med rekordhøye smittetall i mange land. Restriksjoner innføres, restauranter stenges, flyavganger innstilles. En smittesituasjon nesten ute av kontroll ventes å påvirke den økonomiske aktiviteten. Spørsmålet er så hva sentralbankene vil gjøre med renten hvis inflasjonen fortsatt forblir høy? Skal renten heves for å temme inflasjonen eller skal hensynet til vekst og sysselsetting resultere i fortsatt lave styringsrenter? Beslutningene vil påvirke avkastningen på obligasjoner, og 2022 tegner til å bli et nytt, usikkert år for obligasjonseierne. Warren Buffet har nylig uttalt at obligasjonseiere går en dyster fremtid i møte.
 
Obligasjoner eller aksjer?
Ifølge Bloomberg var avkastningen på obligasjoner bedre enn aksjeavkastningen (S&P 500 indeksen) fra 2001 til 2017, men senere har aksjer klart utkonkurrert obligasjoner. I 2021 var dette spesielt markant. En bred obligasjonsindeks med amerikanske statsrenter ga en negativ avkastning på to prosent, mens S&P 500 indeksen ga en positiv avkastning på omkring 27 prosent.
 
Markedene svinger, noen ganger voldsomt. Som investor er det viktig å ha en god spredning i porteføljen da ingen kan forutse utviklingen på aksje- eller rentemarkedene. Obligasjoner kan være en viktig del av din portefølje, men som vi så i 2021, så er heller ikke disse verdipapirene risikofrie. Usikkerheten på markedene er betydelige ved inngangen til det nye året, som blir spennende. Godt nyttår!


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app