CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Takk og farvel til Kina?

Markets

2021 var et godt år for investeringer i Kina, tross pandemien. Men nå tårner problemene seg opp. Mange selskaper vurderer sin fremtidige tilstedeværelse og sine investeringer.

 
I 2021 ble det satt en «all time high» for direkte utenlandske investeringer (FDI) i Kina. Ifølge OECD ble det investert for massive 334 milliarder dollar, en vekst på omkring 32 prosent fra året før. Kun USA tiltrakk mer fra utenlandske investorer, 382 milliarder dollar. Kina syntes å være på rask vei til å bli verdens største økonomi, og få investorer snakket om å redusere aktiviteten. Nesten hver femte dollar av de globale utenlandske investeringene i 2021 ble kanalisert til Kina.
 
Pipen har fått en annen lyd
På kort tid har problemene blitt mange og store. Bejing-regjeringens nulltoleranse overfor korona har medført nedstengninger av en rekke byer, og mange utenlandske selskaper har sett produksjonen på deres kinesiske fabrikker stoppe helt eller bli kraftig redusert. Havnene har vært lammet, hvilket har betydd store leveranseproblemer over hele verden. Medarbeidere har vært låst inne i sine leiligheter, og de mentale følgevirkningene ses nå tydelig. De praktiske problemene er massive. Selvsagt har dette store finansielle konsekvenser i form av kraftig fallende fortjenester.
 
Det er også stor bekymring knyttet til at president Xi Jinping har vist sin støtte til Russland etter invasjonen av Ukraina. Dette har skjedd samtidig med at europeiske selskaper i reaksjon på invasjonen trekker seg ut av Russland. Den kinesiske presidenten har nylig forklart Putin at Kina «fortsetter med ytterligere støtte til Russland på forhold som er forbundet med suverenitet, sikkerhet og emner av større betydning». Kina kjøpte ifølge Bloomberg 8,4 millioner tonn olje av Russland i mai, til en verdi av 7,47 milliarder dollar. 
 
Den kinesiske korona-strategien, som er voldsomt kritisert for sin nulltoleranse og langsomme vaksinasjonshastighet, koster landet dyrt. Den amerikanske storbanken UBS har nedjustert veksten i det kinesiske bruttonasjonalproduktet for 2022 til 3 prosent, fra 4,2 prosent. JP Morgan Chase & Co har på lignende vis nedjustert fra 4,3 prosent til 3,7 prosent.
 
Stigende usikkerhet
The European Union Chamber of Commerce in China (ECCC) har tatt pulsen på hvordan europeiske selskaper i Kina opplever utviklingen i investeringsklimaet. I en rundspørring til medlemmene fra april i år svarer 23 prosent at de nå overveier å flytte etablerte eller planlagte investeringer i Kina. 92 prosent sa de var påvirket av stengte havner, redusert veitrafikk eller dyrere sjøtransport. Det ble uttrykt frustrasjon over manglende mulighet til å besøke egne fabrikker og kontorer. 60 prosent har nedjustert omsetningsprognosen for 2022. Til Dagbladet Børsen uttaler visegeneralsekretær i ECCC Bettina Schön-Behanzin at «det eneste sikre i Kina er usikkerhet. Det er gift for investeringsklimaet».
 
Hos det amerikanske handelskammeret er det tilsvarende dystre toner. Mer enn en fjerdedel av selskapene som opererer i Kina vil flytte produksjonen av sine varer. Ni av ti amerikanske selskaper innenfor fabrikasjon, forbrukermarkedet og tjenestesektoren har nedjustert forventet omsetning for i år.
 
Næringslivsforeningen for norske bedrifter i Kina, (NBA), gjennomførte i mai en tilsvarende undersøkelse blant sine medlemsbedrifter. De samme problemer går igjen: bevegelsesrestriksjoner, inntektsfall og logistikkproblemer. Viktige innsatsfaktorer mangler, og ingeniører kommer seg ikke inn på anleggsplasser. Omkring hver tredje medlemsbedrift sier de stopper fremtidige investeringer i Kina. Mange frykter at det vil gå lang tid før de vil se en normalisering på koronarestriksjonene.
 
Sanksjoner og politisk risiko
Etter Russlands invasjon i Ukraina, har USA innført sanksjoner mot teknologiselskaper som eksporterer til Russland. I frykt for å havne på svartelisten, har mange kinesiske selskaper, mot Beijings ønsker, stoppet eksporten dit. Det er selskaper som mobil og PC-produsenten Lenovo, droneprodusenten DJI og mobilprodusenten Xiaomi. De amerikanske sanksjonene er imidlertid ikke begrenset til teknologieksport til Russland. Amerikanerne har også innført handelsforbud for varer fra Xinjiang-provinsen på grunn av påstått brudd på menneskerettighetene overfor det muslimske mindretall Uighurene og andre minoriteter.
 
Det er særdeles vanskelig å forholde seg til politisk risiko. Mange parter er involvert langs mange dimensjoner: lovgivning, menneskerettigheter, handelsrestriksjoner, valuta, krig, politikk, diplomati og rettsforfølgelse, for å nevne noen. Vi så jo hvordan de diplomatiske relasjonene i mange år var iskalde mellom Kina og Norge som følge av en fredsprisutdeling.
 
Det var vanskelig å forestille seg at en pandemi kunne få så dramatiske utslag som vi har sett. Beijings kurs har skapt bølger, veksten i Kina er kraftig fallende og entusiasmen hos mange utenlandske selskaper som opererer i landet, er dalende. «Hele verdens fabrikk» kan ikke levere, men forårsaker store problemer i forsyningskjedene verden over. Og hva verre er, så er det ikke utsikt til snarlig bedring. Det har betydning for aksjemarkedene og utsiktene fremover. Så gjenstår det å se om selskaper i økende grad trekker seg ut av Kina. Mye tyder på at det snart er slutt på tålmodigheten.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app