69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Laksestim på Oslo Børs

Fiskeopptrett

Verden har stadig behov for mer protein og etterspørselen etter norsk laks er økende. Spørsmålet investorene nå stiller seg er om fremtidens matlaks skal vokse opp langs kysten, på havet eller på land.

 
Rapporteringssesongen går mot slutten og denne uken var det oppdrettsselskapene som delte sine kvartals- og halvårsresultater. For enkelte ser veksten og innovasjonstakten aldri ut til å ta slutt, mens det for andre lukter ganske råttent.
Uken begynte med tall fra Norway Royal Salmon på mandag, fulgt av Bakkafrost på tirsdag. Deretter fulgte tall fra Mowi på onsdag, før både SalMar, Icelandic Salmon, og landoppdrettsselskapene Atlantic Sapphire og Proximar Seafood rapporterte på torsdag. 
 
Både Royal Salmon og SalMar leverte et svakere kvartal enn analytikerne ventet på forhånd med dårligere driftsresultat enn samme periode i fjor. Dette til tross for at lakseprisene har hentet seg tilbake fra pandemien. Kvartalstallene er imidlertid ikke den viktigste nyheten fra disse selskapene denne siste tiden.  I forrige uke kunngjorde SalMar at de legger inn et bud på Royal Salmon på 11,8 milliarder som dessverre for SalMar ikke gikk den veien de ønsket og på torsdag kunngjorde de et samarbeid med Aker ASA om å skape verdens fremste havoppdrettsselskap, SalMar Aker Ocean.  
 
Om SalMar Aker Ocean blir en suksess kan det spøke for en del av landoppdrettsselskapene der ute. Det viktigste konkurransefortrinnet til landoppdrett er mulighet til å være næ r det amerikanske og asiatiske markedet, og dermed reduserte transportkostnader og lavere CO2-utslipp. Om det viser seg at man kan lykkes med oppdrett på det åpne hav, utenfor laksens naturlige habitat, forsvinner mye av landoppdretternes konkurransefortrinn.
 
Dessuten ser det ut til at landoppdrett ikke er så enkelt som mange først trodde. Det store front-runneren på dette området, Atlantic Saphire, ble hardt straffet av aksjonærene på fredag etter å ha levert en skuffende halvårsrapport med betydelig større tap enn samme periode i fjor. Det som kanskje gjorde enda sterkere inntrykk var at selskapet er i ferd med å gå tom for flytende oksygen til vanntankene sine, noe som er avgjørende for fiskens overlevelse. Selskapets verdi ble med det barbert med 33 prosent. 
 
Atlantic Sapphires utfordringer i Miami får også negative ringvirkninger for andre oppdrettsselskaper. Årsaken er at RAS-teknologien, som de fleste av disse selskapene bruker, er lite utprøvd. Atlantic Sapphire blir dermed på mange måter en bransjeambassadør og et pilotprosjekt som får betydning for alle. Proximar Seafood, som er i ferd med å bygge et landoppdrettsanlegg i Japan, kunngjorde i sin halvårsrapport denne uken at alt går etter planen med utbyggingen av sitt anlegg, og at de er i diskusjon med japanske banker om finansiering av den videre utbyggingen. Selskapet har imidlertid ikke inntekter enda og endte med et tap for halvåret på 17,8 millioner.  Ved inngangen til helgen er kursen på ca. 8 kroner, en halvering fra emisjonskursen i januar. 
 
Det var imidlertid ikke alle lakseselskapene som skuffet i andre kvartal. Mowi overrasket markedet med å betale et kvartalsutbytte som var høyere enn ventet, og økte samtidig volumguiden for 2021. Aksjen steg fire prosent til all-time-high, for første gang siden 2019. Også det SalMar-eide lakseselskapet Icelandic Salmon leverte bedre resultater enn ventet.
 
Hvem som vinner kampen til slutt er ikke godt å vite, men at det vil fortsette å være stigende etterspørsel etter oppdrettslaks er det ingen tvil om. Lakseprisen står i dag i 55 kroner per kilo, noenlunde på samme nivå som før pandemien. For 2022 venter Fishpool en laksepris på 62,50 i snitt. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.