CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Tid for harryhandel i aksjer?

Markets

Stockholmsbørsen har hentet seg noe inn den siste måneden, men er fortsatt i solid minus for året. Med svak svensk krone kan det kanskje være på tide å harry-handle svenske aksjer?

Etter en kraftig stigning den siste måneden, er OMX Stockholm 30 ned nesten 14 prosent i år. Utviklingen er på nivå med det vi ser på de ledende indekser i København og Helsinki. Oslo Børs holdes oppe av Equinor, og er ikke så sammenlignbar. Ser vi på den brede indeksen i Sverige, OMX Stockholm PI, som dekker hele børsen, er den ned 23 prosent i år. Og det er mange triste realiteter å forholde seg til.

Indekser er jo veide gjennomsnitt, hvor de store teller mest, og hvor noen trekker opp og andre ned. Ser vi på bransjeindekser, er energi opp 30 prosent og kraftforsyning opp 139 prosent, de store vinnerne. Uten disse ville det ligne et blodbad. Spesielt er eiendomsmarkedet hardt rammet med en nedgang på nesten 50 prosent. Teknologi er ned 30 prosent, telekom ned med 26 prosent, finans ned 24 prosent, helse ned 20 prosent og industri ned med 18 prosent tegner et bilde av et marked som har vært brutal mot investorene i 2022. Nedgangen har rammet store som små selskaper.

Få lyspunkter

Man skal lete litt for å finne store selskaper med positiv kursutvikling, men de finnes. Aksjekursen til SAAB nærmest eksploderte med Russlands invasjon av Ukraina og ble videre styrket av en generell økning i vestlige forsvarsbudsjetter. Aksjen er opp 62 prosent i år. Et annet selskap, SSAB B er opp 25 prosent, Handelsbanken B er opp 15 prosent mens Swedish Match er opp hele 60 prosent, drevet av overtakelsesbudet fra Philip Morris, som har budt 116 svenske kroner per aksje. 

Selskapene i rødt er imidlertid i flertall. Noen eksempler fra kurslistene er Fingerprint Cards B som har tapt 85 prosent av verdien i år, SAS som er ned med 50 prosent, Sweco B er ned med 43 prosent, Husqvarna B ned 45 prosent, Ericsson B ned 35 prosent og Hennes & Mauritz B ned 34 prosent. Tapene dekker mange bransjer. For alle tallene er det snakk om kursbevegelser eksklusivt utbytte.

Kursras på eiendomsmarkedet

Aller verst står det imidlertid til på eiendomsmarkedet, som har falt dramatisk i år i takt med at renten er satt opp. Da inflasjonstallene for oktober ble presentert – en prisvekst på 9,3 prosent fra oktober 2021 – spredte det seg ny uro på finansmarkedene. Flere banker frykter nå at Riksbanken igjen vil heve renten med 100 basispunkter (1 prosentpoeng) på neste rentemøte. En høyere rente legger nytt press på boligmarkedet, og SEB forutser at boligprisene faller 20 prosent fra toppen i mars i år til mars i 2023. På det tidspunktet forventes boligrenten å ha steget til 4,5 prosent, og innen ett år skal to tredjedeler av boligeierne få nye lånevilkår, sier sjefsøkonom Christina Nyman i Handelsbanken til Aftonbladet.

Utviklingen er dramatisk for eiendomsselskapene på Stockholmsbørsen. Corem B har falt 78 prosent, SBB 74 prosent, JM 58 prosent og Castellum 46 prosent. Når store selskaper faller så dramatisk, er det naturlig å stille spørsmål om det kan være en overreaksjon, og om det kan skjule seg noen interessante muligheter for den langsiktige investor?

Pessimismens muligheter

En lignende vurdering kan gjelde flere av industri- og teknologiselskapene som har fått brutal medfart på børsen i år. Etter kursfallene er verdsettelsen justert, mange selskaper forventes å kunne fastholde utbyttebetalingene og det er bedring å spore på kostnadssiden, både hva angår råvarer og energi. Svenske kroner er noe svekket mot norske og kraftig svekket mot valutaer som dollar og euro, noe som gjør svenske selskaper mer konkurransedyktige og svenske aksjer billigere. Selskapene får også valutakursgevinst når eksportsalg veksles til svenske kroner, hvilket i noen grad oppveies av høyere importpriser på innsatsfaktorer.

Og ja, på kort til mellomlang sikt kan svensk økonomi og aksjekurser være under fortsatt høyt press. Sverige sliter med høy inflasjon, forventet negativ vekst neste år og en arbeidsløshet på omkring syv prosent. Renten stiger, boligprisene faller og forbrukertilliten er meget lav. Det er vanskelige tider hos vår nabo. Men Stockholmsbørsen byr på et stort mangfold, mange solide eksportselskaper og en god del spennende muligheter for selektive og langsiktige investorer.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app