CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 5. september 2017

USA og Europa:

Gårsdagen så en rekke makrotall ut av både Europa og USA, men særlig makroen ut av USA kom inn sterkt. ADP-rapporten viste et bedre tall enn ventet oog PMI-tall fortsatte å komme inn sterkt.
Til tross for dette var det ikke store utslag i markedene og med europeiske indekser noe lavere og de amerikanske noe høyere. Unntaket var den spanske indeksen som falt nesten 3% i det markedene er usikre på hvorvidt man kan se en uttalelse fra Katalonia rundt uavhengighet.
Oljeprisen steg i etterkant av oljelagertallene, men en økning i amerikansk produksjon bidro til å sende oljen tilbake igjen og dagen ble avsluttet noe lavere. VIX steg marginalt, mens mens så stigende renter.

Asia:

Med mange asiatiske markeder stengt idag er det en rolig dag i Asia. Nikkei er ett av få markeder som holder åpent og her ser man en relativt uendret avslutning på dagen.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til en marginal lavere start i det en lite inspirerende dag i både USA og Asia ikke trekker opp entusiasmen i stor grad. Oljeprisen handles ca uendret fra den europeiske closen og EURUSD holder seg stabilt. 
På makrosiden ser man handelsbalanse fra USA, men ellers ingen store markedsbevegende tall før vi imorgen får Non-Farm Payrolls fra USA. Spania vil være i fokus i det man ser gnisningene mellom Katalonia og Spania fortsette, og man venter en uttalelse fra Katalonias selvstyre før uken er omme.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app