CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kronekursen trosser lærebøkene

Denne uken avholdt Norges Bank rentemøte og publiserte sin ferskeste Pengepolitiske rapport. Renteprognosene taler i utgangspunktet for sterkere krone. Men siden har kronen bare falt.

Denne uken avholdt Norges Bank rentemøte og publiserte sin ferskeste Pengepolitiske rapport. Renteprognosene taler i utgangspunktet for sterkere krone. Men siden har kronen bare falt.

På det verste under pandemien kostet én dollar over 11 kroner mens euroen kostet godt over 12. Med disse kursene mistet nordmennene sin favoritt fun-fact i utlandet: hvor mye dyrere en øl er i Norge. Med den svake kronekursen var ølen nesten dyrere i utlandet.
 
Etter torsdagens rentemøte i Norges Bank øynet mange reiseglade nordmenn bedre tider for kronen og billigere øl i utlandet – men utviklingen har faktisk gått i motsatt retning.
 
Hvorfor er dette pussig? Sammenlignet med andre sentralbanker, som for eksempel FED og ESB, har Norges bank antydet en mer «haukete»/offensiv rentebane. Mens ESB fortsetter med sine støttekjøp og Jerome Powel snakker om renteheving i 2023, signaliserte Øystein Olsen at den norske styringsrenten sannsynligvis heves i september. Dette taler i utgangspunktet for styrket kronekurs sammenlignet med euro og dollar. Når den norske renten er høyere enn i utlandet, får man bedre risikofri avkastning på norske kroner enn utenlandsk valuta. Da sier læreboken at etterspørselen etter norske kroner skal opp, og kursen styrke seg.
 
Det er lett å tenke at markedet ikke har fulgt med i timen, men så enkelt er det ikke.
 
En enda sterkere driver for kronekursen er den generelle risikoappetitten i verden. Norske kroner er en illikvid valuta som blant annet er svært styrt av oljeprisen. Når frykten i aksjemarkedet stiger, flykter investorer fra norske kroner og strømmer til sikrere valutaer som euro og dollar. Dette så vi svært tydelig under pandemien – og det ser vi tydelig nå. Torsdagens og fredagens svekkelse i kronekursen kan altså ses i sammenheng med det generelle fallet i det globale aksjemarkedet mot slutten av uken.
 

Hva nå?

Fallet kan ses på som et signal om mørke skyer på himmelen. Mange eksperter har lenge påpekt at aksjemarkedet er overraskende dyrt, og flere venter seg en større korreksjon denne høsten. Skjer det kan det være lurt å drikke ølen sin hjemme.
 
På den andre siden går vi mot en gjenåpning av økonomien hvor stadig flere mennesker får muligheten til å bruke penger på varer og tjenester. Dette utløser en inflasjonsfare som bør holdes i sjakk med økende renter. Om dette ikke tar knekken på markedet sier læreboken at etterspørselen etter olje skal videre opp, økonomien fortsetter å styrke seg, styringsrenten i Norge stiger og kronen styrker seg.
 
Tror man på dette scenarioet kan nå være et godt tidspunkt å kjøpe norske kroner. Man er i så fall ikke alene. Rundt 80 prosent av kundene hos CMC Markets tror kronen vil styrke seg mot både dollar og euro fremover.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app