CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Skal oljeprisen videre oppover?

Skal oljeprisen videre oppover?

Etter å ha vært nede på historiske bunnivåer i april har oljeprisen hentet seg noe inn igjen de siste ukene. Skal det videre oppover nå eller får vi en ny kollaps når WTI-kontraktene rulleres om en drøy uke? 

Oljeprisen har steget mye de siste to ukene. Kjøpte du juli-kontrakten for Brent-olje 22 april har du tjent ca. 50 prosent. Kjøpte du WTI-kontrakten med levering i juni har du tjent 260 prosent. Likevel er oljeprisen langt fra det som historisk har vært «normale» nivåer og det finnes fremdeles stort avkastningspotensial i disse kontaktene. Spørsmålet er om tiden er inne?

Delvis styres oljeprisen i futuresmarkedet av etterspørselen etter lagerkapasitet. Dersom du sitter på en kontrakt med levering av olje i juni, uten å ha noe sted å lagre oljen, vil du være villig til å selge kontrakten i dag og kjøpe oljen tilbake litt dyrere en gang i fremtiden. Spreaden mellom førstemånedskontrakten og fremtidskontraktene påvirkes av hvor dyrt det er å lagre olje. Lagerkostnaden styres igjen av lagerkapasiteten, som igjen påvirkes av tilbud og etterspørsel av olje i markedet. Spørsmålet tradere bør stille seg er derfor: skal etterspørselen etter lagring av olje opp eller ned over de neste ukene og månedene?

Vi begynner med å se på lagertallene. Denne uken økte oljelagrene med 4,6 millioner fat totalt og 2,1 millioner i Cushing Oklahoma. Historisk er dette svært store tall, men sammenlignet med de foregående ukene, med vekst på 15 millioner fat totalt og over 5 millioner i Cushing, er veksten moderat. Spørsmålet er hva denne nedgangen representerer. 

På den ene siden kan nedgangen i lageroppbyggingen skyldes at stadig flere oljeprodusenter har blitt tvunget til å stenge ned sin oljeproduksjon på grunn av lave priser. I tillegg har kuttene fra Opec+ og G20-landene tredd i kraft fra mai. Disse tingene gir mindre tilførsel av olje i markedet. 

Samtidig vet vi at etterspørselen etter olje i verden fremdeles er betydelig redusert. Kanskje så mye som 20-30 millioner fat hver dag. Ifølge mange analytikere er ikke produksjonsbortfallet stort nok til å få balanse i markedet og lagrene vil fylle seg opp i løpet av mai. Kanskje er det nettopp det vi er vitne til. At oljelagrene er så fulle at det rett og slett ikke er plass til å fylle opp med mer. Dersom vannglasset allerede er fullt er det ikke rart at økningen av vann fra uke til uke blir lavere over tid. 

Hvilket av de to scenariene som er mest sannsynlig kan vi prøve å lese av tankmarkedet. Dersom redusert lageroppbygging skyldes at lagrene er fulle skulle man tro at tankratene (prisen for å lagre olje på skip) ville øke. Realiteten er imidlertid at tankratene i spotmarkedet har falt tilbake til nivåene vi så i februar. Mye kan altså tyde på at kombinasjonen av effektive tiltak fra Opec+, naturlig bortfall på grunn av lav oljepris og litt bedre prognoser for fremtidig etterspørsel har bidratt til å skape et mer balansert oljemarked. Det blir spennende å se 19. mai om rullering av juni-kontrakten i WTI-markedet vil lide samme skjebne som mai-kontrakten.

Ved inngangen til helgen var de fleste av traderne på CMC Markets posisjonert for videre oppgang i både WTI- og Brent-kontraktene. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app