CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 27. oktober 2017

Europa og USA:

Gårsdagen så de amerikanske markedene ende noe høyere på fortsatt status quo fra ECB og ikke minst gode tall fra Alphabet, Goog og AMZN. ECB og Mario Draghi fortsetter 60 MRD QE ut året som bidro til å sende EUR lavere i det inflasjonen ligger rundt 1,5% mot ECB sitt mål på 2%.
Oljeprisen fortsetterå løfte seg og Brent Cash handles nå over 59 USD.
Amerikanske 10 årige renten har også løftet seg sammen med USD, mens VIX også handlet noe sterkere.

Asia:

Asiatiske markeder ender dagen generelt høyere, ledet an av Japan som løfter seg med 1,24% i det man har sett noe høyere kjerneinflasjon. Resten av regionen følger etter den gode utviklingen og de fleste markedene handles høyere. JPY fortsetter å svekke seg.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til å åpne høyere i det god utvikling i Asia og en svakere euro bidrar til å løfte europeiske indekser. DAX er indikert høyere med rundt 60 punkter og oljeprisen handles stabilt.
På makrokalenderen idag får man en rekke europeiske makrotall av mindre betydning, før vi får BNP og KPI tall ut av USA som blir de viktigste tallene idag.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app