CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Stigende Ether-spørsel etter krypto

ethereum og bitcoin

Man kan si mye om kryptovalutaene Bitcoin og Ethereum. Men at de er motstandsdyktige kan ingen ta fra dem. Ser vi konturene av en ny himmelferd?

Gjennom første halvdel av 2021 var spekulasjonsobjektene Bitcoin, Ethereum, Dogecoin og en rekke ander alternative kryptovalutaer lenge de store vinnerne. Daglig kunne man lese om hobbyinvestorer, yrkessjåfører og realitystjerner som hadde «blitt rike» på rekordtid. Så smalt det.
 
I kjølvannet av regulatoriske endringer fra Kina og akrobatiske Tweets fra Elon Musk halverte kryptomarkedet seg på rekordtid. Gjeninnhentingsforsøkene ble møtt med nye nådestøt, og inntil for et par uker siden så begge valutaer ut til å være låst til en ufravikelig negativ trendkanal. Men så snudde det jammen igjen. Bitcoin bet fra seg.
 
På under tre uker har Bitcoinprisen steget med 50 prosent, mens Ethereum i samme periode har steget med 75 prosent. Men det er fortsatt et stykke igjen til gamle høyder.
Sannsynligvis er det nettopp dette som driver disse kursene. Selv om kryptomarkedet i stadig større grad domineres av institusjonelle investorer, er det fortsatt retailmarkedet som i stor grad driver prisingen. Og det viktigste datagrunnlaget for mannen i gata er historisk utvikling. Hva som har skjedd før.
 
Sammenligner vi med gamle høyder er det fortsatt 45 prosent oppside i Bitcoin og 41 prosent oppside i Ethereum. Men dette er kun for å nå gamle høyder. Skal vi tro kryptoentusiast og Real Vision grunnlegger Raoul Pal er oppsiden betydelige høyere enn det. Spesielt for Ethereum.
 
Han forklarer det blant annet med at utviklingen vi ser i Ethereum korrelerer påfallende mye med utviklingen i Bitcoin fra 2011 til 2019. Dersom korrelasjonen fortsetter for Bitcoins utvikling fra 2019 til 2021, kan vi som kjent vente oss flere hundre prosent avkastning på Ethereum-investeringer.
 
Raoul påpeker også at etterspørselen etter Ethereum er stigende mens vi er i ferd med å gå inn i en periode med avtagende tilbud, noe som vil gi eksponentiell prisvekst. Argumentasjonen relaterer seg til den nylige softwareoppdateringen som ble gjennomført på Ethereum-plattformen på torsdag. Oppdateringen, som kalles Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, innebærer i korte trekk at minere får betalt for å «burne» en liten andel av Ethereum tokensene som er i sirkulasjon. Når Ethereum «burnes» kan det enkelt forklares med at de sendes til en adresse uten noen nøkkel til å få tilgang til dem. De går altså ut av sirkulasjon for godt. Når andelen Ethereum i sirkulasjon går ned blir de sjeldnere, og gitt stabil eller økende etterspørsel vil prisen stige. 
 
Mange venter nå at vi vil se effekten av denne software-oppdateringen over de neste ukene, slik vi tidligere har sett for Bitcoin i liknende situasjoner.
 
Enten man forsøker å finne en rasjonell grunn til at kryptovalutaene skal stige eller ikke er en ting sikkert. Kursen vil ikke holde seg stabil. Utslaget vil bli stort i den ene eller andre retningen i tiden som kommer. Og for mange tradere er det forlokkende i seg selv.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app