Europa og USA:

Gårsdagen så de amerikanske markedene ende noe høyere på fortsatt status quo fra ECB og ikke minst gode tall fra Alphabet, Goog og AMZN. ECB og Mario Draghi fortsetter 60 MRD QE ut året som bidro til å sende EUR lavere i det inflasjonen ligger rundt 1,5% mot ECB sitt mål på 2%.
Oljeprisen fortsetterå løfte seg og Brent Cash handles nå over 59 USD.
Amerikanske 10 årige renten har også løftet seg sammen med USD, mens VIX også handlet noe sterkere.

Asia:

Asiatiske markeder ender dagen generelt høyere, ledet an av Japan som løfter seg med 1,24% i det man har sett noe høyere kjerneinflasjon. Resten av regionen følger etter den gode utviklingen og de fleste markedene handles høyere. JPY fortsetter å svekke seg.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til å åpne høyere i det god utvikling i Asia og en svakere euro bidrar til å løfte europeiske indekser. DAX er indikert høyere med rundt 60 punkter og oljeprisen handles stabilt.
På makrokalenderen idag får man en rekke europeiske makrotall av mindre betydning, før vi får BNP og KPI tall ut av USA som blir de viktigste tallene idag.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment: