CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kortene deles ut på nytt

Kortene deles ut på nytt

Kriser er grusomme mens de pågår. Men de gir også store muligheter. Akkurat nå stokkes kortene om i det globale næringslivet.

I løpet av de siste 12 årenes oppgangsperiode har verdens børset mer eller mindre beveget seg i én retning. Pengepolitisk stimuli har bidratt til å heve prisene på aktiva i hele verden og de med flest eiendeler har tjent mest. De rike har blitt rikere.

Nå opplever vi til en viss grad det motsatte. På en måned har verdier for flere tusen milliarder blitt barbert bort fra børsene. Den norske hovedindeksen har falt med over 30 prosent og den amerikanske hovedindeksen er ikke langt bak. Store konsern som Norwegian, SAS og Borr Drilling står i fare for å gå konkurs, og enkelte investorer taper hele formuen sin. Nå er det de med flest eiendeler som taper mest, i hvert fall målt i nominelle verdier. 

Hvor lenge børsraset skal vedvare vet vi ikke, men at markedene en gang skal tilbake til en normaltilstand vet vi selv om vi ikke vet om den nye normaltilstanden blir akkurat slik den var. Uansett hvor store verdier som da har forduftet på papiret, står vi igjen med de samme realverdiene som flyene, oljebrønnene og infrastrukturen. Men eiendelene har da kanskje fått nye eiere.

Her er noen aktivaklasser med stort rekylpotensial.

Olje
Oljeprisen har falt fra 68 til 27 dollar per fat siden nyttår, et fall på 60 prosent. Bare den siste måneden har prisen blitt mer enn halvert. Årsaken til det dramatiske fallet er at markedet har blitt utsatt for et etterspørselssjokk og et tilbudssjokk på en gang. Samtidig som  koronaviruset har stanset tilnærmet all etterspørsel etter olje til transportsektoren, har Saudi Arabia og Russland gått inn i en priskrig og økt produksjonen betraktelig. Ifølge den anerkjente oljeanalytikeren Jarand Rystad, er situasjonen nå så alvorlig at politisk stolthet er det eneste de to landene har å spille på. Det vil kunne drive oljeprisen så langt ned som til ti dollar per fat. Som en konsekvens vil alle norske oljeprodusenter måtte innstille sine investeringsaktiviteter og oljeservicebransjen vil måtte legge virksomheten «i hi» frem til 2022.

Når det igjen blir en mer stabil balanse i markedet, vil verden være utsultet på aktivitet og vi vil, ifølge Rystad, kunne få en oljepris på 100 dollar per fat en kort stund.

Selv om Rystad ikke skulle få rett, er det fortsatt et stort rekylpotensial i oljeprisen. Dersom den reverserer nedgangen den så langt har hatt i 2020 vil det tilsvare en stigning på 160 prosent.

Den norske hovedindeksen
Den norske økonomien er svært oljetung, noe som har gjort at norske aksjer så langt har blitt ekstra hardt rammet av koronaviruset. Bare den siste måneden har hovedindeksen falt med over 30 prosent. Selv om indeksen har vist noe tegn til forbedring i slutten av denne uken er vi fortsatt bare i startgropa av koronasituasjonen. I løpet av de neste ukene vil både den økonomiske og helsemessige konsekvensen av viruset bli tydeligere, noe som med stor sannsynlighet vil drive børsen enda lenger ned. Når vi derimot får signaler om at viruset er under kontroll, både her og i resten av verden, er det ikke utenkelig at indeksen kan sprette opp raskere enn vi noen gang tidligere har sett over et års tid.

Norske kroner
«Cash is King» i krisetider, men ikke alle slags cash. Tradisjonelt skyr investorer små valutaer og går inn i mer omsettelige valutaer når krisen rammer. Det har også skjedd nå. Bare den siste måneden har dollaren styrket seg 26 prosent mot norske kroner, og ved inngangen til helgen må man ut med 11,69 kroner for en dollar. Den samme tendensen har vi sett i euro, som har styrket seg med 24 prosent mot kroner den siste måneden.

Usikkerheten som rir markedene gir uansett tradere muligheter om dagen. Etter hvert som verden lenger frem blir frisk av korona, vil det sannsynligvis bli fest for long-posisjoner. Og den kan bli god.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app